Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Akademia nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo narodowe
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i personalne
Edukacja dla Bezpieczeństwa (nauczycielskie)
Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Ekonomika administracji i finanse publiczne
Geriatria i opieka długoterminowa
Gimnastyka i rytmika
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kadry i płace
Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
Logopedia
Marketing 4.0
Menedżer oświaty
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Oligofrenopedagogika
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
Rachunkowość
Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Strona www uczelni:
goluchowski.edu.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności