Brno, Czechy

Veterinární univerzita Brno

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

Studia doktorskiewięcej »
Anatomie, histologie a embryologie Studia w języku czeskim
Bezpečnost a kvalita léčiv Studia w języku czeskim
Choroby koní Studia w języku czeskim
Choroby koní, přežvýkavců, prasat a drůbeže Studia w języku czeskim
Choroby přezvýkavců a prasat Studia w języku czeskim
Choroby psů a koček Studia w języku czeskim
Choroby psů, koček a zájmových zvířat Studia w języku czeskim
Choroby ptáků, plazů a drobných savců Studia w języku czeskim
Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad Studia w języku czeskim
Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie Studia w języku czeskim
Farmaceutická chemie Studia w języku czeskim
Farmaceutická technologie - galenická farmacie Studia w języku czeskim
Farmakognozie Studia w języku czeskim
Farmakologie a toxikologie Studia w języku czeskim
Fyziologie a farmakologie Studia w języku czeskim
Genetika a plemenitba zvířat Studia w języku czeskim
Genetika, plemenitba a reprodukce zvířat Studia w języku czeskim
Hygiena a technologie potravin Studia w języku czeskim
Infekční choroby, mikribiologie a imunulogie Studia w języku czeskim
Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie Studia w języku czeskim
Morfologie, fyziologie a farmakologie Studia w języku czeskim
Ochrana zvířat, welfare and etologie Studia w języku czeskim
Patologická morfologie a parazitologie Studia w języku czeskim
Patologie a parazitologie Studia w języku czeskim
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie Studia w języku czeskim
Veřejné veterinářství a ochrana zvířat Studia w języku czeskim
Veterinární biochemie, chemie a biofyzika Studia w języku czeskim
Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací diagnostika Studia w języku czeskim
Veterinární ekologie Studia w języku czeskim
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat Studia w języku czeskim
Veterinární parazitologie Studia w języku czeskim
Veterinární toxikologie a toxikologie potravin Studia w języku czeskim
Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií Studia w języku czeskim
Chemia medyczna Studia w języku angielskim
Animal Husbandry, Animal Nutrition and Biochemistry Studia w języku angielskim
Animal Protection, Welfare and Behaviour Studia w języku angielskim
Avian and Exotic Animal Diseases Studia w języku angielskim
Avian and Exotic Animals Diseases Studia w języku angielskim
Diseases of Wild and ZOO Animals Studia w języku angielskim
Dogs and Cats Diseases Studia w języku angielskim
Dogs, Cats and Pet Animal Diseases Studia w języku angielskim
Equine, Ruminant, Swine and Poultry Diseases Studia w języku angielskim
Food Hygiene and Processing Technology Studia w języku angielskim
Food Hygiene and Technology Studia w języku angielskim
Genetics, Breeding and Animal Reproduction Studia w języku angielskim
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology Studia w języku angielskim
Infectious Diseases, Microbiology and Immunology Studia w języku angielskim
Morphology, Physiology and Pharmacology Studia w języku angielskim
Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Plant Origin Studia w języku angielskim
Pathology and Parasitology Studia w języku angielskim
Pharmaceutical Technology Studia w języku angielskim
Pharmacognosy Studia w języku angielskim
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics Studia w języku angielskim
Veterinary Ecology Studia w języku angielskim
Veterinary Ecology and Wildlife Diseases Studia w języku angielskim
Veterinary Microbiology and Immunology Studia w języku angielskim
Veterinary Parasitology Studia w języku angielskim
Veterinary Public Health and Animal Protection Studia w języku angielskim
Veterinary Public Health, Forensic Veterinary Medicine and Toxicology Studia w języku angielskim
Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.vfu.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności