Łódź, Polska

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
GraphicsStudia w języku angielskim
3D Graphics and Game ArtStudia w języku angielskim
Multimedia and Visual CommunicationStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Healthcare Systems ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Management of the Organization’s Social PotentialStudia w języku angielskimStudia online
Process and Project ManagementStudia w języku angielskimStudia online
The Innovative Management for Business DevelopmentStudia w języku angielskimStudia online
Political ScienceStudia w języku angielskimStudia online
International Trade and Business on the European MarketStudia w języku angielskimStudia online
Administracja
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
Broker informacji
Doradztwo podatkowe
E-administracja
Nowoczesna administracja samorządowa
Prawo pracy w Polsce i UE
Procedury sądowo-administracyjne
Dietetyka
Dietetyka kliniczna
Poradnictwo żywieniowe
Psychodietetyka
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i media firmowe
Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych
Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych
Media firmowe i komunikacja społeczna
Ekonomia
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Rachunkowość i finanse, windykacja należności
Filologia angielska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biurowa
Filologia germańska
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktyki
Specjalizacja translatorsko-biurowa
Filologia polska
Architektura informacji i redakcja
Fact-checking i przeciwdziałanie dezinformacji
Social media PR
Grafika
Grafika 3d i Game Art
Grafika AR i VR
Komunikacja wizualna i multimedia
Kosmetologia
Kosmetologia medyczna
Kosmetologia stosowana
Produkty kosmetyczne
Kulturoznawstwo
Kreatywny menedżer kultury
Produkcja i marketing treści cyfrowych
Produkcja i realizacja muzyki
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO
E-polityka i PR w sferze publicznej
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim
Psychologia
Psychologia w biznesie
Psychologia zdrowia i jakości życia
Taniec
Pedagogika tańca
Tancerz-choreograf
Turystyka i rekreacja
Menedżer projektów turystycznych
Zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restauracja, Catering)
Zarządzanie
Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Zarządzanie projektami i procesami

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
ICT NetworksStudia w języku angielskimStudia online
Programming TechnologiesStudia w języku angielskimStudia online
Informatyka
Sieci teleinformatyczne
Technologie programowania
Mechanika i budowa maszyn
Konstrukcja maszyn
Transport
Logistyka w transporcie
Systemy produktowo-usługowe w transporcie
Transport lądowy

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Prawo dowodowe
Prawo medyczne
Prawo w biznesie
Specjalność cywilna
Specjalność gospodarczo-finansowa
Specjalność karna
Psychologia
Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego
Psychologia kliniczna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Political ScienceStudia w języku angielskimStudia online
International Business and TradeStudia w języku angielskimStudia online
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska
Architektura informacji i digital marketing
Komunikacja i social media
Grafika
Artysta – rozwój zawodowo-biznesowy
Projektowanie graficzne i fotografia
Informatyka
Technologie przetwarzania danych
Technologie sieciowe
Pedagogika
Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią
Pedagogika tańca i choreografia (we współpracy z kierunkiem taniec)
Terapia pedagogiczna
Pielęgniarstwo
Politologia
Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
E-polityka i PR w sferze publicznej
Międzynarodowy biznes i handel
Zarządzanie
E-biznes i nowoczesny marketing
Zarządzanie logistyczne

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Językoznawstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja i zarządzanie publiczneStudia online
Arteterapia
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudia online
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrowąStudia online
Choreografia w specjalności taniec ludowy
Choreoterapia w edukacji
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
Dietetyka
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwaStudia online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kadry i płace w firmie
Koder medycznyStudia online
Logistyka
Mediacje społeczne i rodzinne
Metodyka i metodologia pracy socjalnejStudia online
Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori)
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąStudia online
Prawo medyczne z elementami bioetyki
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne
PsychodietetykaStudia online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudia online
Psychologia sportuStudia online
Psychologia w biznesie
Psychosomatyka i somatopsychologiaStudia online
Specjalista HR w OrganizacjiStudia online
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
Terapia zajęciowa
Zarządzanie kulturąStudia online
Zarządzanie oświatąStudia online
Zarządzanie w ochronie zdrowiaStudia online
Zielarstwo i fitoterapia

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy biznesowe
Kursy medyczne

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Samorząd Studentów

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Artystyczny
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Techniki i Informatyki

Inne ośrodki
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w JaśleJasło
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w SieradzuSieradz
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w TrzcianceTrzcianka
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Polski Uniwersytet WirtualnyŁódź
O uczelni


 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status wyższej uczelni od 1993 roku. Jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studentom szerokie spektrum możliwych kierunków i specjalności.

Ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kilkunastu kierunkach, w ramach których oferuje studentom kilkadziesiąt specjalności, stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. W 2007 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauk technicznych w zakresie informatyki oraz sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.AHE w Łodzi jest uczelnią nowoczesnych technologii.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone własne wydawnictwo, telewizję, przychodnię i drukarnię, a także największą - wśród uczelni niepublicznych w regionie - bibliotekę o wolnym dostępie.

Studenci mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone hale do produkcji telewizyjnej i radiowej oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną składającą się z dziennikarzy, grafików i specjalistów od obróbki obrazu i dźwięku.


Polski Uniwersytet Wirtualny


Przy AHE powstał także Polski Uniwersytet Wirtualny (www.puw.pl). Polski Uniwersytet Wirtualny to wspólne przedsięwzięcie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnie te, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu osób pracujących i niemogących z różnych przyczyn studiować w tradycyjny sposób, udostępniły platformę do prowadzenia studiów i kursów przez Internet.

Studia internetowe oferowane przez Polski Uniwersytet Wirtualny prowadzone są od października 2002 r. zgodnie z posiadanymi przez uczelnię uprawnieniami. Uczelnia ustala program studiów, zapewnia kadrę dydaktyczną i prowadzi wymaganą dokumentację.
Studenta obowiązuje taki sam program i minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Jest on zobowiązany zaliczyć wszystkie wymagane przedmioty, napisać pracę dyplomową oraz zdać egzamin dyplomowy. Niezależnie od systemu studiów i formy zajęć studenci zdobywają zaliczenia i zdają egzaminy w siedzibie uczelni, bezpośrednio przez nauczycielami akademickimi.

Absolwenci otrzymują tradycyjne dyplomy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzające ukończenie studiów na danymi kierunku. Nie zawierają one informacji o wspomaganiu nauki przez Internet.

Nauka na platformie edukacyjnej PUW-u jest szansą zdobycia kwalifikacji, bez konieczności dojazdów, odrywania od obowiązków służbowych czy spraw rodzinnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego przy AHE w Łodzi kształci w ramach studiów podyplomowych od 1997 r. W ofercie znajduje się kilkadziesiąt kierunków, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, dziennikarzy, filologów, kadry zarządzającej i pracowników firm oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Kształcenie w ramach studiów podyplomowych realizowanych przy AHE, odbywa się w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych i trwa dwa, trzy lub cztery semestry. W strukturze zajęć studiów podyplomowych znajdują się warsztaty i ćwiczenia dające maksimum wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności.

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują nowe możliwości:

  • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • Uzyskanie certyfikatów wymaganych przez pracodawcę,
  • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • Zmianę specjalizacji,
  • Zmianę zawodu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego oprócz studiów podyplomowych, posiada w swojej ofercie kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjnej oraz kursy o tematyce kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia w ramach Akademii Cisco i Regionalnej Akademii MS.

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności