Prezentacja uczelni
Szczecin, Polska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Typ uczelni: medyczne
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Dietetyka
Fizjoterapia
Higiena Dentystyczna
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Biotechnologia
Biotechnologia - Biotechnologia medyczna
Dietetyka
Fizjoterapia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
MedizinStudia w języku niemieckim
DentistryStudia w języku angielskim
MedicineStudia w języku angielskim
Analityka Medyczna
Kierunek lekarski
Kierunek lekarsko-dentystyczny
Psychologia zdrowia

Studia doktoranckiewięcej »
Biologia medyczna
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Stomatologia

Studia podyplomowewięcej »
Coaching i public relations w ochronie zdrowia
Dydaktyka medyczna
Edukacja w opiece okołoporodowej
Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia
Fizjoterapia w onkologii i profilaktyce chorób nowotworowych
Gerontopedagogika
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Neurologopedia
Otyłość - zagadnienie interdyscyplinarne
Prawo medyczne
Trener personalny
Zdrowie publiczne-marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Żywienie w sporcie

Kursy, szkoleniawięcej »
Akredytowane kursy specjalizacyjne z psychiatrii
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Kursy doskonalące dla lekarzy
Kursy specjalizacyjne dla lekarzy
Specjalizacje w dziedzinie mikrobiologii

Uniwersytety Dziecięcewięcej »
Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

Biura Karierwięcej »
Uczelniane Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
IFMSA - Poland Oddział Szczecin
Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Parlament Doktorantów PUM
Parlament Studentów PUM
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Ratownictwo Medyczne
Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM

Akademikiwięcej »
Dom Studencki nr 3
Dom Studencki nr 4
Dom Studencki nr 5 "Eskulap"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Wydział Nauk o ZdrowiuPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - najlepsza uczelnia w województwie zachodniopomorskim.

Jest jedną z wiodących krajowych uczelni medycznych, która w ciągu ponad 6o lat wniosła znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny.

Na 12 kierunkach i 3 specjalnościach kształci ponad cztery tysiące studentów.

Uczelnia ma 4 wydziały:

  • Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny,
  • Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej,
  • Wydział Nauk o Zdrowiu.

PUM prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), studia doktoranckie i podyplomowe. Na dwóch kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym kształci studentów anglojęzycznych - 500 studentów z 22 krajów świata. .

Pomorski Uniwersytet Medyczny utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji.

Kadra naukowo- dydaktyczno Uniwersytetu liczy ponad 600 pracowników, w tym ponad 80 profesorów. Działalność naukowa obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej (prof. Jan Lubiński) oraz w badaniach nad komórkami macierzystymi (prof. Mariusz Ratajczak, prof. Bogusław Machaliński).

PUM sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami klinicznymi: SPSK nr 1 przy Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach i Kliniką Psychiatrii przy ul. Broniewskiego oraz SPSK nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Strona www uczelni: www.pum.edu.pl/

Mapa

Uczelnia
PUM_1.jpg

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. 21 sierpnia 2010 roku Uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).

Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.


budynek.jpg