Kielce, Polska

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Typ uczelni: pedagogiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowewięcej »
Aktywność fizyczna z elementami rehabilitacji i opieka nad osobami starszymi
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Psychologia sportu i aktywności fizycznej
Socjoterapia i terapia zaburzeń w zachowaniu
Terapia pedagogiczna
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną
Żywienie i dietetyka osób aktywnych fizycznie

Wydziały, jednostkiwięcej »
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
Strona www uczelni:
www.ws.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności