Płock, Polska

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych
Arteterapia i terapia zajęciowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo – medialną
Biologia
Chemia
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa – edukacja obronna
Etyka
Filozofia
Fizyka z astronomią
Geografia
Gimnastyka korekcyjna
Historia. Historia i społeczeństwo
Informatyka
Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym
Język polski
Logopedia
Matematyka
Muzyka. Historia muzyki
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna
Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Pedagogika specjalna - rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika specjalna – surdopedagogika
Pedagogika specjalna – tyflopedagogika
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Plastyka. Historia sztuki
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Taniec i rytmika
Technika. Zajęcia techniczne
Transport, spedycja, logistyka
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne
Wychowanie fizyczne
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem
Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Inne ośrodki
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Filia w IławieIława
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - Filia w WyszkowieWyszków
Strona www uczelni:
www.wlodkowic.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności