Poznań, Polska

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Typ uczelni: uniwersytety
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel. 61 655 33 33

Biuro rekrutacji - studia I stopnia
Tel.: 61 655 33 00 , 600 851 082
E-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji - studia II stopnia
Tel.: 61 655 33 00, 698 123 519
E-mail: rekrutacja-2stopien@wsb.poznan.pl

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych
Tel.: 61 655 33 00, 532 795 478
E-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl
https://www.merito.pl/poznan/kontakt

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
International TradeStudia w języku angielskimStudia online
E-Commerce in International MarketsStudia w języku angielskimStudia online
International BusinessStudia w języku angielskimStudia online
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
EntrepreneurshipStudia w języku angielskimStudia online
International BusinessStudia w języku angielskimStudia online
AdministracjaStudia online
Administracja gospodarczaStudia online
Administracja i finanse samorządoweStudia online
Administracja publicznaStudia online
Administracja w wymiarze sprawiedliwościStudia online
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznejStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
KryminalistykaStudia online
Manager bezpieczeństwa biznesuStudia online
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudia online
Służby mundurowe i porządek publicznyStudia online
Zarządzanie kryzysoweStudia online
FilologiaStudia online
Filologia angielskaStudia online
Filologia hiszpańskaStudia online
Filologia niemieckaStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
BankowośćStudia online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudia online
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudia online
Menedżer finansowyStudia online
Podatki i doradztwo podatkoweStudia online
RachunkowośćStudia online
Sprawozdawczość i rewizja finansowaStudia online
Handel międzynarodowyStudia online
Biznes międzynarodowyStudia online
E-commerce na rynkach zagranicznychStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
E-marketingStudia online
Innowacje w biznesieStudia online
Komunikacja marketingowa i nowe mediaStudia online
Strategie i techniki sprzedażyStudia online
Zarządzanie sprzedażąStudia online
Prawo w biznesieStudia online
Prawo i finanseStudia online
Prawo i HRStudia online
Prawo i zarządzanieStudia online
Prawo w medycynieStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
Narzędzia pracy menedżeraStudia online
Psychologia marketingu i nowych mediówStudia online
Psychologia negocjacji i mediacjiStudia online
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
Gastronomia z elementami żywieniaStudia online
HotelarstwoStudia online
Obsługa ruchu lotniczegoStudia online
Obsługa ruchu turystycznegoStudia online
Trener personalny z dietetyką sportowąStudia online
ZarządzanieStudia online
Gospodarowanie nieruchomościamiStudia online
Współczesne media w marketinguStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online
Zrównoważony rozwój w organizacjiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business EngineeringStudia w języku angielskimStudia online
Production ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Quality ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Computer ScienceStudia w języku angielskimStudia online
Mobile Software DeveloperStudia w języku angielskimStudia online
Virtual Reality and MultimediaStudia w języku angielskimStudia online
InformatykaStudia online
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudia online
DevOpsStudia online
E-commerceStudia online
Grafika i multimediaStudia online
ProgramowanieStudia online
Wdrażanie systemów informatycznych SAPStudia online
Inżynieria zarządzaniaStudia online
Bezpieczeństwo i higiena pracyStudia online
Ekoinżynieria i ekoenergetykaStudia online
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiStudia online
Zarządzanie jakościąStudia online
LogistykaStudia online
International ForwardingStudia w języku angielskimStudia online
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudia online
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudia online
Procesy i projekty logistyczneStudia online
Zarządzanie flotą i spedycja drogowaStudia online

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia online
Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymiStudia online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w cyfrowym świecieStudia online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskimStudia online
PrawoStudia online
PsychologiaStudia online
Psychologia klinicznaStudia online
Psychologia komunikacjiStudia online
Psychologia sądowaStudia online

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Business ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Strategic ManagementStudia w języku angielskimStudia online
AdministracjaStudia online
Innowacyjne zarządzanie publiczneStudia online
Zarządzanie gospodarką komunalnąStudia online
Bezpieczeństwo wewnętrzneStudia online
Kryminologia i kryminalistykaStudia online
Zarządzanie bezpieczeństwemStudia online
Finanse i rachunkowośćStudia online
Bankowość i usługi finansoweStudia online
Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudia online
Finanse publiczne i podatkiStudia online
Kadry i płaceStudia online
Rachunkowość i audyt finansowyStudia online
InformatykaStudia online
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudia online
Outsourcing rozwiązań chmurowychStudia online
Zaawansowane systemy baz danychStudia online
LogistykaStudia online
Zarządzanie łańcuchem dostawStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowymStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Marketing w cyfrowej transformacjiStudia online
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieStudia online
Psychologia w biznesieStudia online
HR Business PartnerStudia online
Psychologia pozytywna w praktyceStudia online
Psychologia sprzedażyStudia online
Trener biznesuStudia online
Turystyka i rekreacjaStudia online
Menedżer eventów i turystyki biznesowejStudia online
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiStudia online
Menedżer sportuStudia online
ZarządzanieStudia online
Junior project managementStudia online
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiStudia online
Zarządzanie marketingoweStudia online
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości
Agile i Scrum – zwinne zarządzanie projektami
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji
Akademia doradców sprzedażyStudia online
Akademia profesjonalnego coacha
Akademia przywództwa kobiet
Akademia treneraStudia online
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk biznesowy
Analityk finansowy
Analityk i konsultant Salesforce
Analiza danych w Python 3
Angular: komercyjne podejście do programowania
Apple Device Support, Deployment and Management – wsparcie, zarządzania I wdrożenia platform Apple
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych
Audyt śledczy
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji
Automatyzacja platform Apple
Bankowość Cyfrowa
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej
Bibliotekoznawstwo
Big Data. Inżynieria danych
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi
Biznes i marketing fotografa
Branding i Content Marketing
Controlling w biznesieStudia online
Copywriting – jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Dydaktyka języków obcych
E-commerce AcademyStudia online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
Edukacja włączająca
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Employer Branding
Energetyka wiatrowa (Onshore & Offshore)Studia online
ESG – Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju
Etyka dla nauczycieli
Event ManagerStudia online
Executive search. Skuteczne rekrutacje
Fintech – innowacje technologiczne na rynku finansowym
Home staging z elementami aranżacji wnętrz – przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży
HR Biznes Partner
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Inspektor Ochrony Danych
Integracja sensoryczna
Inteligencja emocjonalna w przywództwie
International BIM Manager – digital construction management in a multinational enviroment
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Inżynieria oprogramowania dla SAP S4HANA i programowanie w języku ABAP
Inżynieria oprogramowania w JavaScript
IT Product manager – zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych
Język niemiecki w biznesie
Kolegium doktorskie
Lean managementStudia online
Lean Six Sigma LiderStudia online
Logistyka w biznesie
Logopedia
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing
Menedżer BHP
Menedżer ds. eksportu
Menedżer innowacyjnego projektu ICT
Menedżer zarządzania zakupami
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Negocjacje w biznesieStudia online
Neurobiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie oświatąStudia online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
Pentester – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Podatki i doradztwo podatkoweStudia online
Podstawy programowania
Praktyczny marketing internetowy
Prawo nowych technologii w biznesie
Profesjonalny mentor w organizacji
Programista Python Developer
Programowanie aplikacji Java
Projektowanie interfejsów graficznych
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna stosowana
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia transportu
Psychologia w edukacji i wychowaniu
Psychologia zarządzania
Rachunkowość od podstawStudia online
SAP – zintegrowane systemy informatyczne
SAP S/4 HANA – Nowoczesny system ERP
Seksuologia praktyczna
Social media i influencer marketing
Startup Management
Studia menedżerskie
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Sztuczna inteligencja w biznesie
Talent Acquisition and Management in IT
Terapia zajęciowa
Tester automatyzujący
Tester oprogramowania
Transformacja cyfrowa w organizacji – Industry 4.0
Transport i spedycja
Trener języków obcych
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnychStudia online
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomościStudia online
Zarządzanie innowacjami w organizacji
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalista ds. HR
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA
MBA HR
MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych

Kursy, szkoleniawięcej »
Audyt i kontrola wewnętrzna a complianceStudia online
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudia online
Efektywność osobista – Budowa Osobistego Systemu ProduktywnościStudia online
Fundament Lean Management
Greenwashing Detection ManagerStudia online
Gry planszowe w facylitacji i coachingu zespołowymStudia online
Inteligencja emocjonalna w pracy menedżeraStudia online
Kadry i płaceStudia online
Kadry i płace - zaawansowaneStudia online
Kluczowe umiejętności negocjacyjne - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)Studia online
Konflikt w organizacjiStudia online
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduStudia online
Nowoczesny rynek pracyStudia online
Pozapłacowe motywowanie pracowników
Prawo gospodarcze i odpowiedzialność menedżerskaStudia online
Przywództwo i delegowanie zadań – szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)Studia online
Techniki negocjacyjneStudia online
Techniki sprzedażyStudia online
Terapia poprzez fotografięStudia online
Terapia Ręki I + II stopieńStudia online
Umiejętności miękkie analityka biznesowego
Wartość firmyStudia online
Witalność 2.0. Zastosowanie Clean Language w odkrywaniu źródła zasobów i motywacji wewnętrznejStudia online
Współpraca z Hiring Menagerami na przykładzie rekrutacjiStudia online
Zarządzanie marketingowe (dla menedżerów)Studia online
Zarządzanie projektami IT oraz pracami badawczo-rozwojowymi (B+R)Studia online
Zarządzanie turkusoweStudia online
Zarządzanie zmianami w organizacjiStudia online

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Każdego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
Chór IGNIS CANTORES
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Poznań
Klub Debat Oksfordzkich
Koło Naukowe ASAP
Koło naukowe Finansów Publicznych i Podatków TRIBUTUM
Koło Naukowe HIGH SCORE GAMES
Magazyn Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ŻEBYŚ WIEDZIAŁ
Prawnicze Koło Studentów SAPERE AUDE
Psychologiczne Koło Naukowe PSYCHOSFERA
Samorząd Studencki
Studenckie Koło Nauk Penalnych „Crimen et Poena”
Studenckie Koło Naukowe SECURITY
Studenckie Koło Naukowe STUDENT ON TOUR
Teatr Absurd

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Finansów i Bankowości

Inne ośrodki
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito ChorzówChorzów
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w GdańskuGdańsk
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito WarszawaWarszawa
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław

O Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu od 23 lat jest uczelnią nr 1 w Wielkopolsce według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2023. Zaufało nam ponad 550 000 studentów. W swojej ofercie posiadamy: studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe, MBA oraz EMBA. Studia odbywają się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w trybach: online, hybryda hybryda popołudniowo wieczorowa, Hi Flex. Działają u nas liczne organizacje studenckie, a studenci mogą ubiegać się o rozmaite stypendia. 

Czym się wyróżniamy?

 • Profesjonalne i nowoczesne pracownie/laboratoria/sale 
 • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń 
 • Wydarzenia studenckie, organizowane przez Uniwersytet
 • Zaangażowane władze uczelni 
 • Bogata oferta kół naukowych 
 • Kursy i szkolenia, organizowane przez uczelnie 
 • Praktyczne zajęcia 
 • Zajęcia prowadzone w nietypowy sposób 
 • Szeroka oferta staży lub stanowisk zawodowych z różnorodnych placówek, komunikowane i wspierane przez uczelnie 
 • Wsparcie w podjęciu pierwszej pracy 
 • Współprace z zagranicznymi uczelniami 
 • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych (np. Erasmus) 
Strona www uczelni:
www.merito.pl/poznan

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności