Poznań, Polska

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ZarządzanieStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Etyka dla nauczycieli
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kwalifikacje nauczycielskie
Marketing internetowy
Trener personalny-doradca, dietetyk
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie instytucją kultury
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie stadniną, jeździectwo z elementami hipoterapii
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie w sporcie i rekreacji

MBAwięcej »
Executive MBA
Strona www uczelni:
www.akademiakupiecka.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności