Zlín, Czechy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
Chemia i technologia żywnościStudia w języku czeskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku czeskim
MarketingStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféřeStudia w języku czeskim
Anglický jazyk pro manažerskou praxiStudia w języku czeskim
Animovaná tvorbaStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaciStudia w języku czeskim
Aplikovaná logistikaStudia w języku czeskim
Audiovizuální tvorbaStudia w języku czeskim
Bezpečnostní technologie, systémy a managementStudia w języku czeskim
Chemie a technologie materiálůStudia w języku czeskim
Finance a finanční technologieStudia w języku czeskim
Finanční řízení podnikuStudia w języku czeskim
Informační a řídicí technologieStudia w języku czeskim
Informační technologie v administrativěStudia w języku czeskim
Inteligentní systémy s robotyStudia w języku czeskim
Inženýrství ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Klasická animovaná tvorbaStudia w języku czeskim
Management a ekonomikaStudia w języku czeskim
Management rizikStudia w języku czeskim
Marketingová komunikaceStudia w języku czeskim
Marketingové komunikaceStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materiály a technologieStudia w języku czeskim
Multimédia a designStudia w języku czeskim
Německý jazyk pro manažerskou praxiStudia w języku czeskim
Ochrana obyvatelstvaStudia w języku czeskim
Ovládání rizikStudia w języku czeskim
Polymerní materiály a technologieStudia w języku czeskim
Porodní asistenceStudia w języku czeskim
ProdukceStudia w języku czeskim
Průmyslové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Řízení environmentálních rizikStudia w języku czeskim
Řízení výroby a kvalityStudia w języku czeskim
Technologická zařízeníStudia w języku czeskim
Technologie a hodnocení potravinStudia w języku czeskim
Technologie a řízení v gastronomiiStudia w języku czeskim
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentůStudia w języku czeskim
Teorie a praxe animované tvorbyStudia w języku czeskim
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyStudia w języku czeskim
Účetnictví a daněStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětů pro střední školyStudia w języku czeskim
Učitelství pro mateřské školyStudia w języku czeskim
Veřejná správa a regionální rozvojStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Všeobecné ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Zdravotně sociální pracovníkStudia w języku czeskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskieStudia w języku angielskim
Applied Informatics in Industrial AutomationStudia w języku angielskim
English for Business AdministrationStudia w języku angielskim
Finance and Financial TechnologiesStudia w języku angielskim
Information and Control TechnologiesStudia w języku angielskim
Management and EconomicsStudia w języku angielskim

Magisterskie jednolite
Studia
Učitelství pro 1. stupeň základní školyStudia w języku czeskim

II stopnia magisterskie
Studia
FinanseStudia w języku czeskim
Inżynieria ŚrodowiskaStudia w języku czeskim
Nauki o ZarządzaniuStudia w języku czeskim
Pedagogika SpołecznaStudia w języku czeskim
Praca SocjalnaStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
Technologia żywnościStudia w języku czeskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku czeskim
Animovaná tvorbaStudia w języku czeskim
Arts ManagementStudia w języku czeskim
Audiovizuální tvorbaStudia w języku czeskim
Automatické řízení a informatikaStudia w języku czeskim
Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0Studia w języku czeskim
Bezpečnost společnostiStudia w języku czeskim
Bezpečnostní technologie, systémy a managementStudia w języku czeskim
Biomateriály a kosmetikaStudia w języku czeskim
Chemie potravin a bioaktivních látekStudia w języku czeskim
Ekonomika podniku a podnikáníStudia w języku czeskim
Integrované systémy v budováchStudia w języku czeskim
Inženýrství ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Inženýrství polymerůStudia w języku czeskim
Konstrukce technologických zařízeníStudia w języku czeskim
Management ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
Marketingová komunikaceStudia w języku czeskim
Marketingové komunikaceStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrství a nanotechnologieStudia w języku czeskim
Multimédia a designStudia w języku czeskim
Pedagogika předškolního věkuStudia w języku czeskim
Počítačové a komunikační systémyStudia w języku czeskim
Podniková ekonomikaStudia w języku czeskim
Předškolní pedagogikaStudia w języku czeskim
ProdukceStudia w języku czeskim
Průmyslové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Řízení netržních a sociálních služebStudia w języku czeskim
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetikyStudia w języku czeskim
Technologie tuků, detergentů a kosmetikyStudia w języku czeskim
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravinStudia w języku czeskim
Teorie a praxe animované tvorbyStudia w języku czeskim
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyStudia w języku czeskim
Učitelství informatiky pro střední školyStudia w języku czeskim
Veřejná správa a regionální rozvojStudia w języku czeskim
Výrobní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Business AdministrationStudia w języku angielskim
FinanseStudia w języku angielskim
Inżynieria środowiskaStudia w języku angielskim
Technologia informacyjnaStudia w języku angielskim
Technologia żywnościStudia w języku angielskim
Zarządzanie i marketingStudia w języku angielskim
Advanced Security TechnologiesStudia w języku angielskim
Automatic Control and Informatics in Industry 4.0Studia w języku angielskim
Biomaterials and CosmeticsStudia w języku angielskim
Business Administration and EntrepreneushipStudia w języku angielskim
Chemistry of Food and Bioactive CompoundsStudia w języku angielskim
Information technologiesStudia w języku angielskim
Integrated Systems in BuildingsStudia w języku angielskim
Marketing CommunicationStudia w języku angielskim
Marketing CommunicationsStudia w języku angielskim
Polymer EngineeringStudia w języku angielskim
Security Technologies, Systems and ManagementStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Finanse Studia w języku czeskim
Inżynieria Procesowa Studia w języku czeskim
Pedagogika Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Technologia informacyjna Studia w języku czeskim
Technologia żywności Studia w języku czeskim
Automatické řízení a informatika Studia w języku czeskim
Bezpečnostní technologie, systémy a management Studia w języku czeskim
Biomateriály a biokompozity Studia w języku czeskim
Chemie a technologie materiálů Studia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Studia w języku czeskim
Inženýrská informatika Studia w języku czeskim
Management a ekonomika Studia w języku czeskim
Multimédia a design Studia w języku czeskim
Nanotechnologie a pokročilé materiály Studia w języku czeskim
Nástroje a procesy Studia w języku czeskim
Průmyslové inženýrství Studia w języku czeskim
Technologie makromolekulárních látek Studia w języku czeskim
Finanse Studia w języku angielskim
Inżynieria procesowa Studia w języku angielskim
Technologia żywności Studia w języku angielskim
Automatic Control and Informatics Studia w języku angielskim
Biomaterials and Biocomposites Studia w języku angielskim
Chemistry and Materials Technology Studia w języku angielskim
Ekonomics and management Studia w języku angielskim
Engineering Informatics Studia w języku angielskim
Environmental Chemistry and Technology Studia w języku angielskim
Industrial Engineering Studia w języku angielskim
Information Technologies Studia w języku angielskim
Management and Economics Studia w języku angielskim
Multimedia and Design Studia w języku angielskim
Nanotechnology and Advanced Materials Studia w języku angielskim
Security Technologies, Systems and Management Studia w języku angielskim
Technology of Macromolecular Compounds Studia w języku angielskim
Technology of Macromolecular Substances Studia w języku angielskim
Tools and Processes Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.utb.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności