Olomouc, Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
AnglistykaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BiologiaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
DziennikarstwoStudia w języku czeskim
FilmoznawstwoStudia w języku czeskim
Filologia polskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
Geografia regionalnaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MatematykaStudia w języku czeskim
MuzykologiaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
OptometriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PielęgniarstwoStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
TeologiaStudia w języku czeskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Andragogika v profilaci na personální managementStudia w języku czeskim
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudia w języku czeskim
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Aplikovaná chemieStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomická studiaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná statistikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivityStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
Bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
Biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Biologie a environmentální výchovaStudia w języku czeskim
Biologie a environmentální výchova pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Biologie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Biologie v ochraně životního prostředíStudia w języku czeskim
Bioorganická chemieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemie a chemická biologieStudia w języku czeskim
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Česká filologieStudia w języku czeskim
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Charitativní a sociální práceStudia w języku czeskim
Chemie - analytik specialistaStudia w języku czeskim
Chemie pro víceoborové studiumStudia w języku czeskim
Chemie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Čínská filologieStudia w języku czeskim
Dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Deskriptivní geometrieStudia w języku czeskim
Deskriptivní geometrie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Digitální a přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Diskrétní matematikaStudia w języku czeskim
Divadelní studiaStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
EkochemieStudia w języku czeskim
Ekologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Ekonomicko-manažerská studiaStudia w języku czeskim
Environmentální geologieStudia w języku czeskim
Environmentální rizika a klimatická změnaStudia w języku czeskim
Environmentální studia a udržitelný rozvojStudia w języku czeskim
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
ErgoterapieStudia w języku czeskim
Etika a kultura v mediální komunikaciStudia w języku czeskim
Evropská studia a diplomacieStudia w języku czeskim
Filmová vědaStudia w języku czeskim
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudia w języku czeskim
Fyzika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Geografie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Geoinformatika a geografieStudia w języku czeskim
Geoinformatika a kartografieStudia w języku czeskim
Geologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Historické vědyStudia w języku czeskim
Historie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Humanitní studiaStudia w języku czeskim
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchStudia w języku czeskim
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informační výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Italská filologieStudia w języku czeskim
Japonská filologieStudia w języku czeskim
Japonština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Judaistika. Židovská a izraelská studiaStudia w języku czeskim
Korejština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Latinská filologieStudia w języku czeskim
Lingvistika a Digital HumanitiesStudia w języku czeskim
Management v chemiiStudia w języku czeskim
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíStudia w języku czeskim
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Matematika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní sociální a humanitární práceStudia w języku czeskim
Mezinárodní vztahy a bezpečnostStudia w języku czeskim
Migrační studiaStudia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologieStudia w języku czeskim
Molekulární biofyzikaStudia w języku czeskim
Náboženství se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaStudia w języku czeskim
Nanomateriálová chemieStudia w języku czeskim
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiStudia w języku czeskim
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Německá filologieStudia w języku czeskim
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuStudia w języku czeskim
Nizozemština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudia w języku czeskim
Ochrana a podpora zdravíStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba životního prostředíStudia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Optika a optoelektronikaStudia w języku czeskim
Pedagogické asistentstvíStudia w języku czeskim
Pedagogika - sociální práceStudia w języku czeskim
Pedagogika - veřejná správaStudia w języku czeskim
Pedagogika volného času se zaměřením na sportStudia w języku czeskim
Pediatrické ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Počítačová fyzikaStudia w języku czeskim
Politická komunikace a politický marketingStudia w języku czeskim
Politologie a evropská studiaStudia w języku czeskim
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudia w języku czeskim
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Porodní asistenceStudia w języku czeskim
Portugalská filologieStudia w języku czeskim
Praktická nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Právo ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Přístrojová a počítačová fyzikaStudia w języku czeskim
Přístrojová fyzikaStudia w języku czeskim
Přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Radiologická asistenceStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
RekreologieStudia w języku czeskim
Rekreologie - pedagogika volného časuStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Řízení vzdělávacích institucíStudia w języku czeskim
Ruská filologieStudia w języku czeskim
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyStudia w języku czeskim
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Školský managementStudia w języku czeskim
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sociální a humanitární práceStudia w języku czeskim
Sociální práce s dětmi a mládežíStudia w języku czeskim
Španělská filologieStudia w języku czeskim
Speciálně pedagogická andragogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - andragogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - dramaterapieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - intervenceStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - ortokomunikaceStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - vychovatelstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníkyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika raného věkuStudia w języku czeskim
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovcůStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemiStudia w języku czeskim
Tělesná výchova pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogikuStudia w języku czeskim
Televizní a rozhlasová studiaStudia w języku czeskim
Teologická studiaStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teologie a spiritualita zasvěceného životaStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny dramatických uměníStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Trenérství a sportStudia w języku czeskim
Trenérství a sport - pedagogika volného časuStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Ukrajinská filologieStudia w języku czeskim
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastStudia w języku czeskim
Uměnovědná studiaStudia w języku czeskim
Vietnamská filologieStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Všeobecné ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
VychovatelstvíStudia w języku czeskim
Vychovatelství a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Vyšší justiční úředníkStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Zdravotnické záchranářstvíStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Deutsche PhilologieStudia w języku niemieckim
AnglistykaStudia w języku angielskim
Edukacja zdrowotnaStudia w języku angielskim
FizjoterapiaStudia w języku angielskim
MuzykaStudia w języku angielskim
Pedagogika specjalnaStudia w języku angielskim
Chinese PhilologyStudia w języku angielskim
Czech for ForeignersStudia w języku angielskim
English Language for EducationStudia w języku angielskim
English Language in EducationStudia w języku angielskim
Geoinformatics and CartographyStudia w języku angielskim
Humanities and Social StudiesStudia w języku angielskim
International Law, War and PeaceStudia w języku angielskim
Jewish and Israeli StudiesStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Mathematics in EducationStudia w języku angielskim
Music Culture in EducationStudia w języku angielskim
Petroleum EngineeringStudia w języku angielskim
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - After-school EducationStudia w języku angielskim
Special Needs Education - AndragogyStudia w języku angielskim
Special Needs Education - Drama TherapyStudia w języku angielskim
Special Needs Education - InterventionStudia w języku angielskim
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaStudia w języku rosyjskim
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudia w języku rosyjskim
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaStudia w języku rosyjskim
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaStudia w języku rosyjskim
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Medycyna ogólnaStudia w języku czeskim
Nauki prawniczeStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
StomatologiaStudia w języku czeskim
Katolická teologieStudia w języku czeskim
Křesťanská výchovaStudia w języku czeskim
LogopedieStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Medycyna ogólnaStudia w języku angielskim
StomatologiaStudia w języku angielskim
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Speech and Language TherapyStudia w języku angielskim
Théologie catholiqueStudia w języku francuskim

II stopnia magisterskie
Studia
AnglistykaStudia w języku czeskim
ArcheologiaStudia w języku czeskim
BiochemiaStudia w języku czeskim
BiofizykaStudia w języku czeskim
BioinformatykaStudia w języku czeskim
Biologia eksperymentalnaStudia w języku czeskim
BotanikaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
FilmoznawstwoStudia w języku czeskim
Filologia polskaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
Geografia regionalnaStudia w języku czeskim
GeoinformatykaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
MuzykologiaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
OptometriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
PsychologiaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku czeskim
Zastosowania matematykiStudia w języku czeskim
ZoologiaStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Anorganická a bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
Anorganická chemieStudia w języku czeskim
Aplikace matematiky v ekonomiiStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomická studiaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzioterapieStudia w języku czeskim
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práciStudia w języku czeskim
Aplikovaná tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivityStudia w języku czeskim
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogiceStudia w języku czeskim
Asijská studiaStudia w języku czeskim
Bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemie a chemická biologieStudia w języku czeskim
Biotechnologie a genové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Česká filologieStudia w języku czeskim
Charitativní a sociální práceStudia w języku czeskim
Chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Čínská filologieStudia w języku czeskim
Dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Digitální a přístrojová optikaStudia w języku czeskim
Diskrétní matematikaStudia w języku czeskim
Divadelní studiaStudia w języku czeskim
Divadelní vědaStudia w języku czeskim
Ediční a nakladatelská praxeStudia w języku czeskim
Edukace v kultuřeStudia w języku czeskim
Ekologie a ochrana životního prostředíStudia w języku czeskim
Environmentální geologieStudia w języku czeskim
Evropská studia a mezinárodní vztahyStudia w języku czeskim
Evropská studia se zaměřením na evropské právoStudia w języku czeskim
Evropská unieStudia w języku czeskim
Experimentální biologie rostlinStudia w języku czeskim
Filmová vědaStudia w języku czeskim
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaStudia w języku czeskim
Francouzská filologieStudia w języku czeskim
FytopatologieStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Fyziologie rostlinStudia w języku czeskim
Geografie a regionální rozvojStudia w języku czeskim
Geoinformatika a kartografieStudia w języku czeskim
Historické vědyStudia w języku czeskim
Historie - Starší dějinyStudia w języku czeskim
HydrobiologieStudia w języku czeskim
Intenzivní péče v porodní asistenciStudia w języku czeskim
Italská filologieStudia w języku czeskim
Italština a italská kulturaStudia w języku czeskim
Japonská filologieStudia w języku czeskim
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůStudia w języku czeskim
KatechetikaStudia w języku czeskim
Komunikační studiaStudia w języku czeskim
Kulturální studiaStudia w języku czeskim
Kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Latinská filologieStudia w języku czeskim
Management vědyStudia w języku czeskim
Management zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Matematické a počítačové modelováníStudia w języku czeskim
Matematika a její aplikaceStudia w języku czeskim
Materiálová chemieStudia w języku czeskim
Mediální studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní humanitární a sociální práceStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaStudia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová studiaStudia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologieStudia w języku czeskim
Molekulární biofyzikaStudia w języku czeskim
Muzejní a galerijní pedagogikaStudia w języku czeskim
MuzikoterapieStudia w języku czeskim
Nanomateriálová chemieStudia w języku czeskim
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladStudia w języku czeskim
Německá filologieStudia w języku czeskim
Nizozemská filologieStudia w języku czeskim
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykStudia w języku czeskim
Obecná fyzika a matematická fyzikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistikaStudia w języku czeskim
Obecná lingvistika a teorie komunikaceStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba krajinyStudia w języku czeskim
Ochrana a tvorba životního prostředíStudia w języku czeskim
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Odborná ruština pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Optika a optoelektronikaStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Organizace a řízení ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v interních oborechStudia w języku czeskim
Pedagogika - sociální práceStudia w języku czeskim
Pedagogika - veřejná správaStudia w języku czeskim
Politická analýza a strategieStudia w języku czeskim
Politologie a evropská studiaStudia w języku czeskim
Polština pro překladateleStudia w języku czeskim
Portugalská filologieStudia w języku czeskim
Předškolní pedagogikaStudia w języku czeskim
RekreologieStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Řízení volnočasových aktivitStudia w języku czeskim
Ruská filologieStudia w języku czeskim
Ruština pro překladateleStudia w języku czeskim
Španělská filologieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - dramaterapieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - poradenstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Spirituální a křesťanská formace dospělýchStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport - RekreologieStudia w języku czeskim
Televizní a rozhlasová studiaStudia w języku czeskim
Teologická studiaStudia w języku czeskim
Teologické naukyStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny dramatických uměníStudia w języku czeskim
Teorie a dějiny výtvarných uměníStudia w języku czeskim
Trenérství a management sportuStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství náboženství pro ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyStudia w języku czeskim
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školyStudia w języku czeskim
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemiStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogikuStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠStudia w języku czeskim
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Ukrajinská filologieStudia w języku czeskim
Veřejné zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Vládnutí a demokracieStudia w języku czeskim
War and Peace StudiesStudia w języku czeskim
Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeStudia w języku czeskim
Deutsche PhilologieStudia w języku niemieckim
AnglistykaStudia w języku angielskim
BiochemiaStudia w języku angielskim
EkologiaStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
Zastosowania matematykiStudia w języku angielskim
Adapted Physical ActivityStudia w języku angielskim
Biotechnology and Genetic EngineeringStudia w języku angielskim
Development Studies and ForesightStudia w języku angielskim
EurocultureStudia w języku angielskim
European Studies and International RelationsStudia w języku angielskim
Foresight for Environment and DevelopmentStudia w języku angielskim
Geoinformatics and CartographyStudia w języku angielskim
Global Development PolicyStudia w języku angielskim
International and European LawStudia w języku angielskim
International Development StudiesStudia w języku angielskim
Jewish StudiesStudia w języku angielskim
Leisure Time Activities Counselling and ManagementStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsStudia w języku angielskim
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationStudia w języku angielskim
Material ChemistryStudia w języku angielskim
Nanomaterial chemistryStudia w języku angielskim
Physical Activity and Active LivingStudia w języku angielskim
Plant BiologyStudia w języku angielskim
Pre-primary EducationStudia w języku angielskim
Research and Development in Educational StudiesStudia w języku angielskim
Special Needs CounsellingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - CounsellingStudia w języku angielskim
Special Needs Education - Drama TherapyStudia w języku angielskim
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationStudia w języku angielskim
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationStudia w języku angielskim
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsStudia w języku angielskim
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaStudia w języku rosyjskim
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Biochemia Studia w języku czeskim
Biofizyka Studia w języku czeskim
Biologia eksperymentalna Studia w języku czeskim
Biologia medyczna Studia w języku czeskim
Botanika Studia w języku czeskim
Chemia analityczna Studia w języku czeskim
Chirurgia Studia w języku czeskim
Ekologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Geografia regionalna Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Medycyna społeczna Studia w języku czeskim
Nanotechnologie Studia w języku czeskim
Nauki polityczne Studia w języku czeskim
Neurologia Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku czeskim
Pediatria Studia w języku czeskim
Pielęgniarstwo Studia w języku czeskim
Prawo administracyjne Studia w języku czeskim
Prawo cywilne Studia w języku czeskim
Prawo karne Studia w języku czeskim
Prawo konstytucyjne Studia w języku czeskim
Psychiatria Studia w języku czeskim
Psychologia kliniczna Studia w języku czeskim
Psychologia wychowania Studia w języku czeskim
Socjologia Studia w języku czeskim
Stomatologia Studia w języku czeskim
Teoretyczne nauki prawnicze Studia w języku czeskim
Toksykologia Studia w języku czeskim
Zastosowania matematyki Studia w języku czeskim
Zoologia Studia w języku czeskim
Algebra a geometrie Studia w języku czeskim
Anatomie, histologie a embryologie Studia w języku czeskim
Andragogika Studia w języku czeskim
Anglická a americká literatura Studia w języku czeskim
Anglický jazyk Studia w języku czeskim
Anorganická chemie Studia w języku czeskim
Aplikovaná fyzika Studia w języku czeskim
Asijská studia Studia w języku czeskim
Biblická teologie Studia w języku czeskim
Bioinformatika a výpočetní biologie Studia w języku czeskim
Česká literatura Studia w języku czeskim
České dějiny Studia w języku czeskim
Český jazyk Studia w języku czeskim
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání Studia w języku czeskim
Cultural Anthropology Studia w języku czeskim
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy Studia w języku czeskim
Didaktika chemie Studia w języku czeskim
Didaktika fyziky Studia w języku czeskim
Didaktika informatiky Studia w języku czeskim
Didaktika informatiky a digitálních technologií Studia w języku czeskim
Didaktika literatury Studia w języku czeskim
Didaktika matematiky Studia w języku czeskim
Ekonomicko-manažerská studia Studia w języku czeskim
Environmentální a rozvojová studia Studia w języku czeskim
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena Studia w języku czeskim
Evropské a mezinárodní právo Studia w języku czeskim
Fyzikální chemie Studia w języku czeskim
Fyziologie a patologická fyziologie Studia w języku czeskim
Geoinformatika a kartografie Studia w języku czeskim
Geologické vědy Studia w języku czeskim
Gynekologie a porodnictví Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Hudební teorie a pedagogika Studia w języku czeskim
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Studia w języku czeskim
Imunofarmakoterapie Studia w języku czeskim
Jazyky a kultura Číny a Japonska Studia w języku czeskim
Katolická teologie Studia w języku czeskim
Kinantropologie Studia w języku czeskim
Klinická a pedagogická psychologie Studia w języku czeskim
Křesťanské myšlení Studia w języku czeskim
Kulturní antropologie Studia w języku czeskim
Lékařská biofyzika Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská chemie a klinická biochemie Studia w języku czeskim
Lékařská farmakologie Studia w języku czeskim
Lékařská genetika Studia w języku czeskim
Lékařská imunologie Studia w języku czeskim
Lékařská mikrobiologie Studia w języku czeskim
Lingvistika a Digital Humanities Studia w języku czeskim
Matematická analýza Studia w języku czeskim
Matematická gramotnost ve vzdělávání Studia w języku czeskim
Mediální a kulturální studia Studia w języku czeskim
Mezinárodní rozvojová studia Studia w języku czeskim
Migrační studia Studia w języku czeskim
Molekulární a buněčná biologie Studia w języku czeskim
Nanomateriálová chemie Studia w języku czeskim
Německá literatura Studia w języku czeskim
Německý jazyk Studia w języku czeskim
Neurovědy Studia w języku czeskim
Nizozemská filologie Studia w języku czeskim
Obecná fyzika a matematická fyzika Studia w języku czeskim
Obecná jazykověda a teorie komunikace Studia w języku czeskim
Obecné dějiny Studia w języku czeskim
Onkologie Studia w języku czeskim
Optika a optoelektronika Studia w języku czeskim
Organická a bioorganická chemie Studia w języku czeskim
Organická chemie Studia w języku czeskim
Otorinolaryngologie Studia w języku czeskim
Patologická anatomie a soudní lékařství Studia w języku czeskim
Patologie a soudní lékařství Studia w języku czeskim
Praktická teologie Studia w języku czeskim
Psychologie práce, organizace a dopravy Studia w języku czeskim
Religionistika Studia w języku czeskim
Románské jazyky Studia w języku czeskim
Románské literatury Studia w języku czeskim
Ruská literatura Studia w języku czeskim
Ruský jazyk Studia w języku czeskim
Sociální a spirituální determinanty zdraví Studia w języku czeskim
Speciální pedagogika Studia w języku czeskim
Srovnávací slovanská filologie Studia w języku czeskim
Studia kulturních průmyslů Studia w języku czeskim
Systematická teologie a křesťanská filozofie Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny hudby Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny hudebního umění Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny výtvarných umění Studia w języku czeskim
Teorie literatury Studia w języku czeskim
Urologie Studia w języku czeskim
Vnitřní nemoci Studia w języku czeskim
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) Studia w języku czeskim
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) Studia w języku czeskim
Zobrazovací metody Studia w języku czeskim
Andragogika Studia w języku angielskim
Biochemia Studia w języku angielskim
Biofizyka Studia w języku angielskim
Biologia eksperymentalna Studia w języku angielskim
Biologia medyczna Studia w języku angielskim
Botanika Studia w języku angielskim
Chemia analityczna Studia w języku angielskim
Chirurgia Studia w języku angielskim
Ekologia Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Historia Studia w języku angielskim
Informatyka Studia w języku angielskim
Kształcenie dorosłych Studia w języku angielskim
Medycyna społeczna Studia w języku angielskim
Nanotechnologie Studia w języku angielskim
Nauki o polityce Studia w języku angielskim
Neurologia Studia w języku angielskim
Pedagogika specjalna Studia w języku angielskim
Pediatria Studia w języku angielskim
Psychiatria Studia w języku angielskim
Psychologia kliniczna Studia w języku angielskim
Psychologia wychowania Studia w języku angielskim
Socjologia Studia w języku angielskim
Zastosowania matematyki Studia w języku angielskim
Zoologia Studia w języku angielskim
Algebra and Geometry Studia w języku angielskim
Anatomy, Histology and Embryology Studia w języku angielskim
Applied Physics Studia w języku angielskim
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) Studia w języku angielskim
Bioinformatics and Computational Biology Studia w języku angielskim
Catholic Theology Studia w języku angielskim
Christian Thought Studia w języku angielskim
Education Studia w języku angielskim
Environmental and Development Studies Studia w języku angielskim
European and International Law Studia w języku angielskim
General Physics and Mathematical Physics Studia w języku angielskim
Geoinformatics and Cartography Studia w języku angielskim
Geological Sciences Studia w języku angielskim
Gynaecology and Obstetrics Studia w języku angielskim
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Studia w języku angielskim
Imaging Methods Studia w języku angielskim
Immunopharmacoterapy Studia w języku angielskim
Inorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Internal Medicine Studia w języku angielskim
International and European Law Studia w języku angielskim
International Development Studies Studia w języku angielskim
Kinanthropology Studia w języku angielskim
Mathematical Analysis Studia w języku angielskim
Medical Biophysics Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Studia w języku angielskim
Medical Genetics Studia w języku angielskim
Medical Immunology Studia w języku angielskim
Medical Microbiology Studia w języku angielskim
Medical Pharmacology Studia w języku angielskim
Molecular and Cell Biology Studia w języku angielskim
Music Theory and Education Studia w języku angielskim
Nanomaterial chemistry Studia w języku angielskim
Neurosciences Studia w języku angielskim
Oncology Studia w języku angielskim
Optics and Optoelectronics Studia w języku angielskim
Organic and Bioorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Organic Chemistry Studia w języku angielskim
Otorhinolaryngology Studia w języku angielskim
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Studia w języku angielskim
Pediatrics Studia w języku angielskim
Physical Chemistry Studia w języku angielskim
Physiology and Pathological Physiology Studia w języku angielskim
Religious Studies Studia w języku angielskim
Social and Spiritual Determinants of Health Studia w języku angielskim
Stomatology Studia w języku angielskim
Urology Studia w języku angielskim
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology Studia w języku angielskim
Teologia sistematica e filosofia cristiana Studia w języku włoskim
Speciálnaja pedagogika Studia w języku rosyjskim
Specijálnaja pedagogika Studia w języku rosyjskim

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Univerzit Třetího Věku
Strona www uczelni:
www.upol.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności