Lublin, Polska

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EkonomiaStudia w języku angielskim
Turystyka i rekreacjaStudia w języku angielskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku angielskim
NursingStudia w języku angielskim
Ekonomia
Filologia
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PhysiotherapyStudia w języku angielskim
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Turystyka i rekreacjaStudia w języku angielskim
Kosmetologia
Turystyka i rekreacja

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
Arteterapia i terapia zajęciowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy dla nauczycieli
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Fizyka z astronomią dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Historia dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Kwalifikacje nauczycielskie. Przygotowanie pedagogiczne
Matematyka dla nauczycieli
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna (terapia pedagogiczna) i logopedia szkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Pedagog szkolny
Prawo pracy – kadry i płace
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przyroda dla nauczycieli
Socjoterapia
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Społecznych
Strona www uczelni:
wssp.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności