Giessen, Niemcy

Technische Hochschule Mittelhessen

Typ uczelni: uczelnie zawodowe
Status: publiczne
Gründungsjahr: 1971

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku niemieckim
BioinformatykaStudia w języku niemieckim
Ekonomika przedsiębiorstwaStudia w języku niemieckim
InformatykaStudia w języku niemieckim
Inżynieria BiomedycznaStudia w języku niemieckim
Inżynieria lądowaStudia w języku niemieckim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku niemieckim
BahningenieurwesenStudia w języku niemieckimStudia dualne
Biotechnologie / Biopharmazeutische TechnologieStudia w języku niemieckim
Elektro- und InformationstechnikStudia w języku niemieckim
EnergietechnikStudia w języku niemieckim
Energiewirtschaft und EnergiemanagementStudia w języku niemieckim
Eventmanagement und -technikStudia w języku niemieckim
IngenieurinformatikStudia w języku niemieckim
Medizinische InformatikStudia w języku niemieckim
Medizinische Physik und StrahlenschutzStudia w języku niemieckim
Medizinisches ManagementStudia w języku niemieckim
Social Media SystemsStudia w języku niemieckim
Umwelt-, Hygiene- und SicherheitsingenieurwesenStudia w języku niemieckim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitekturaStudia w języku niemieckim
Fizyka MedycznaStudia w języku niemieckim
InformatykaStudia w języku niemieckim
Inżynieria BiomedycznaStudia w języku niemieckim
Inżynieria lądowaStudia w języku niemieckim
Inżynieria mechanicznaStudia w języku niemieckim
Zarządzanie personelemStudia w języku niemieckim
Biotechnologie / Biopharmazeutische TechnologieStudia w języku niemieckim
Digital BusinessStudia w języku niemieckim
Digitale MedizinStudia w języku niemieckim
Elektro- und InformationstechnikStudia w języku niemieckim
EnergietechnikStudia w języku niemieckim
IngenieurinformatikStudia w języku niemieckim
Public HealthStudia w języku niemieckim
Strategische Live KommunikationStudia w języku niemieckim
Technische Redaktion und multimediale DokumentationStudia w języku niemieckim
Umwelt-, Hygiene- und SicherheitsingenieurwesenStudia w języku niemieckim
UnternehmenssteuerungStudia w języku niemieckim
Marketing międzynarodowyStudia w języku angielskim
Control, Computer and Communications EngineeringStudia w języku angielskim

MBAwięcej »
Business Administration Studia w języku angielskim

Inne ośrodki
Technische Hochschule MittelhessenWetzlar
Technische Hochschule MittelhessenFriedberg
Strona www uczelni:
www.thm.de

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności