Praga, Czechy

Univerzita Karlova

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
BiochemiaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BiologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
Chemia medycznaStudia w języku czeskim
DemografiaStudia w języku czeskim
DziennikarstwoStudia w języku czeskim
EkonomiaStudia w języku czeskim
Ekonomia i FinanseStudia w języku czeskim
EtnologiaStudia w języku czeskim
FilmoznawstwoStudia w języku czeskim
Filologia norweskaStudia w języku czeskim
Filologia orientalna – turkologiaStudia w języku czeskim
Filologia portugalskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
Fizyka ogólnaStudia w języku czeskim
GeologiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Matematyka ogólnaStudia w języku czeskim
MongolistykaStudia w języku czeskim
Nauki o ziemiStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
Ochrona środowiskaStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Studia środkowoeuropejskieStudia w języku czeskim
AdiktologieStudia w języku czeskim
Andragogika a personální řízeníStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Angličtina pro mezikulturní komunikaciStudia w języku czeskim
Anglistika - amerikanistikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná geografieStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudia w języku czeskim
ArabistikaStudia w języku czeskim
Archeologie pravěku a středověkuStudia w języku czeskim
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudia w języku czeskim
Asijská studiaStudia w języku czeskim
Biologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Blízkovýchodní studiaStudia w języku czeskim
Bohemistika pro cizinceStudia w języku czeskim
Česko-německá studiaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudia w języku czeskim
Chemie a fyzika materiálůStudia w języku czeskim
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudia w języku czeskim
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemie v přírodních vědáchStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Dánská studiaStudia w języku czeskim
Dějepis se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Dějiny a kultura islámských zemíStudia w języku czeskim
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověkuStudia w języku czeskim
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověkuStudia w języku czeskim
Dějiny antické civilizaceStudia w języku czeskim
Dějiny evropské kulturyStudia w języku czeskim
Dějiny křesťanského uměníStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Demografie s ekonomiíStudia w języku czeskim
Demografie se sociální geografiíStudia w języku czeskim
Demografie se sociologiíStudia w języku czeskim
Dentální hygienaStudia w języku czeskim
Dentální hygienistkaStudia w języku czeskim
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
Egypt a Přední východ ve starověkuStudia w języku czeskim
Ekologická a evoluční biologieStudia w języku czeskim
ErgoterapieStudia w języku czeskim
EstetikaStudia w języku czeskim
Etnologie a kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Etnologie se specializací indonesistikaStudia w języku czeskim
Etnologie se specializací vietnamistikaStudia w języku czeskim
Evangelická teologieStudia w języku czeskim
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudia w języku czeskim
Finanční matematikaStudia w języku czeskim
Finská studiaStudia w języku czeskim
FonetikaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Francouzština pro mezikulturní komunikaciStudia w języku czeskim
Fyzická geografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzika zaměřená na vzděláváníStudia w języku czeskim
Geografie a kartografieStudia w języku czeskim
Geografie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Geologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
GeotechnologieStudia w języku czeskim
Germánská a severoevropská studiaStudia w języku czeskim
HebraistikaStudia w języku czeskim
Hebraistika a židovská studiaStudia w języku czeskim
HispanistikaStudia w języku czeskim
Historie - evropská studiaStudia w języku czeskim
Historie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hospodaření s přírodními zdrojiStudia w języku czeskim
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební vědaStudia w języku czeskim
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Husitská teologieStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudia w języku czeskim
Hydrologie a hydrogeologieStudia w języku czeskim
Iberoamerická kulturaStudia w języku czeskim
IndologieStudia w języku czeskim
IndonesistikaStudia w języku czeskim
Informační studia a knihovnictvíStudia w języku czeskim
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
ÍránistikaStudia w języku czeskim
ItalianistikaStudia w języku czeskim
Japonská studiaStudia w języku czeskim
Jazyky a komunikace neslyšícíchStudia w języku czeskim
Jihovýchodoevropská studiaStudia w języku czeskim
JudaistikaStudia w języku czeskim
Klasická archeologieStudia w języku czeskim
Klinická a toxikologická analýzaStudia w języku czeskim
Komunikační studiaStudia w języku czeskim
Kondiční trenérStudia w języku czeskim
KoreanistikaStudia w języku czeskim
KulturologieStudia w języku czeskim
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
LatinaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
LogikaStudia w języku czeskim
Management tělesné výchovy a sportuStudia w języku czeskim
Marketingová komunikace a public relationsStudia w języku czeskim
Matematické metody informační bezpečnostiStudia w języku czeskim
Matematické modelováníStudia w języku czeskim
Matematika pro informační technologieStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika zaměřená na vzděláváníStudia w języku czeskim
Mediální studiaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaStudia w języku czeskim
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočeníStudia w języku czeskim
Mezinárodní teritoriální studiaStudia w języku czeskim
Molekulární biologie a biochemie organismůStudia w języku czeskim
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Němčina pro mezikulturní komunikaciStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Novořecká filologieStudia w języku czeskim
NovořečtinaStudia w języku czeskim
Nutriční terapeutStudia w języku czeskim
Nutriční terapieStudia w języku czeskim
Obecná informatikaStudia w języku czeskim
Obecná jazykovědaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistikaStudia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Ortotik - protetikStudia w języku czeskim
Ortotik-protetikStudia w języku czeskim
Pastorační a sociální práceStudia w języku czeskim
Pediatrické ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Politologie a mezinárodní vztahyStudia w języku czeskim
Politologie a veřejná politikaStudia w języku czeskim
Porodní asistenceStudia w języku czeskim
Povrchová a podzemní vodaStudia w języku czeskim
Praktická geobiologieStudia w języku czeskim
Pravěká a raně středověká archeologieStudia w języku czeskim
Pravoslavná teologieStudia w języku czeskim
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudia w języku czeskim
ProgramováníStudia w języku czeskim
Programování a softwarové systémyStudia w języku czeskim
Psychologie a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogikuStudia w języku czeskim
Řecká a latinská studiaStudia w języku czeskim
Řecká antická filologieStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
RomistikaStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Ruština pro mezikulturní komunikaciStudia w języku czeskim
Sbormistrovství chrámové hudbyStudia w języku czeskim
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sborový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
SinologieStudia w języku czeskim
Školský managementStudia w języku czeskim
Sociální a charitativní práceStudia w języku czeskim
Sociální geografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Sociologicko-ekonomická studiaStudia w języku czeskim
Sociologie a sociální antropologieStudia w języku czeskim
Sociologie a sociální politikaStudia w języku czeskim
Softwarové a datové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Soudobé dějinyStudia w języku czeskim
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Španělština pro mezikulturní komunikaciStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika/LogopedieStudia w języku czeskim
Správa počítačových systémůStudia w języku czeskim
Srovnávací jazykovědaStudia w języku czeskim
Starokatolická teologieStudia w języku czeskim
StarořečtinaStudia w języku czeskim
Studium humanitní vzdělanostiStudia w języku czeskim
Švédská studiaStudia w języku czeskim
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teologie křesťanských tradicStudia w języku czeskim
Teritoriální studiaStudia w języku czeskim
TibetanistikaStudia w języku czeskim
TrenérStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Veřejná správa a spisová službaStudia w języku czeskim
Veřejné zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Vojenská tělovýchovaStudia w języku czeskim
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Všeobecné ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Východoevropská studiaStudia w języku czeskim
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
VychovatelstvíStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Česko-německá studiaStudia w języku niemieckim
Deutsch-Tschechische StudienStudia w języku niemieckim
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschStudia w języku niemieckim
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschStudia w języku niemieckim
BiochemiaStudia w języku angielskim
BioinformatykaStudia w języku angielskim
BiologiaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
Chemia medycznaStudia w języku angielskim
Chemia środowiskaStudia w języku angielskim
Ekonomia i finanseStudia w języku angielskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
Fizyka ogólnaStudia w języku angielskim
GeologiaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Informatyka ogólnaStudia w języku angielskim
Matematyka ogólnaStudia w języku angielskim
Nauki o ziemiStudia w języku angielskim
Nauki społeczneStudia w języku angielskim
Ochrona środowiskaStudia w języku angielskim
Ancient Egypt and the Near EastStudia w języku angielskim
Applied GeobiologyStudia w języku angielskim
Applied PhysicsStudia w języku angielskim
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudia w języku angielskim
Chemistry Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Choir Conducting Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Clinical and Toxicological AnalysisStudia w języku angielskim
CoachStudia w języku angielskim
Comparative LinguisticsStudia w języku angielskim
Demography and EconomicsStudia w języku angielskim
Demography and Social GeographyStudia w języku angielskim
Demography and SociologyStudia w języku angielskim
Ecological and Evolutionary BiologyStudia w języku angielskim
English Language Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Financial MathematicsStudia w języku angielskim
Fitness CoachStudia w języku angielskim
Geography and CartographyStudia w języku angielskim
GeotechnologyStudia w języku angielskim
History and Area StudiesStudia w języku angielskim
Hydrology and hydrogeologyStudia w języku angielskim
Liberal Arts and HumanitiesStudia w języku angielskim
Management of Natural ResourcesStudia w języku angielskim
Mathematical Methods of Information SecurityStudia w języku angielskim
Mathematical ModellingStudia w języku angielskim
Mathematics for Information TechnologiesStudia w języku angielskim
Mathematics Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsStudia w języku angielskim
Music Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Musical Instrument Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Physical Education and SportStudia w języku angielskim
Physics Directed Towards EducationStudia w języku angielskim
Politics, Philosophy and EconomicsStudia w języku angielskim
Programming and Software SystemsStudia w języku angielskim
Protestant TheologyStudia w języku angielskim
Russian Language Oriented at EducationStudia w języku angielskim
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeStudia w języku angielskim
Software and Data EngineeringStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
BiologiaStudia w języku czeskim
EtnologiaStudia w języku czeskim
FarmacjaStudia w języku czeskim
Filologia rumuńskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Medycyna ogólnaStudia w języku czeskim
MongolistykaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
Nauki prawniczeStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
StomatologiaStudia w języku czeskim
Anglistika - amerikanistikaStudia w języku czeskim
ArabistikaStudia w języku czeskim
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudia w języku czeskim
DánštinaStudia w języku czeskim
Dějiny a kultura islámských zemíStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
EgyptologieStudia w języku czeskim
EstetikaStudia w języku czeskim
Evangelická teologieStudia w języku czeskim
Filmová vědaStudia w języku czeskim
FinštinaStudia w języku czeskim
FonetikaStudia w języku czeskim
FrancouzštinaStudia w języku czeskim
HebraistikaStudia w języku czeskim
Hudební vědaStudia w języku czeskim
Husitská teologieStudia w języku czeskim
Husitská teologie - psychosociální studiaStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouStudia w języku czeskim
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaStudia w języku czeskim
ItalštinaStudia w języku czeskim
Katolická teologieStudia w języku czeskim
Klasická archeologieStudia w języku czeskim
KomparatistikaStudia w języku czeskim
KoreanistikaStudia w języku czeskim
KulturologieStudia w języku czeskim
LatinaStudia w języku czeskim
Lingvistika a fonetikaStudia w języku czeskim
LogikaStudia w języku czeskim
MaďarštinaStudia w języku czeskim
NěmčinaStudia w języku czeskim
NizozemštinaStudia w języku czeskim
NorštinaStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
PortugalštinaStudia w języku czeskim
Právo a právní vědaStudia w języku czeskim
Pravoslavná teologieStudia w języku czeskim
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaStudia w języku czeskim
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaStudia w języku czeskim
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaStudia w języku czeskim
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaStudia w języku czeskim
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaStudia w języku czeskim
Psychologie a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
ŘečtinaStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
RomistikaStudia w języku czeskim
SinologieStudia w języku czeskim
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaStudia w języku czeskim
SlovakistikaStudia w języku czeskim
ŠpanělštinaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Starokatolická teologieStudia w języku czeskim
ŠvédštinaStudia w języku czeskim
Učitelství na speciálních školáchStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Vojenská farmacieStudia w języku czeskim
Vojenské všeobecné lékařstvíStudia w języku czeskim
Vojenské zubní lékařstvíStudia w języku czeskim
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaStudia w języku czeskim
FarmacjaStudia w języku angielskim
Medycyna ogólnaStudia w języku angielskim
PrawoStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Law and JurisprudenceStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
BiochemiaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BotanikaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
Chemia jądrowaStudia w języku czeskim
Chemia medycznaStudia w języku czeskim
DemografiaStudia w języku czeskim
DziennikarstwoStudia w języku czeskim
EkologiaStudia w języku czeskim
EkonomiaStudia w języku czeskim
Ekonomia i FinanseStudia w języku czeskim
EtnologiaStudia w języku czeskim
EuropeistykaStudia w języku czeskim
FilmoznawstwoStudia w języku czeskim
Filologia orientalna – turkologiaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
Fizyka z informatykąStudia w języku czeskim
GeofizykaStudia w języku czeskim
GeologiaStudia w języku czeskim
Geologia stosowanaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
ImmunologiaStudia w języku czeskim
MikrobiologiaStudia w języku czeskim
MongolistykaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
Ochrona środowiskaStudia w języku czeskim
ParazytologiaStudia w języku czeskim
PedagogikaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku czeskim
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudia w języku czeskim
Studia środkowoeuropejskieStudia w języku czeskim
ZoologiaStudia w języku czeskim
AdiktologieStudia w języku czeskim
Americká studiaStudia w języku czeskim
Anatomie a fyziologie rostlinStudia w języku czeskim
Andragogika a management vzděláváníStudia w języku czeskim
Andragogika a personální řízeníStudia w języku czeskim
Anglický jazykStudia w języku czeskim
Anglistika - amerikanistikaStudia w języku czeskim
Anglofonní literatury a kulturyStudia w języku czeskim
Anorganická chemieStudia w języku czeskim
Antropologická studiaStudia w języku czeskim
Antropologie a genetika člověkaStudia w języku czeskim
Aplikovaná etikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzioterapieStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudia w języku czeskim
Aplikované sportovní vědyStudia w języku czeskim
ArabistikaStudia w języku czeskim
Archeologie pravěku a středověkuStudia w języku czeskim
Archivnictví a pomocné vědy historickéStudia w języku czeskim
Asijská studiaStudia w języku czeskim
Astronomie a astrofyzikaStudia w języku czeskim
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaStudia w języku czeskim
Bezpečnostní studiaStudia w języku czeskim
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Biofyzika a chemická fyzikaStudia w języku czeskim
Biofyzikální chemieStudia w języku czeskim
Blízkovýchodní studiaStudia w języku czeskim
Bohemistika pro cizinceStudia w języku czeskim
Buněčná a vývojová biologieStudia w języku czeskim
Buněčná biologieStudia w języku czeskim
Částicová a jaderná fyzikaStudia w języku czeskim
Český jazykStudia w języku czeskim
Český jazyk - specializační studiumStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk-specializační studiumStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Čeština v komunikaci neslyšícíchStudia w języku czeskim
Chemie a fyzika materiálůStudia w języku czeskim
Chemie a fyzika speciálních materiálůStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Dějiny a kultura islámských zemíStudia w języku czeskim
Dějiny antické civilizaceStudia w języku czeskim
Dějiny evropské kulturyStudia w języku czeskim
Dějiny křesťanského uměníStudia w języku czeskim
Dějiny moderní evropské kulturyStudia w języku czeskim
Dějiny uměníStudia w języku czeskim
Diskrétní modely a algoritmyStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíStudia w języku czeskim
Egypt a Přední východ ve starověkuStudia w języku czeskim
EgyptologieStudia w języku czeskim
Ekonomický výzkumStudia w języku czeskim
Elektronická kultura a sémiotikaStudia w języku czeskim
ErgoterapieStudia w języku czeskim
Ergoterapie pro dospěléStudia w języku czeskim
EstetikaStudia w języku czeskim
Etnologie a kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Evangelická teologieStudia w języku czeskim
Evoluční biologieStudia w języku czeskim
Evropské kulturní a duchovní dějinyStudia w języku czeskim
Experimentální biologie rostlinStudia w języku czeskim
Filosofie v kontextu humanitních vědStudia w języku czeskim
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceStudia w języku czeskim
Finanční a pojistná matematikaStudia w języku czeskim
Finská filologieStudia w języku czeskim
FonetikaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
Fyzická geografie a geoekologieStudia w języku czeskim
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieStudia w języku czeskim
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůStudia w języku czeskim
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíStudia w języku czeskim
Fyzika povrchů a plazmatuStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Fyziologie živočichůStudia w języku czeskim
Genderová studiaStudia w języku czeskim
Genetika, molekulární biologie a virologieStudia w języku czeskim
GeobiologieStudia w języku czeskim
Geofyzika a fyzika planetStudia w języku czeskim
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum ZeměStudia w języku czeskim
Germánská a severoevropská studiaStudia w języku czeskim
Globální migrační a rozvojová studiaStudia w języku czeskim
HebraistikaStudia w języku czeskim
Hebraistika a židovská studiaStudia w języku czeskim
HispanistikaStudia w języku czeskim
Historická sociologieStudia w języku czeskim
Historie - české dějiny v evropském kontextuStudia w języku czeskim
Historie - hospodářské a sociální dějinyStudia w języku czeskim
Historie - obecné dějinyStudia w języku czeskim
Hudební vědaStudia w języku czeskim
Husitská teologieStudia w języku czeskim
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudia w języku czeskim
Hydrologie a hydrogeologieStudia w języku czeskim
IberoamerikanistikaStudia w języku czeskim
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyStudia w języku czeskim
IndologieStudia w języku czeskim
Informace, média a knižní kulturaStudia w języku czeskim
Informační studia a knihovnictvíStudia w języku czeskim
Informatika - Diskrétní modely a algoritmyStudia w języku czeskim
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistikaStudia w języku czeskim
Informatika - Softwarové a datové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Informatika - Softwarové systémyStudia w języku czeskim
Informatika - Teoretická informatikaStudia w języku czeskim
Informatika - Umělá inteligenceStudia w języku czeskim
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových herStudia w języku czeskim
Intenzivní péčeStudia w języku czeskim
ItalianistikaStudia w języku czeskim
Jaderná a subjaderná fyzikaStudia w języku czeskim
Japonská studiaStudia w języku czeskim
Jihovýchodoevropská studiaStudia w języku czeskim
JudaistikaStudia w języku czeskim
Kartografie a geoinformatikaStudia w języku czeskim
Klasická archeologieStudia w języku czeskim
Klinická a toxikologická analýzaStudia w języku czeskim
KlínopisStudia w języku czeskim
KomparatistikaStudia w języku czeskim
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonikaStudia w języku czeskim
KoreanistikaStudia w języku czeskim
Krajina a společnostStudia w języku czeskim
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaStudia w języku czeskim
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaStudia w języku czeskim
Landscape and SocietyStudia w języku czeskim
LatinaStudia w języku czeskim
Latinská medievistikaStudia w języku czeskim
Latinský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
LogikaStudia w języku czeskim
LogopedieStudia w języku czeskim
Lusobrazilská studiaStudia w języku czeskim
Makromolekulární chemieStudia w języku czeskim
Management tělesné výchovy a sportuStudia w języku czeskim
Management vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematická analýzaStudia w języku czeskim
Matematická lingvistikaStudia w języku czeskim
Matematické a počítačové modelování ve fyziceStudia w języku czeskim
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceStudia w języku czeskim
Matematické metody informační bezpečnostiStudia w języku czeskim
Matematické modelování ve fyzice a techniceStudia w języku czeskim
Matematické strukturyStudia w języku czeskim
Matematika pro informační technologieStudia w języku czeskim
Mediální studiaStudia w języku czeskim
Meteorologie a klimatologieStudia w języku czeskim
Mezinárodní teritoriální studiaStudia w języku czeskim
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturStudia w języku czeskim
Německá a francouzská filozofieStudia w języku czeskim
Německá a rakouská studiaStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Novořecká filologieStudia w języku czeskim
Numerická a výpočtová matematikaStudia w języku czeskim
Nutriční specialistaStudia w języku czeskim
Obecná antropologie - integrální studium člověkaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistikaStudia w języku czeskim
Odborný pracovník v laboratorních metodáchStudia w języku czeskim
Optika a optoelektronikaStudia w języku czeskim
Orální historie - soudobé dějinyStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
Počítačová grafika a vývoj počítačových herStudia w języku czeskim
Politická a regionální geografieStudia w języku czeskim
Politické teorieStudia w języku czeskim
Politické teorie a současné dějinyStudia w języku czeskim
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieStudia w języku czeskim
Pravěká a raně středověká archeologieStudia w języku czeskim
Pravoslavná teologieStudia w języku czeskim
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiStudia w języku czeskim
PřekladatelstvíStudia w języku czeskim
Překladatelství: čeština - angličtinaStudia w języku czeskim
Překladatelství: čeština - francouzštinaStudia w języku czeskim
Překladatelství: čeština - němčinaStudia w języku czeskim
Překladatelství: čeština - ruštinaStudia w języku czeskim
Překladatelství: čeština - španělštinaStudia w języku czeskim
ProtistologieStudia w języku czeskim
Řecká a latinská studiaStudia w języku czeskim
Řecká antická filologieStudia w języku czeskim
Regionální a politická geografieStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Reprodukční a vývojová biologieStudia w języku czeskim
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchStudia w języku czeskim
RomistikaStudia w języku czeskim
Ruská a východoevropská studiaStudia w języku czeskim
Ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
SinologieStudia w języku czeskim
SkandinavistikaStudia w języku czeskim
Sociální a charitativní práceStudia w języku czeskim
Sociální a kulturní ekologieStudia w języku czeskim
Sociální epidemiologieStudia w języku czeskim
Sociální geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
Softwarové a datové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Softwarové systémyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Srovnávací jazykovědaStudia w języku czeskim
Starokatolická teologieStudia w języku czeskim
StarořečtinaStudia w języku czeskim
Strategická komunikaceStudia w języku czeskim
Středoevropská komparativní studiaStudia w języku czeskim
Studia nových médiíStudia w języku czeskim
Studia občanské společnostiStudia w języku czeskim
Studia občanského sektoruStudia w języku czeskim
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiStudia w języku czeskim
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojStudia w języku czeskim
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývojStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teologie - spiritualita - etikaStudia w języku czeskim
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaStudia w języku czeskim
Teoretická a evoluční biologieStudia w języku czeskim
Teoretická informatikaStudia w języku czeskim
Teoreticko-výzkumná psychologieStudia w języku czeskim
Teritoriální studiaStudia w języku czeskim
TibetanistikaStudia w języku czeskim
TlumočnictvíStudia w języku czeskim
Tlumočnictví: čeština - angličtinaStudia w języku czeskim
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaStudia w języku czeskim
Tlumočnictví: čeština - němčinaStudia w języku czeskim
Tlumočnictví: čeština - ruštinaStudia w języku czeskim
Tlumočnictví: čeština - španělštinaStudia w języku czeskim
Transatlantická studiaStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství češtiny jako cizího jazykaStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství deskriptivní geometrieStudia w języku czeskim
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyzikyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství historie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hry na nástrojStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatikyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouStudia w języku czeskim
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematikyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství, etiky a filozofieStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogikyStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství ruského jazyka pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství sborového zpěvuStudia w języku czeskim
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Studia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědStudia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Studia w języku czeskim
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školyStudia w języku czeskim
Umělá inteligenceStudia w języku czeskim
Veřejná a sociální politikaStudia w języku czeskim
Veřejná správa a spisová službaStudia w języku czeskim
Vojenská tělovýchovaStudia w języku czeskim
Východoevropská studiaStudia w języku czeskim
Výživa dospělých a dětíStudia w języku czeskim
Západoevropská studiaStudia w języku czeskim
Židovská studiaStudia w języku czeskim
Deutsche Sprache und Literatur in MitteleuropaStudia w języku niemieckim
Deutsche und französische PhilosophieStudia w języku niemieckim
Deutsche und französische Philosophie in EuropaStudia w języku niemieckim
Deutsche und mitteleuropäische StudienStudia w języku niemieckim
BiochemiaStudia w języku angielskim
BioinformatykaStudia w języku angielskim
BotanikaStudia w języku angielskim
Chemia analitycznaStudia w języku angielskim
Chemia medycznaStudia w języku angielskim
Chemia środowiskaStudia w języku angielskim
DemografiaStudia w języku angielskim
EkologiaStudia w języku angielskim
Ekonomia i finanseStudia w języku angielskim
EuropeistykaStudia w języku angielskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
Fizyka z informatykąStudia w języku angielskim
GeofizykaStudia w języku angielskim
GeologiaStudia w języku angielskim
Geologia stosowanaStudia w języku angielskim
ImmunologiaStudia w języku angielskim
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaStudia w języku angielskim
MikrobiologiaStudia w języku angielskim
Ochrona środowiskaStudia w języku angielskim
ParazytologiaStudia w języku angielskim
Pedagogika specjalnaStudia w języku angielskim
Stosunki międzynarodoweStudia w języku angielskim
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieStudia w języku angielskim
ZoologiaStudia w języku angielskim
AddictologyStudia w języku angielskim
Ancient Egypt and the Near EastStudia w języku angielskim
Anglophone Literatures and CulturesStudia w języku angielskim
Animal PhysiologyStudia w języku angielskim
Anthropology and Human GeneticsStudia w języku angielskim
Applied PhysiotherapyStudia w języku angielskim
Applied Sport ScienceStudia w języku angielskim
Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Arts in Sports Ethics and IntegrityStudia w języku angielskim
Astronomy and AstrophysicsStudia w języku angielskim
Atmospheric Physics, Meteorology and ClimatologyStudia w języku angielskim
Balkan, Eurasian and Central European StudiesStudia w języku angielskim
Biophysical ChemistryStudia w języku angielskim
Biophysics and Chemical PhysicsStudia w języku angielskim
Cell BiologyStudia w języku angielskim
Cellular and Developmental BiologyStudia w języku angielskim
Central European Comparative StudiesStudia w języku angielskim
Chemistry and Physics of Special MaterialsStudia w języku angielskim
Civil Sector StudiesStudia w języku angielskim
Clinical and Toxicological AnalysisStudia w języku angielskim
Computational LinguisticsStudia w języku angielskim
Computational MathematicsStudia w języku angielskim
Computer Graphics and Game DevelopmentStudia w języku angielskim
Computer Science - Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Computer Science - Discrete Models and AlgorithmsStudia w języku angielskim
Computer Science - Language Technologies and Computational LinguisticsStudia w języku angielskim
Computer Science - Software and Data EngineeringStudia w języku angielskim
Computer Science - Software SystemsStudia w języku angielskim
Computer Science - Theoretical Computer ScienceStudia w języku angielskim
Computer Science - Visual Computing and Game DevelopmentStudia w języku angielskim
Corporate Strategy and Finance in EuropeStudia w języku angielskim
Diaconia and Christian Social PracticeStudia w języku angielskim
Discrete Models and AlgorithmsStudia w języku angielskim
English Language and LinguisticsStudia w języku angielskim
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master ProgrammeStudia w języku angielskim
Experimental Plant BiologyStudia w języku angielskim
Finance and Data AnalyticsStudia w języku angielskim
Gender StudiesStudia w języku angielskim
General AnthropologyStudia w języku angielskim
Genetics, Molecular Biology and VirologyStudia w języku angielskim
Genetics, Molekular Biology and VirologyStudia w języku angielskim
Geoinformatics, Cartography and Remote SensingStudia w języku angielskim
Geophysics and Planetary ScienceStudia w języku angielskim
Geopolitical StudiesStudia w języku angielskim
Global Migration and Development StudiesStudia w języku angielskim
Hebrew and Jewish StudiesStudia w języku angielskim
Historical SociologyStudia w języku angielskim
History - General HistoryStudia w języku angielskim
Hydrology and hydrogeologyStudia w języku angielskim
Inorganic ChemistryStudia w języku angielskim
International Economic and Political StudiesStudia w języku angielskim
International Master in Security, Intelligence and Strategic StudiesStudia w języku angielskim
International Masters in Economy, State and SocietyStudia w języku angielskim
International Security StudiesStudia w języku angielskim
Journalism, Media and GlobalisationStudia w języku angielskim
Landscape and SocietyStudia w języku angielskim
LogicStudia w języku angielskim
Macromolecular ChemistryStudia w języku angielskim
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsStudia w języku angielskim
Master in Area StudiesStudia w języku angielskim
Master in Economic ResearchStudia w języku angielskim
Mathematical AnalysisStudia w języku angielskim
Mathematical and Computational Modelling in PhysicsStudia w języku angielskim
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsStudia w języku angielskim
Mathematical Methods of Information SecurityStudia w języku angielskim
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyStudia w języku angielskim
Mathematical StructuresStudia w języku angielskim
Mathematics for Information TechnologiesStudia w języku angielskim
Media and Area studiesStudia w języku angielskim
Meteorology and ClimatologyStudia w języku angielskim
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresStudia w języku angielskim
Nuclear and Subnuclear PhysicsStudia w języku angielskim
Numerical and Computational MathematicsStudia w języku angielskim
Optics and OptoelectronicsStudia w języku angielskim
Oral History - Comtemporary HistoryStudia w języku angielskim
Oral History - Contemporary HistoryStudia w języku angielskim
Organic ChemistryStudia w języku angielskim
Parasitology and Infection BiologyStudia w języku angielskim
Particle and Nuclear PhysicsStudia w języku angielskim
Pharmaceutical SciencesStudia w języku angielskim
Physical ChemistryStudia w języku angielskim
Physical Education and SportStudia w języku angielskim
Physical Geography and GeoecologyStudia w języku angielskim
Physics of Condensed Matter and MaterialsStudia w języku angielskim
Physics of Surfaces and Ionized MediaStudia w języku angielskim
Plant Anatomy and PhysiologyStudia w języku angielskim
Political and Regional GeographyStudia w języku angielskim
Probability, Mathematical Statistics and EconometricsStudia w języku angielskim
Probability, Mathematical Statistics and EconometryStudia w języku angielskim
Protestant TheologyStudia w języku angielskim
ProtistologyStudia w języku angielskim
Public and Social PolicyStudia w języku angielskim
Public and Social Policy StudiesStudia w języku angielskim
Social Geography and Regional DevelopmentStudia w języku angielskim
Society, Communication and MediaStudia w języku angielskim
Sociology in European ContextStudia w języku angielskim
Sociology of Contemporary SocietiesStudia w języku angielskim
Software and Data EngineeringStudia w języku angielskim
Software SystemsStudia w języku angielskim
Special and Inclusive EducationStudia w języku angielskim
Special Education NeedsStudia w języku angielskim
Sports Ethics and IntegrityStudia w języku angielskim
Surface and Plasma PhysicsStudia w języku angielskim
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudia w języku angielskim
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudia w języku angielskim
Theoretical and Evolutionary BiologyStudia w języku angielskim
Theoretical and Research PsychologyStudia w języku angielskim
Theoretical Computer ScienceStudia w języku angielskim
Tibetan StudiesStudia w języku angielskim
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsStudia w języku angielskim
Training Teachers of Computer ScienceStudia w języku angielskim
Training Teachers of Descriptive GeometryStudia w języku angielskim
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and CollegesStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicStudia w języku angielskim
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentStudia w języku angielskim
Training Teachers of MathematicsStudia w języku angielskim
Training Teachers of PhysicsStudia w języku angielskim
Transatlantic StudiesStudia w języku angielskim
L´histoire - L´histoire généraleStudia w języku francuskim
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Studia w języku francuskim
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementStudia w języku francuskim
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementStudia w języku francuskim
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Studia doktorskiewięcej »
Antropologia Studia w języku czeskim
Biochemia Studia w języku czeskim
Bioetyka Studia w języku czeskim
Biologia medyczna Studia w języku czeskim
Botanika Studia w języku czeskim
Chemia analityczna Studia w języku czeskim
Chirurgia Studia w języku czeskim
Demografia Studia w języku czeskim
Edukacja Artystyczna Studia w języku czeskim
Ekologia Studia w języku czeskim
Ekonomia Studia w języku czeskim
Ekonomia i Finanse Studia w języku czeskim
Etnologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Fizyka jądrowa Studia w języku czeskim
Geofizyka Studia w języku czeskim
Geologia Studia w języku czeskim
Geologia stosowana Studia w języku czeskim
Gerontologia Studia w języku czeskim
Immunologia Studia w języku czeskim
Informacja naukowa Studia w języku czeskim
Medycyna społeczna Studia w języku czeskim
Mikrobiologia Studia w języku czeskim
Nauki polityczne Studia w języku czeskim
Neurologia Studia w języku czeskim
Parazytologia Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku czeskim
Pediatria Studia w języku czeskim
Praca Socjalna Studia w języku czeskim
Prawo handlowe Studia w języku czeskim
Prawo międzynarodowe Studia w języku czeskim
Psychiatria Studia w języku czeskim
Psychologia kliniczna Studia w języku czeskim
Psychologia wychowania Studia w języku czeskim
Socjologia Studia w języku czeskim
Stomatologia Studia w języku czeskim
Stosunki międzynarodowe Studia w języku czeskim
Zoologia Studia w języku czeskim
Adiktologie Studia w języku czeskim
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Studia w języku czeskim
Algebra, teorie čísel a matematická logika Studia w języku czeskim
Anatomie a fyziologie rostlin Studia w języku czeskim
Anatomie, histologie a embryologie Studia w języku czeskim
Andragogika Studia w języku czeskim
Anglická a americká literatura Studia w języku czeskim
Anglický jazyk Studia w języku czeskim
Anglický jazyk a literatura s didaktikou Studia w języku czeskim
Anglofonní literatury a kultury Studia w języku czeskim
Anorganická chemie Studia w języku czeskim
Antropologie a genetika člověka Studia w języku czeskim
Aplikovaná a krajinná ekologie Studia w języku czeskim
Aplikovaná etika Studia w języku czeskim
Aplikovaná geologie se zaměřeními Studia w języku czeskim
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Studia w języku czeskim
Archeologie pravěku a středověku Studia w języku czeskim
Biblická teologie Studia w języku czeskim
Bioanalytická chemie Studia w języku czeskim
Bioanalytické metody Studia w języku czeskim
Biochemie a patobiochemie Studia w języku czeskim
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Studia w języku czeskim
Biologie a patologie buňky Studia w języku czeskim
Biomechanika Studia w języku czeskim
Biomedicínská informatika Studia w języku czeskim
Bioorganická chemie Studia w języku czeskim
Blízkovýchodní studia Studia w języku czeskim
Částicová a jaderná fyzika Studia w języku czeskim
České a československé dějiny Studia w języku czeskim
České dějiny Studia w języku czeskim
Český jazyk Studia w języku czeskim
Církevní a obecné dějiny Studia w języku czeskim
Dějiny a kultury Asie Studia w języku czeskim
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Studia w języku czeskim
Dějiny antické civilizace Studia w języku czeskim
Dějiny antického starověku Studia w języku czeskim
Dějiny české literatury a teorie literatury Studia w języku czeskim
Dějiny křesťanského umění Studia w języku czeskim
Dějiny lékařství Studia w języku czeskim
Dějiny výtvarného umění Studia w języku czeskim
Dermatovenerologie Studia w języku czeskim
Didaktika českého jazyka Studia w języku czeskim
Didaktika chemie Studia w języku czeskim
Didaktika dějepisu Studia w języku czeskim
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Studia w języku czeskim
Didaktika geografie Studia w języku czeskim
Didaktika konkrétního jazyka Studia w języku czeskim
Didaktika matematiky Studia w języku czeskim
Didaktika výtvarné výchovy Studia w języku czeskim
Diskrétní modely a algoritmy Studia w języku czeskim
Divadelní věda Studia w języku czeskim
Egyptologie Studia w języku czeskim
Ekonomie a Ekonometrie Studia w języku czeskim
Environmentální studia Studia w języku czeskim
Environmentální vědy Studia w języku czeskim
Estetika Studia w języku czeskim
Etnologie a kulturní antropologie Studia w języku czeskim
Evropské právo Studia w języku czeskim
Experimentální biologie rostlin Studia w języku czeskim
Experimentální chirurgie Studia w języku czeskim
Farmaceutická analýza Studia w języku czeskim
Farmaceutická chemie Studia w języku czeskim
Farmaceutická technologie Studia w języku czeskim
Farmakognosie Studia w języku czeskim
Farmakognosie a nutraceutika Studia w języku czeskim
Farmakognozie a toxikologie přírodních látek Studia w języku czeskim
Farmakologie a toxikologie Studia w języku czeskim
Filmová věda Studia w języku czeskim
Filozofie a dějiny přírodních věd Studia w języku czeskim
Filozofie náboženství Studia w języku czeskim
Filozofie výchovy a vzdělávání Studia w języku czeskim
Finanční právo a finanční věda Studia w języku czeskim
Fonetika Studia w języku czeskim
Fyzická geografie a geoekologie Studia w języku czeskim
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Studia w języku czeskim
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Studia w języku czeskim
Fyzika nanostruktur Studia w języku czeskim
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Studia w języku czeskim
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Studia w języku czeskim
Fyzika povrchů a rozhraní Studia w języku czeskim
Fyzika Země a planet Studia w języku czeskim
Fyzikální chemie Studia w języku czeskim
Fyziologie a patofyziologie člověka Studia w języku czeskim
Fyziologie a patologická fyziologie Studia w języku czeskim
Fyziologie živočichů Studia w języku czeskim
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Studia w języku czeskim
Geologie se zaměřeními Studia w języku czeskim
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury Studia w języku czeskim
Geometrie, topologie, a globální analýza Studia w języku czeskim
Germanoslavistika Studia w języku czeskim
Germánské a severské jazyky a literatury Studia w języku czeskim
Germánské jazyky Studia w języku czeskim
Germánské jazyky a literatury Studia w języku czeskim
Germánské literatury Studia w języku czeskim
Gynekologie a porodnictví Studia w języku czeskim
Historická a systematická teologie Studia w języku czeskim
Historická sociologie Studia w języku czeskim
Historická teologie a teologie náboženství Studia w języku czeskim
Historie - obecné dějiny Studia w języku czeskim
Historie ve veřejném prostoru Studia w języku czeskim
Hudební teorie a pedagogika Studia w języku czeskim
Hudební věda Studia w języku czeskim
Husitská teologie Studia w języku czeskim
Hygiena a preventivní lékařství Studia w języku czeskim
Hygiena, preventivní lékařství Studia w języku czeskim
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studia w języku czeskim
Iberoamerikanistika Studia w języku czeskim
Informatika - Softwarové systémy Studia w języku czeskim
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Studia w języku czeskim
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Studia w języku czeskim
Integrální studium člověka - Obecná antropologie Studia w języku czeskim
Jazyky zemí Asie a Afriky Studia w języku czeskim
Judaistika Studia w języku czeskim
Kardiovaskulární vědy Studia w języku czeskim
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Studia w języku czeskim
Katolická teologie Studia w języku czeskim
Kinantropologie Studia w języku czeskim
Kineziologie a rehabilitace Studia w języku czeskim
Klasická archeologie Studia w języku czeskim
Klasická filologie Studia w języku czeskim
Klinická a sociální farmacie Studia w języku czeskim
Klinická biochemie Studia w języku czeskim
Klinická farmacie Studia w języku czeskim
Klinická onkologie a radioterapie Studia w języku czeskim
Klinická psychologie a psychologie zdraví Studia w języku czeskim
Korpusová a teoretická lingvistika Studia w języku czeskim
Kulturologie Studia w języku czeskim
Kvantová optika a optoelektronika Studia w języku czeskim
Latinská medievistika a novolatinská studia Studia w języku czeskim
Lékařská biofyzika Studia w języku czeskim
Lékařská biologie a genetika Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská farmakologie Studia w języku czeskim
Lékařská imunologie Studia w języku czeskim
Lékařská mikrobiologie Studia w języku czeskim
Lékařská psychologie a psychopatologie Studia w języku czeskim
Logika Studia w języku czeskim
Makromolekulární chemie Studia w języku czeskim
Matematická analýza Studia w języku czeskim
Matematická lingvistika Studia w języku czeskim
Matematické a počítačové modelování Studia w języku czeskim
Mediální a komunikační studia Studia w języku czeskim
Mediální studia Studia w języku czeskim
Meteorologie a klimatologie Studia w języku czeskim
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Studia w języku czeskim
Mezinárodní teritoriální studia Studia w języku czeskim
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Studia w języku czeskim
Moderní dějiny Studia w języku czeskim
Moderní hospodářské a sociální dějiny Studia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Studia w języku czeskim
Německá a francouzská filozofie Studia w języku czeskim
Německý jazyk a literatura s didaktikou Studia w języku czeskim
Neurologie a psychiatrie Studia w języku czeskim
Neurovědy Studia w języku czeskim
Numerická a výpočtová matematika Studia w języku czeskim
Nutriční a metabolické vědy Studia w języku czeskim
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) Studia w języku czeskim
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Studia w języku czeskim
Obecná antropologie Studia w języku czeskim
Obecná geografie Studia w języku czeskim
Obecná lingvistika Studia w języku czeskim
Obecná psychologie Studia w języku czeskim
Obecné otázky geografie Studia w języku czeskim
Obecné otázky matematiky a informatiky Studia w języku czeskim
Oční lékařství Studia w języku czeskim
Onkologie Studia w języku czeskim
Organická chemie Studia w języku czeskim
Ortopedie Studia w języku czeskim
Otorinolaryngologie Studia w języku czeskim
Patobiochemie a xenobiochemie Studia w języku czeskim
Patologie Studia w języku czeskim
Pedagogická a školní psychologie Studia w języku czeskim
Počítačová grafika a analýza obrazu Studia w języku czeskim
Pomocné vědy historické Studia w języku czeskim
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Studia w języku czeskim
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Studia w języku czeskim
Pravděpodobnost a matematická statistika Studia w języku czeskim
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Studia w języku czeskim
Pravěká a středověká archeologie Studia w języku czeskim
Právní dějiny a římské právo Studia w języku czeskim
Právo životního prostředí Studia w języku czeskim
Preventivní medicína Studia w języku czeskim
Preventivní medicína a epidemiologie Studia w języku czeskim
Psychologie práce a organizace Studia w języku czeskim
Radiologie Studia w języku czeskim
Regionální a politická geografie Studia w języku czeskim
Religionistika Studia w języku czeskim
Románské jazyky Studia w języku czeskim
Románské literatury Studia w języku czeskim
Sémiotika a filozofie komunikace Studia w języku czeskim
Slovanské filologie Studia w języku czeskim
Slovanské literatury Studia w języku czeskim
Sociální ekologie Studia w języku czeskim
Sociální geografie a regionální rozvoj Studia w języku czeskim
Sociální psychologie Studia w języku czeskim
Sociální psychologie a psychologie práce Studia w języku czeskim
Softwarové systémy Studia w języku czeskim
Soudobé evropské dějiny Studia w języku czeskim
Soudobé evropské kulturní dějiny Studia w języku czeskim
Speciální pedagogika Studia w języku czeskim
Správní právo a správní věda Studia w języku czeskim
Studia dlouhověkosti Studia w języku czeskim
Studia občanského sektoru Studia w języku czeskim
Subjaderná fyzika Studia w języku czeskim
Systematická a praktická teologie Studia w języku czeskim
Teoretická a evoluční biologie Studia w języku czeskim
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Studia w języku czeskim
Teoretická informatika Studia w języku czeskim
Teoretická informatika a umělá inteligence Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Evropské právo Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Občanské právo Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Obchodní právo Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studia w języku czeskim
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Studia w języku czeskim
Teorie, filozofie a sociologie práva Studia w języku czeskim
Toxikologie přírodních látek Studia w języku czeskim
Translatologie Studia w języku czeskim
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Studia w języku czeskim
Učitelství - Didaktika dějepisu Studia w języku czeskim
Ústavní právo a státověda Studia w języku czeskim
Vědecko-technické výpočty Studia w języku czeskim
Veřejná a sociální politika Studia w języku czeskim
Veřejné zdravotnictví Studia w języku czeskim
Vnitřní nemoci Studia w języku czeskim
Vývojová a buněčná biologie Studia w języku czeskim
Vývojová biologie Studia w języku czeskim
Vzdělávání v biologii Studia w języku czeskim
Vzdělávání v chemii Studia w języku czeskim
Xenobiochemie a patobiochemie Studia w języku czeskim
Židovská studia Studia w języku czeskim
Zobrazovací metody v lékařství Studia w języku czeskim
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku niemieckim
Pedagogika Specjalna Studia w języku niemieckim
Bibelwissenschaft Studia w języku niemieckim
Deutsch und Slawistik Studia w języku niemieckim
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Studia w języku niemieckim
Deutsche und französische Philosophie Studia w języku niemieckim
Europäische Kulturzeitgeschichte Studia w języku niemieckim
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen Studia w języku niemieckim
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie Studia w języku niemieckim
Historische und Systematische Theologie Studia w języku niemieckim
Hussitische Theologie Studia w języku niemieckim
Kirchen und Allgemeine Geschichte Studia w języku niemieckim
Moderne europäische Geschichte Studia w języku niemieckim
Musikwissenschaft Studia w języku niemieckim
Philosophie der Religion Studia w języku niemieckim
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik Studia w języku niemieckim
Antropologia Studia w języku angielskim
Biochemia Studia w języku angielskim
Bioetyka Studia w języku angielskim
Biologia medyczna Studia w języku angielskim
Botanika Studia w języku angielskim
Chemia analityczna Studia w języku angielskim
Chirurgia Studia w języku angielskim
Demografia Studia w języku angielskim
Edukacja artystyczna Studia w języku angielskim
Ekologia Studia w języku angielskim
Ekonomia Studia w języku angielskim
Ekonomia i finanse Studia w języku angielskim
Etnologia i antropologia kulturowa Studia w języku angielskim
Filmoznawstwo Studia w języku angielskim
Filologia klasyczna Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Fizyka jądrowa Studia w języku angielskim
Geofizyka Studia w języku angielskim
Geologia Studia w języku angielskim
Geologia stosowana Studia w języku angielskim
Gerontologia Studia w języku angielskim
Historia nowożytna Studia w języku angielskim
Historia starożytna Studia w języku angielskim
Immunologia Studia w języku angielskim
Informatologia Studia w języku angielskim
Językoznawstwo ogólne Studia w języku angielskim
Literaturoznawstwo ogólne i porównawcze Studia w języku angielskim
Medycyna społeczna Studia w języku angielskim
Mikrobiologia Studia w języku angielskim
Muzykologia Studia w języku angielskim
Nauki o polityce Studia w języku angielskim
Nauki o środowisku Studia w języku angielskim
Neurologia Studia w języku angielskim
Parazytologia Studia w języku angielskim
Pedagogika specjalna Studia w języku angielskim
Pediatria Studia w języku angielskim
Praca socjalna Studia w języku angielskim
Prawo europejskie Studia w języku angielskim
Prawo międzynarodowe Studia w języku angielskim
Prawo ochrony środowiska Studia w języku angielskim
Przekładoznawstwo Studia w języku angielskim
Psychiatria Studia w języku angielskim
Psychologia wychowania Studia w języku angielskim
Socjologia Studia w języku angielskim
Stomatologia Studia w języku angielskim
Stosunki międzynarodowe Studia w języku angielskim
Teatrologia Studia w języku angielskim
Zoologia Studia w języku angielskim
Addiction: Specialization in Health Care Studia w języku angielskim
Addictology Studia w języku angielskim
Administrative Law and Administrative Science Studia w języku angielskim
Aesthetics Studia w języku angielskim
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Studia w języku angielskim
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic Studia w języku angielskim
Anatomy, Histology and Embryology Studia w języku angielskim
Anglophone Literatures and Cultures Studia w języku angielskim
Animal Physiology Studia w języku angielskim
Anthropology and Human Genetics Studia w języku angielskim
Applied Ethics Studia w języku angielskim
Applied Linguistics for Language Teaching Studia w języku angielskim
Archaeology of Prehistory and Middle Ages Studia w języku angielskim
Area Studies Studia w języku angielskim
Asian History and Culture Studia w języku angielskim
Atmospheric physics, meteorology and climatology Studia w języku angielskim
Auxiliary Historical Sciences Studia w języku angielskim
Biblical studies Studia w języku angielskim
Biblical Theology Studia w języku angielskim
Bioanalytical Chemistry Studia w języku angielskim
Bioanalytical methods Studia w języku angielskim
Biochemistry and Pathobiochemistry Studia w języku angielskim
Biomechanics Studia w języku angielskim
Biomedical Informatics Studia w języku angielskim
Bioorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Studia w języku angielskim
Business Law Studia w języku angielskim
Cardiovascular Science Studia w języku angielskim
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Studia w języku angielskim
Cell Biology and Pathology Studia w języku angielskim
Church and General History Studia w języku angielskim
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) Studia w języku angielskim
Civil Sector Studies Studia w języku angielskim
Classical Archaeology Studia w języku angielskim
Clinical and Health Psychology Studia w języku angielskim
Clinical and Social Pharmacy Studia w języku angielskim
Clinical Biochemistry Studia w języku angielskim
Clinical Oncology and Radiotherapy Studia w języku angielskim
Clinical Pharmacy Studia w języku angielskim
Computational linguistics Studia w języku angielskim
Computational mathematics Studia w języku angielskim
Computer Graphics and Image Analysis Studia w języku angielskim
Computer Science - Software Systems Studia w języku angielskim
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Studia w języku angielskim
Computer Science - Visual computing and computer games Studia w języku angielskim
Constitutional Law and Politics Studia w języku angielskim
Contemporary European Cultural History Studia w języku angielskim
Contemporary European History Studia w języku angielskim
Corpus and Theoretical Linguistics Studia w języku angielskim
Criminal Law, Criminology and Criminalistics Studia w języku angielskim
Czech and Czechoslovak History Studia w języku angielskim
Czech History Studia w języku angielskim
Czech Language Studia w języku angielskim
Dermatology Studia w języku angielskim
Dermatovenerology Studia w języku angielskim
Developmental and Cell Biology Studia w języku angielskim
Didactics of Art Education Studia w języku angielskim
Didactics of Chemistry Studia w języku angielskim
Didactics of Geography Studia w języku angielskim
Didactics of Mathematics Studia w języku angielskim
Discrete Models and Algorithms Studia w języku angielskim
Economics and Econometrics Studia w języku angielskim
Education Studia w języku angielskim
Educational and School Psychology Studia w języku angielskim
Egyptology Studia w języku angielskim
Employment Law and Social Security Law Studia w języku angielskim
English and American Literature Studia w języku angielskim
English Language Studia w języku angielskim
English Language and Literature in a Didactic Perspective Studia w języku angielskim
Environmental Studies Studia w języku angielskim
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) Studia w języku angielskim
Experimental Plant Biology Studia w języku angielskim
Experimental Surgery Studia w języku angielskim
Financial Law and Financial Science Studia w języku angielskim
Financial Law and Politics Studia w języku angielskim
General Anthropology Studia w języku angielskim
General Antropology Studia w języku angielskim
General Geography Studia w języku angielskim
General Issues in Geography Studia w języku angielskim
General Questions of Mathematics and Computer Science Studia w języku angielskim
General Questions of Mathematics and Information Science Studia w języku angielskim
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Studia w języku angielskim
Geometry, topology, and global analysis Studia w języku angielskim
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures Studia w języku angielskim
Germanic and Nordic Languages and Literatures Studia w języku angielskim
Gynaecology and Obstetrics Studia w języku angielskim
Historical and Systematic Theology Studia w języku angielskim
Historical Sociology Studia w języku angielskim
Historical Theology and Theology of Religions Studia w języku angielskim
History of Ancient Civilization Studia w języku angielskim
History of Christian Art Studia w języku angielskim
History of Czech Literature and Literary Theory Studia w języku angielskim
History of Law and Roman Law Studia w języku angielskim
History of Medicine Studia w języku angielskim
History of Visual Arts Studia w języku angielskim
History/General History Studia w języku angielskim
Human Physiology and Pathophysiology Studia w języku angielskim
Hussite Theology Studia w języku angielskim
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studia w języku angielskim
Hygiene and Preventive Medicine Studia w języku angielskim
Hygiene, Preventive Medicine Studia w języku angielskim
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studia w języku angielskim
Ibero-American Studies Studia w języku angielskim
Imaging Methods in Medicine Studia w języku angielskim
Inorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Internal Medicine Studia w języku angielskim
Jewish Studies Studia w języku angielskim
Katolická teologie Studia w języku angielskim
Kinanthropology Studia w języku angielskim
Kinesiology and Rehabilitation Studia w języku angielskim
Languages of Asia and Africa Studia w języku angielskim
Lékařská mikrobiologie Studia w języku angielskim
Logic Studia w języku angielskim
Longevity Studies Studia w języku angielskim
Macromolecular chemistry Studia w języku angielskim
Mathematical Analysis Studia w języku angielskim
Mathematical and computer modeling Studia w języku angielskim
Mathematical and Computer Modelling Studia w języku angielskim
Mathematical Linguistics Studia w języku angielskim
Mathematics Education Studia w języku angielskim
Media and Communication Studies Studia w języku angielskim
Medical Biology and Genetics Studia w języku angielskim
Medical Biophysics Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Immunology Studia w języku angielskim
Medical Microbiology Studia w języku angielskim
Medical Pharmacology Studia w języku angielskim
Medical Psychology and Psychopathology Studia w języku angielskim
Medieval and Neo-Latin Studies Studia w języku angielskim
Meteorology and Climatology Studia w języku angielskim
Middle Eastern Studies Studia w języku angielskim
Mikrobiology Studia w języku angielskim
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Studia w języku angielskim
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Studia w języku angielskim
Modern Economic and Social History Studia w języku angielskim
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Studia w języku angielskim
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Studia w języku angielskim
Music Theory and Education Studia w języku angielskim
Musical Theory and Education Studia w języku angielskim
Neurology and Psychiatry Studia w języku angielskim
Neurosciences Studia w języku angielskim
Nutritional and Metabolic Sciences Studia w języku angielskim
Oncology Studia w języku angielskim
Ophthalmology Studia w języku angielskim
Organic Chemistry Studia w języku angielskim
Orthopaedics Studia w języku angielskim
Otorhinolaryngology Studia w języku angielskim
Particle and Nuclear Physics Studia w języku angielskim
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry Studia w języku angielskim
Pathological Anatomy Studia w języku angielskim
Pathology Studia w języku angielskim
Pediatrics Studia w języku angielskim
Pharmaceutical Analysis Studia w języku angielskim
Pharmaceutical Chemistry Studia w języku angielskim
Pharmaceutical Technology Studia w języku angielskim
Pharmacognosy Studia w języku angielskim
Pharmacognosy and Nutraceuticals Studia w języku angielskim
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds Studia w języku angielskim
Pharmacology and Toxicology Studia w języku angielskim
Philosophy and History of Science Studia w języku angielskim
Philosophy of Education Studia w języku angielskim
Philosophy of Religion Studia w języku angielskim
Phonetics Studia w języku angielskim
Physical Chemistry Studia w języku angielskim
Physical Geography and Geoecology Studia w języku angielskim
Physics Education and General Problems of Physics Studia w języku angielskim
Physics of Condensed Matter and Materials Research Studia w języku angielskim
Physics of Nanostructures Studia w języku angielskim
Physics of nanostructures and nanomaterials Studia w języku angielskim
Physics of Plasma and Ionized Media Studia w języku angielskim
Physics of Plasmas and Ionized Media Studia w języku angielskim
Physics of Surfaces and Interfaces Studia w języku angielskim
Physics of the Earth and Planets Studia w języku angielskim
Physiology and Pathological Physiology Studia w języku angielskim
Plant Anatomy and Physiology Studia w języku angielskim
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Studia w języku angielskim
Preventive Medicine Studia w języku angielskim
Preventive Medicine and Epidemiology Studia w języku angielskim
Private International Law and International Trade Law Studia w języku angielskim
Probability and Mathematical Statistics Studia w języku angielskim
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics Studia w języku angielskim
Public and Social Policy Studia w języku angielskim
Public History Studia w języku angielskim
Quantum Optics and Optoelectronics Studia w języku angielskim
Radiology Studia w języku angielskim
Regional and Political Geography Studia w języku angielskim
Religious Studies Studia w języku angielskim
Romance Languages Studia w języku angielskim
Romance Literatures Studia w języku angielskim
Scientific and Technical Calculations Studia w języku angielskim
Semiotics and Philosophy of Communication Studia w języku angielskim
Slavic Literature Studies Studia w języku angielskim
Social Ecology Studia w języku angielskim
Social Geography and Regional Development Studia w języku angielskim
Social Psychology and Psychology of Work Studia w języku angielskim
Software Systems Studia w języku angielskim
Subnuclear Physics Studia w języku angielskim
Systematic and Practical Theology Studia w języku angielskim
Teaching - History Education Studia w języku angielskim
Text and Event in Early Modern Europe Studia w języku angielskim
Theoretical and Evolutionary Biology Studia w języku angielskim
Theoretical Computer Science Studia w języku angielskim
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Studia w języku angielskim
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context Studia w języku angielskim
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Studia w języku angielskim
Theory, Philosophy and Sociology of Law Studia w języku angielskim
Toxicology of Natural Products Studia w języku angielskim
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Studia w języku angielskim
Philosophies allemande et française Studia w języku francuskim
Phonétique Studia w języku francuskim
Sémiotique et Philosophie de la communication Studia w języku francuskim
Traductologie Studia w języku francuskim
Katolická teologie Studia w języku włoskim
Teologia cattolica Studia w języku włoskim
Germanoslavistika Studia w języku rosyjskim
Slavjanskije filologii Studia w języku rosyjskim
Slavjanskije litěratury Studia w języku rosyjskim

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

Strona www uczelni:
www.cuni.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności