Landshut, Niemcy

Hochschule Landshut

Typ uczelni: uczelnie zawodowe
Status: publiczne
Gründungsjahr: 1978

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomika przedsiębiorstwaStudia w języku niemieckimStudia dualne
InformatykaStudia w języku niemieckimStudia dualne
Inżynieria BiomedycznaStudia w języku niemieckimStudia dualne
Inżynieria lądowaStudia w języku niemieckimStudia dualne
Inżynieria mechanicznaStudia w języku niemieckimStudia dualne
PołożnaStudia w języku niemieckim
Praca społecznaStudia w języku niemieckimStudia dualne
Additive Fertigung - Werkstoffe, Entwicklung und LeichtbauStudia w języku niemieckimStudia dualne
AutomobilinformatikStudia w języku niemieckimStudia dualne
AutomobiltechnikStudia w języku niemieckimStudia dualne
Automobilwirtschaft und -technikStudia w języku niemieckimStudia dualne
Digitalisierung & UnternehmensgründungStudia w języku niemieckimStudia dualne
Digitalisierung, Prozessoptimierung & ManagementStudia w języku niemieckimStudia dualne
Elektro- und InformationstechnikStudia w języku niemieckimStudia dualne
GebärdensprachdolmetschenStudia w języku niemieckimStudia dualne
IngenieurpädagogikStudia w języku niemieckimStudia dualne
IngenieurpsychologieStudia w języku niemieckimStudia dualne
Intelligente Systeme und Smart FactoryStudia w języku niemieckimStudia dualne
Internationale BetriebswirtschaftStudia w języku niemieckimStudia dualne
Internationales WirtschaftsingenieurwesenStudia w języku niemieckimStudia dualne
Künstliche IntelligenzStudia w języku niemieckimStudia dualne
Neue Medien und interkulturelle KommunikationStudia w języku niemieckimStudia dualne
NutzfahrzeugtechnikStudia w języku niemieckimStudia dualne
Physician Assistant-ArztassistenzStudia w języku niemieckimStudia dualne
Soziale Arbeit in der Kinder- und JugendhilfeStudia w języku niemieckimStudia dualne
SteuerberatungStudia w języku niemieckimStudia dualne
WirtschaftsinformatikStudia w języku niemieckimStudia dualne
WirtschaftsingenieurwesenStudia w języku niemieckimStudia dualne
Wirtschaftsingenieurwesen Energie und LogistikStudia w języku niemieckim

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ElektrotechnikaStudia w języku niemieckimStudia dualne
InformatykaStudia w języku niemieckimStudia dualne
Applied Research in Engineering SciencesStudia w języku niemieckim
Automobil- und NutzfahrzeugtechnikStudia w języku niemieckimStudia dualne
BordnetzentwicklungStudia w języku niemieckimStudia dualne
Leichtbau und SimulationStudia w języku niemieckimStudia dualne
Marktorientierte UnternehmensführungStudia w języku niemieckimStudia dualne
Prozessmanagement & RessourceneffizienzStudia w języku niemieckim
Soziale Arbeit: Diversität gestaltenStudia w języku niemieckim
Soziale Arbeit: Klinische SozialarbeitStudia w języku niemieckim
Systems EngineeringStudia w języku niemieckimStudia dualne
Systems- and ProjectmanagementStudia w języku niemieckim
WirtschaftsinformatikStudia w języku niemieckim
WirtschaftsingenieurwesenStudia w języku niemieckimStudia dualne
International Business AdministrationStudia w języku angielskimStudia dualne

MBAwięcej »
Werteorientiertes Produktionsmanagement Studia w języku niemieckim
Strona www uczelni:
www.haw-landshut.de

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności