Łomża, Polska

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Pedagogika
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku angielskim
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - (Oligoferenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Kadry i płace w zarządzaniu
Księgowość
Logopedia z komunikacją alternatywną
Neurodydaktyka z tutoringiem
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Przygotowanie pedagogiczne
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
Terapia zajęciowa
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie ochroną środowiska
Zarządzanie oświatą

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
www.lomza.janski.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności