Ústí nad Labem, Czechy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
BiologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
Edukacja ArtystycznaStudia w języku czeskim
EnergetykaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
FizjoterapiaStudia w języku czeskim
FizykaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
Gospodarka wodnaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Kontrola produkcjiStudia w języku czeskim
MatematykaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
Ochrona środowiskaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
ProjektowanieStudia w języku czeskim
Rozwój regionalnyStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Systemy informacyjneStudia w języku czeskim
Sztuki piękneStudia w języku czeskim
Wychowanie fizyczneStudia w języku czeskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku czeskim
Aktivity v příroděStudia w języku czeskim
AndragogikaStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literatura pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Aplikovaná geoinformatikaStudia w języku czeskim
Aplikované nanotechnologieStudia w języku czeskim
Aplikované počítačové modelováníStudia w języku czeskim
Archivnictví a spisová službaStudia w języku czeskim
Biologie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk pro média a veřejnou sféruStudia w języku czeskim
Čeština pro cizinceStudia w języku czeskim
Chemie a toxikologieStudia w języku czeskim
Chemie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Dokumentace památekStudia w języku czeskim
Energetika - teplárenstvíStudia w języku czeskim
ErgoterapieStudia w języku czeskim
Finanční managementStudia w języku czeskim
Fotografie a intermediální tvorbaStudia w języku czeskim
Fyzika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Geografie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Geografie střední EvropyStudia w języku czeskim
Grafický designStudia w języku czeskim
Historie pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Historie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební výchovaStudia w języku czeskim
Hudební výchova pro pomáhající profeseStudia w języku czeskim
Hudební výchova pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Interkulturní germanistikaStudia w języku czeskim
Konstrukce strojů a zařízeníStudia w języku czeskim
Kulturně historická regionalistikaStudia w języku czeskim
Kulturní historieStudia w języku czeskim
Matematika a její použití v přírodních vědáchStudia w języku czeskim
Matematika pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Matematika ve firmách a veřejné správěStudia w języku czeskim
MateriályStudia w języku czeskim
Materiály a technologie v dopravěStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literatura pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Německý jazyk pro školskou praxiStudia w języku czeskim
Obchod a marketingStudia w języku czeskim
Obchodní ruštinaStudia w języku czeskim
Ochrana životního prostředí v průmysluStudia w języku czeskim
Pedagogika volného časuStudia w języku czeskim
Pediatrické ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Počítačové modelování ve fyzice a techniceStudia w języku czeskim
Počítačové modelování ve vědě a techniceStudia w języku czeskim
Podniková ekonomika a managementStudia w języku czeskim
Popularizace hudby a organizace hudebního životaStudia w języku czeskim
Porodní asistenceStudia w języku czeskim
Radiologická asistenceStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a veřejná správaStudia w języku czeskim
SbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Sbormistrovství pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Školský managementStudia w języku czeskim
Sociálně pedagogická asistenceStudia w języku czeskim
Sociální politika a sociální práceStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - intervenceStudia w języku czeskim
Společenské vědyStudia w języku czeskim
Společenské vědy pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sportStudia w języku czeskim
Tělesná výchova pro vzděáváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Toxikologie a analýza škodlivinStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Všeobecné ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova pro pomáhající profeseStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova pro vzděláváníStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy humanitní vzdělanosti - estetikaStudia w języku czeskim
Základy humanitní vzdělanosti - politologieStudia w języku czeskim
Základy humanitních studiíStudia w języku czeskim
Zdravotnické záchranářstvíStudia w języku czeskim
Edukacja artystycznaStudia w języku angielskim
FizykaStudia w języku angielskim
Pedagogika społecznaStudia w języku angielskim
Applied Computer ModellingStudia w języku angielskim
Applied NanotechnologyStudia w języku angielskim
Art Education in Helping ProfessionsStudia w języku angielskim
English Language and LiteratureStudia w języku angielskim
Special Education - InterventionStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
DějepisStudia w języku czeskim
Dějepis pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a středních školStudia w języku czeskim
Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální školyStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
BiologiaStudia w języku czeskim
EnergetykaStudia w języku czeskim
Filozofia politycznaStudia w języku czeskim
GeografiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
ProjektowanieStudia w języku czeskim
Rozwój regionalnyStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Sztuki piękneStudia w języku czeskim
Wychowanie obywatelskieStudia w języku czeskim
Analytická chemie životního prostředí a toxikologieStudia w języku czeskim
Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Aplikované nanotechnologieStudia w języku czeskim
Aplikované plazmové technologieStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
DějepisStudia w języku czeskim
Energetika - teplárenstvíStudia w języku czeskim
Finanční managementStudia w języku czeskim
Fotografie a intermediální tvorbaStudia w języku czeskim
Grafický designStudia w języku czeskim
Hudební výchova pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextuStudia w języku czeskim
Inženýrská mechanika a automatizaceStudia w języku czeskim
Kulturně historická regionalistikaStudia w języku czeskim
Kulturní historieStudia w języku czeskim
Kurátorská studiaStudia w języku czeskim
Materiálové vědy a analýza materiálůStudia w języku czeskim
Materiály a technologie v dopravěStudia w języku czeskim
Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextuStudia w języku czeskim
Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Odpadové hospodářstvíStudia w języku czeskim
Organizace a rozvoj zdravotnických zařízeníStudia w języku czeskim
Počítačové modelování ve vědě a techniceStudia w języku czeskim
Podniková ekonomika a managementStudia w języku czeskim
Příprava a řízení výrobyStudia w języku czeskim
Produktové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Regionální rozvoj a veřejná správaStudia w języku czeskim
Revitalizace krajinyStudia w języku czeskim
Řízení v sociální práciStudia w języku czeskim
Sbormistrovství pro střední školyStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - poradenstvíStudia w języku czeskim
Společenské vědyStudia w języku czeskim
Sport a zdravíStudia w języku czeskim
Technologie pro ochranu životního prostředíStudia w języku czeskim
Tělesná výchova pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školyStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazykStudia w języku czeskim
Učitelství cizích jazyků pro základní školy - německý jazykStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství geografie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství historie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyStudia w języku czeskim
Učitelství sborového zpěvuStudia w języku czeskim
Učitelství společenských věd pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyStudia w języku czeskim
Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituceStudia w języku czeskim
Výtvarná výchova pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Výtvarně edukativní studiaStudia w języku czeskim
Pedagogika społecznaStudia w języku angielskim
Sztuki piękneStudia w języku angielskim
Applied NanotechnologyStudia w języku angielskim
Computer Modelling in Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Photography and Time-Based MediaStudia w języku angielskim
Special Education - CounsellingStudia w języku angielskim
Sport and healthStudia w języku angielskim
Teaching English Language and Literature for Primary SchoolsStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Aplikovaná ekonomie a správa Studia w języku czeskim
Aplikované nanotechnologie Studia w języku czeskim
České dějiny Studia w języku czeskim
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání Studia w języku czeskim
Environmentální analytická chemie Studia w języku czeskim
Environmentální chemie a technologie Studia w języku czeskim
Geografie transformací Studia w języku czeskim
Hudební teorie a pedagogika Studia w języku czeskim
Německá filologie Studia w języku czeskim
Německá literatura Studia w języku czeskim
Obecné otázky matematiky Studia w języku czeskim
Počítačové metody ve vědě a technice Studia w języku czeskim
Počítačové modelování ve vědě a technice Studia w języku czeskim
Regulace a behaviorální studia Studia w języku czeskim
Strojírenská technologie Studia w języku czeskim
Teorie výtvarné výchovy Studia w języku czeskim
Teorie vzdělávání v bohemistice Studia w języku czeskim
Vizuální komunikace Studia w języku czeskim
Tschechische Geschichte Studia w języku niemieckim
Applied Nanotechnology Studia w języku angielskim
Computer Methods in Science and Technology Studia w języku angielskim
Computer Modelling in Science and Technology Studia w języku angielskim
Geographies of Transformations Studia w języku angielskim
Methodology of Primary Science Education Studia w języku angielskim
Music Theory and Pedagogy Studia w języku angielskim
Regulation and Behavioural Studies Studia w języku angielskim
Theory of Arts and Crafts Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.ujep.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności