Hradec Králové, Czechy

Univerzita Hradec Králové

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
ArcheologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Nauki polityczneStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
SocjologiaStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku czeskim
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Archivnictví - historieStudia w języku czeskim
Bezpečnost práce v nevýrobní sféřeStudia w języku czeskim
Biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Biologie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Chemie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazykStudia w języku czeskim
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazykStudia w języku czeskim
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazykStudia w języku czeskim
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazykStudia w języku czeskim
Digitální historické vědyStudia w języku czeskim
Etická výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Filozofie a společenské vědyStudia w języku czeskim
Finanční a pojistná matematikaStudia w języku czeskim
Finanční managementStudia w języku czeskim
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Grafická a intermediální tvorbaStudia w języku czeskim
Grafická tvorba - multimediaStudia w języku czeskim
Historické vědyStudia w języku czeskim
Historie se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Informatika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Jazyková a literární kulturaStudia w języku czeskim
Literární dokumentaristika a teorie čtenářstvíStudia w języku czeskim
Management cestovního ruchuStudia w języku czeskim
Matematika se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Náboženská výchovaStudia w języku czeskim
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sportStudia w języku czeskim
Počítačová podpora v archivnictvíStudia w języku czeskim
Prezentace a ochrana kulturního dědictvíStudia w języku czeskim
Řízení sboruStudia w języku czeskim
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sbormistrovství chrámové hudbyStudia w języku czeskim
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sociální a charitativní práceStudia w języku czeskim
Sociální komunikace v neziskovém sektoruStudia w języku czeskim
Sociální komunikace ve státní správěStudia w języku czeskim
Sociální patologie a prevenceStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeníchStudia w języku czeskim
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačnostíStudia w języku czeskim
Sociální práce ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Sociologie obecná a empirickáStudia w języku czeskim
Sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikaceStudia w języku czeskim
Speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - intervenceStudia w języku czeskim
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Sportovní managementStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Textilní designStudia w języku czeskim
Textilní tvorbaStudia w języku czeskim
Toxikologie a analýza škodlivinStudia w języku czeskim
Transkulturní komunikaceStudia w języku czeskim
Učitelství praktického vyučováníStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Uměleckořemeslné textilní disciplínyStudia w języku czeskim
Výchovná práce ve speciálních zařízeníchStudia w języku czeskim
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
Základy techniky se zaměřením na vzděláváníStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku angielskim
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaStudia w języku angielskim
Nauki o polityceStudia w języku angielskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku angielskim
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Biology and EcologyStudia w języku angielskim
Biology Focused on EducationStudia w języku angielskim
Chemistry Focused on EducationStudia w języku angielskim
Choir ConductingStudia w języku angielskim
Church Music Choir ConductingStudia w języku angielskim
Educational Work in Specialized InstitutionsStudia w języku angielskim
Graphic Arts and IntermediaStudia w języku angielskim
Informatics Focused on EducationStudia w języku angielskim
Matematics Focused on EducationStudia w języku angielskim
Multimedia Graphic DesignStudia w języku angielskim
Music Culture Focused on EducationStudia w języku angielskim
Physical-Technical Measurement and Computer TechnologyStudia w języku angielskim
Physical-Technical Measurements and Computer TechnologyStudia w języku angielskim
Physics Focused on EducationStudia w języku angielskim
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on EducationStudia w języku angielskim
Playing a Musical Instrument Focused on EducationStudia w języku angielskim
Social Pathology and PreventionStudia w języku angielskim
Solo Singing Focused on EducationStudia w języku angielskim
Systematic Biology and EcologyStudia w języku angielskim
Textile DesignStudia w języku angielskim
Textile ProductionStudia w języku angielskim
Toxicology and Analysis of PollutantsStudia w języku angielskim
Transcultural CommunicationStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiStudia w języku czeskim
Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sportStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - francouzský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - německý jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - ruský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - vlastivědná a přírodovědná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanstvíStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - biologieStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - český jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - fyzikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - hra na nástrojStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - informatikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - matematikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - ruský jazykStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - sólový zpěvStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - základy technikyStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
ArcheologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku czeskim
ArchivnictvíStudia w języku czeskim
Biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Bioorganická chemie a toxikologie škodlivinStudia w języku czeskim
Datová vědaStudia w języku czeskim
Fyzikální měření a modelováníStudia w języku czeskim
Hra na nástroj a sólový zpět se zaměřením na učitelství základních uměleckých školStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebamiStudia w języku czeskim
Politologie - africká studiaStudia w języku czeskim
Politologie - latinskoamerická studiaStudia w języku czeskim
Pomocné vědy historické a archivnictvíStudia w języku czeskim
SbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika - logopedieStudia w języku czeskim
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízeníStudia w języku czeskim
Systematická biologie a ekologieStudia w języku czeskim
Transkulturní komunikaceStudia w języku czeskim
Učitelství biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie a biologie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky a chemie pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství matematiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních školStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - chemieStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - dějepisStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - informatikaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literaturaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědStudia w języku czeskim
Učitelství pro střední školy - základy technikyStudia w języku czeskim
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěvStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku angielskim
FilozofiaStudia w języku angielskim
Pedagogika społecznaStudia w języku angielskim
Praca socjalnaStudia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskieStudia w języku angielskim
Studia środkowoeuropejskieStudia w języku angielskim
Zarządzanie informacjąStudia w języku angielskim
Applied InformaticsStudia w języku angielskim
Biology and EcologyStudia w języku angielskim
Choir ConductingStudia w języku angielskim
Early Childhood EducationStudia w języku angielskim
Physical Measurements and ModellingStudia w języku angielskim
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Teaching at Basic Artistic SchoolsStudia w języku angielskim
Systematic Biology and EcologyStudia w języku angielskim
Teaching at Basic Art Schools - Playing a Musical Instrument and Solo SingingStudia w języku angielskim
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Music EducationStudia w języku angielskim
Teaching Biology in Secondary SchoolsStudia w języku angielskim
Teaching Chemistry in Secondary SchoolsStudia w języku angielskim
Teaching Mathematics in Secondary SchoolsStudia w języku angielskim
Teaching Physics in Secondary SchoolsStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Afrykanistyka Studia w języku czeskim
Archeologia Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Historia Studia w języku czeskim
Informatyka stosowana Studia w języku czeskim
Kultura i język krajów Ameryki Łacińskiej Studia w języku czeskim
Nauki polityczne Studia w języku czeskim
Toksykologia Studia w języku czeskim
Aplikovaná biologie a ekologie Studia w języku czeskim
Archivnictví Studia w języku czeskim
Biologie a ekologie Studia w języku czeskim
České a československé dějiny Studia w języku czeskim
Didaktika chemie Studia w języku czeskim
Didaktika fyziky Studia w języku czeskim
Hudební teorie a pedagogika Studia w języku czeskim
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Studia w języku czeskim
Informační a znalostní management Studia w języku czeskim
Systémové inženýrství a informatika Studia w języku czeskim
Teorie a dějiny české literatury Studia w języku czeskim
Teorie vzdělávání ve fyzice Studia w języku czeskim
Afrykanistyka Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Kultura i język krajów ameryki łacińskiej Studia w języku angielskim
Nauki o polityce Studia w języku angielskim
Applied Informatics Studia w języku angielskim
Biology and Ecology Studia w języku angielskim
Didactics of Chemistry Studia w języku angielskim
Didactics of Physics Studia w języku angielskim
Information and Knowledge Management Studia w języku angielskim
System Engineering and Informatics Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.uhk.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności