Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Studia podyplomowewięcej »
Audyt systemów informatycznych
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
Doradztwo zawodowe w instytucjach rynku pracy
Eksploatacja pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej
Grafika komputerowa
Inspektor ochrony danych
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
Lean Sigma Academy
Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
Strategie zakupowe i sourcing
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami europejskimi (project management)
Zarządzanie w służbie zdrowia

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Wydział Nauk o Człowieku
Wydział Transportu i Informatyki

Strona www uczelni:
www.wsei.lublin.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności