Olsztyn, Polska

Olsztyńska Szkoła Wyższa

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Filologia
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Ekonomia
Kosmetologia
Pedagogika
Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Analiza danych biznesowych
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Audytor systemów informatycznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Controlling i rachunkowość zarządcza
Ekonomia społeczna
Gerontologia i opieka nad seniorami
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych
Menedżerskie studia podyplomowe
Rachunkowość
Rachunkowość i analiza gospodarki cyfrowej
Rachunkowość i audyt międzynarodowy
Zamówienia publiczne
Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie opieką senioralną
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem środków zewnętrznych
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i współpracy międzynarodowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne ośrodki
Akademia Finansów i Biznesu VistulaWarszawa
Akademia im. Aleksandra Gieysztora - filia AFiB VistulaPułtusk
Olsztyńska Szkoła Wyższa - Filia w KętrzynieKętrzyn
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaWarszawa
Wyższa Szkoła Handlowa we WrocławiuWrocław
Strona www uczelni:
www.wsiie.olsztyn.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności