Łomża, Polska

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Typ uczelni: rolnicze
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Pielęgniarstwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Rolnictwo
Towaroznawstwo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pielęgniarstwo
Rolnictwo

Studia podyplomowewięcej »
Administrator systemów informatycznych
Agrotronika i rolnictwo precyzyjne
Akademia dyplomacji samorządowej
Akademia zarządzania energią w JST
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Ekonomika gospodarstwa rolnego
Informatyka dla nauczycieli
Logistyka zaopatrzenia produkcji i dystrybucji
Nauczanie przedmiotów logistycznych spedycyjnych i transportowych
Nauczanie techniki
Obrona terytorialna
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Ocena stanu upraw rolnych i wycena szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Organizacja i zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Organizacja i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Rolnictwo
Rolnictwo ekologiczne
Terapia zajęciowa
Strona www uczelni:
wsa.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności