Praga, Czechy

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
BioinformatykaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Technologia żywnościStudia w języku czeskim
Alternativní energie a životní prostředíStudia w języku czeskim
Analytická a forenzní chemieStudia w języku czeskim
Analytická a fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Analytická chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Analýza léčivStudia w języku czeskim
Biochemie a biotechnologieStudia w języku czeskim
Bioinformatika a chemická informatikaStudia w języku czeskim
Biomateriály pro medicínské využitíStudia w języku czeskim
Biotechnologie léčivStudia w języku czeskim
Chemické inženýrství a bioinženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemie a analýza potravinStudia w języku czeskim
Chemie a chemické technologieStudia w języku czeskim
Chemie a materiály pro ekologické aplikaceStudia w języku czeskim
Chemie a materiály ve forenzní analýzeStudia w języku czeskim
Chemie a technologie materiálůStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie a technologie paliv a prostředíStudia w języku czeskim
Chemie a toxikologie životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie biomateriálů pro medicínské využitíStudia w języku czeskim
Chemie materiálů pro automobilový průmyslStudia w języku czeskim
Ekotoxikologie a environmentální analýzaStudia w języku czeskim
Energie a palivaStudia w języku czeskim
Forenzní analýzaStudia w języku czeskim
Forenzní analýza a analýza potravinStudia w języku czeskim
Fyzikální a výpočetní chemieStudia w języku czeskim
Inženýrská informatikaStudia w języku czeskim
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovůStudia w języku czeskim
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálůStudia w języku czeskim
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramikyStudia w języku czeskim
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných dělStudia w języku czeskim
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrstvíStudia w języku czeskim
Odpadové hospodářstvíStudia w języku czeskim
Procesní inženýrství a managementStudia w języku czeskim
Průmyslová ekologieStudia w języku czeskim
Softwarové inženýrství pro chemické aplikaceStudia w języku czeskim
Syntéza a výroba léčivStudia w języku czeskim
Technologie konzervování a restaurováníStudia w języku czeskim
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictvíStudia w języku czeskim
Učitelství odborných předmětůStudia w języku czeskim
Voda a prostředíStudia w języku czeskim
Vodíkové a membránové technologieStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskieStudia w języku angielskim
Chemistry and MaterialsStudia w języku angielskim
Chemistry and TechnologyStudia w języku angielskim
Chemistry, Engineering and TechnologyStudia w języku angielskim
Environmental chemistry and technologyStudia w języku angielskim
Food and Biochemical TechnologyStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
BioinformatykaStudia w języku czeskim
BiotechnologiaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
MikrobiologiaStudia w języku czeskim
Technologia żywnościStudia w języku czeskim
Analytická chemie a jakostní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Analytická chemie životního prostředíStudia w języku czeskim
Analýza léčivStudia w języku czeskim
Anorganická chemieStudia w języku czeskim
Anorganické nekovové materiályStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika v chemiiStudia w języku czeskim
Aplikovaná inženýrská informatikaStudia w języku czeskim
Biochemie a buněčná biologieStudia w języku czeskim
Bioinformatika a chemická informatikaStudia w języku czeskim
BiomateriályStudia w języku czeskim
Biotechnologie a bioinženýrstvíStudia w języku czeskim
Biotechnologie léčivStudia w języku czeskim
Chemické inženýrství a bioinženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemické technologieStudia w języku czeskim
Chemie a analýza potravin a přírodních produktůStudia w języku czeskim
Chemie a technologie materiálůStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie a technologie paliv a prostředíStudia w języku czeskim
Chemie přírodních látekStudia w języku czeskim
Datové inženýrství v chemiiStudia w języku czeskim
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůStudia w języku czeskim
Energie a palivaStudia w języku czeskim
Environmentální inženýrství a analýzaStudia w języku czeskim
Forenzní analýzaStudia w języku czeskim
Forenzní biologická analýzaStudia w języku czeskim
Forenzní chemieStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Kovové materiályStudia w języku czeskim
Kvalita a bezpečnost potravinStudia w języku czeskim
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravkůStudia w języku czeskim
Makromolekulární chemieStudia w języku czeskim
Materiály pro elektronikuStudia w języku czeskim
Mikrobiologie a genové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Molekulární analytická a fyzikální chemieStudia w języku czeskim
NanomateriályStudia w języku czeskim
Obecná a aplikovaná biochemieStudia w języku czeskim
Odpadové hospodářstvíStudia w języku czeskim
Odvětvový managementStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Polymerní materiályStudia w języku czeskim
Přírodní látky a léčivaStudia w języku czeskim
Průmyslová ekologieStudia w języku czeskim
Průmyslová ekologie a toxikologieStudia w języku czeskim
Senzorika a kybernetika v chemiiStudia w języku czeskim
Syntéza a výroba léčivStudia w języku czeskim
Syntéza léčivStudia w języku czeskim
Technologie konzervování a restaurováníStudia w języku czeskim
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictvíStudia w języku czeskim
Technologie organických látek a chemické specialityStudia w języku czeskim
Technologie vodyStudia w języku czeskim
Vodíkové a membránové technologieStudia w języku czeskim
Výroba léčivStudia w języku czeskim
Základní a speciální anorganické technologieStudia w języku czeskim
BiotechnologiaStudia w języku angielskim
ChemiaStudia w języku angielskim
Applied ChemistryStudia w języku angielskim
Applied Information EngineeringStudia w języku angielskim
Biotechnology and Food ScienceStudia w języku angielskim
Chemical Engineering and BioengineeringStudia w języku angielskim
Chemistry of MaterialsStudia w języku angielskim
Chemistry, Technology and MaterialsStudia w języku angielskim
Data Engineering in ChemistryStudia w języku angielskim
Engineering and TechnologyStudia w języku angielskim
Environmental chemistry and technologyStudia w języku angielskim
Environmental Technology and EngineeringStudia w języku angielskim
Membrane Materials and Process EngineeringStudia w języku angielskim
Sectoral ManagementStudia w języku angielskim
Sustainability and Environmental EngineeringStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Biochemia Studia w języku czeskim
Bioinformatyka Studia w języku czeskim
Biotechnologia Studia w języku czeskim
Chemia Studia w języku czeskim
Chemia analityczna Studia w języku czeskim
Chemia i technologia żywności Studia w języku czeskim
Inżynieria chemiczna Studia w języku czeskim
Metalurgia Studia w języku czeskim
Mikrobiologia Studia w języku czeskim
Technologia żywności Studia w języku czeskim
Zastosowania matematyki Studia w języku czeskim
Anorganická chemie Studia w języku czeskim
Anorganická technologie Studia w języku czeskim
Biochemie a bioorganická chemie Studia w języku czeskim
Chemické a energetické zpracování paliv Studia w języku czeskim
Chemické a procesní inženýrství Studia w języku czeskim
Chemie a analýza potravin Studia w języku czeskim
Chemie a chemické technologie Studia w języku czeskim
Chemie a technologie anorganických materiálů Studia w języku czeskim
Chemie a technologie materiálů Studia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Studia w języku czeskim
Energetika v chemicko-technologických procesech Studia w języku czeskim
Energie a paliva Studia w języku czeskim
Fyzikální chemie Studia w języku czeskim
Léčiva a biomateriály Studia w języku czeskim
Makromolekulární chemie Studia w języku czeskim
Materiálové inženýrství Studia w języku czeskim
Měření a zpracování signálů v chemii Studia w języku czeskim
Molekulární chemická fyzika a senzorika Studia w języku czeskim
Organická chemie Studia w języku czeskim
Organická technologie Studia w języku czeskim
Potraviny a přírodní produkty Studia w języku czeskim
Řízení a ekonomika podniku Studia w języku czeskim
Technická kybernetika Studia w języku czeskim
Technologie makromolekulárních látek Studia w języku czeskim
Biochemia Studia w języku angielskim
Bioinformatyka Studia w języku angielskim
Biotechnologia Studia w języku angielskim
Chemia Studia w języku angielskim
Chemia analityczna Studia w języku angielskim
Inżynieria chemiczna Studia w języku angielskim
Inżynieria materiałowa Studia w języku angielskim
Metalurgia Studia w języku angielskim
Mikrobiologia Studia w języku angielskim
Technologia żywności Studia w języku angielskim
Analytical and Physical Chemistry Studia w języku angielskim
Biochemie a bioorganická chemie Studia w języku angielskim
Biochemistry and Bioorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Chemical and Process Engineering Studia w języku angielskim
Chemical Processing of Fuels and Energetics Studia w języku angielskim
Chemistry and Chemical Technologies Studia w języku angielskim
Chemistry and Technology of Inorganic Materials Studia w języku angielskim
Chemistry and Technology of Materials Studia w języku angielskim
Drugs and Biomaterials Studia w języku angielskim
Energy and Fuels Studia w języku angielskim
Environmental Chemistry and Technology Studia w języku angielskim
Food and Natural Products Studia w języku angielskim
Food Chemistry and Analysis Studia w języku angielskim
Food Chemistry and Technology Studia w języku angielskim
Inorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Inorganic Technology Studia w języku angielskim
Macromolecular Chemistry Studia w języku angielskim
Materials Engeneering Studia w języku angielskim
Measurement and Signal Processing in Chemistry Studia w języku angielskim
Molecular chemical physics and sensorics Studia w języku angielskim
Organic Chemistry Studia w języku angielskim
Organic Technology Studia w języku angielskim
Physical Chemistry Studia w języku angielskim
Physicochemical Processes in Power Engineering Studia w języku angielskim
Technical Cybernetics Studia w języku angielskim
Technology of Macromolecular Compounds Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.vscht.cz

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności