Poznań, Polska

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Filologia
Kosmetologia
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Ratownictwo medyczne
Wychowanie fizyczne

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Fizjoterapia
Kierunek lekarski
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Pielęgniarstwo

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
Asystent rodziny
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Etyka dla nauczycieli
Fizjoterapia osób w wieku podeszłym
Fizjoterapia w sporcie
Logopedia
Medycyna estetyczna
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przygotowanie do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Psychologia zdrowia
Psychoterapia
Rytmika i taniec
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Inne ośrodki
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I - Filia w WarszawieWarszawa
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I - Filia w Nowym TomyśluNowy Tomyśl
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I - Filia w WągrowcuWągrowiec
Strona www uczelni:
ansm.pl/

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności