Łódź, Polska

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Filologia
Finanse i rachunkowość
Grafika
Kosmetologia
Logistyka
Pedagogika
Praca socjalna
Socjologia
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Filologia
Informatyka
Pedagogika
Zarządzanie

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Językoznawstwo
Nauki o zarządzaniu i jakości

Studia podyplomowewięcej »
Administracja Rządowa i Samorządowa
Bankowość usługowa
BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Coaching w zarządzaniu i biznesie
DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNO-ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA KWALIFIKACYJNE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSOWYCH
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej
Lean Leader
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Optyk sprzedawca
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
PR PUBLIC RELATIONS W FIRMIE
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych
PROFESJONALNY MENEDŻER BIZNESU- INTRO MBA PO POLSKU
Programowanie aplikacji (FRONTEND)
PROJEKTOWANIE I ANIMACJA W REKLAMIE
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia transportu
Psychologia uzależnień
Rachunkowość finansowa i podatkowa
RESOCJALIZACJA Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ
RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - AUDYT WEWNĘTRZNY
SOCJOTERAPIA
STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW DO RAD NADZORCZYCH I SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
Trener biznesowy
WWR - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Zamówienia publiczne
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- ORGANIZACJA SYSTEMU ANTYKRYZYSOWEGO
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI
Zarządzanie oświatą
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania
ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO, INNOWACYJNOŚĆ, Partnerwstwo

Strona www uczelni:
lodz.san.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności