Gorzów Wielkopolski, Polska

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 733 66 67

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Akademia Menedżera Sprzedaży – we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów PASJA
Controlling finansowy
Doradztwo zawodowe i personalne
Kadry i płace
Lean Management
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z Mazowiecką Uczelnią Medyczną
Praktyczne zarządzanie projektami
Rachunkowość budżetowa
Rachunkowość i podatki od podstaw
Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym
Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska
Transport – spedycja – logistyka
Zamówienia publiczne – pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – Inspektor ODO
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie procesami logistycznymi – menedżer logistyki
Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji
Zarządzanie w administracji z elementami prawa
Strona www uczelni:
www.wsb.gorzow.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności