Pardubice, Czechy

Univerzita Pardubice

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
AutomatyzacjaStudia w języku czeskim
ChemiaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Ochrona środowiskaStudia w języku czeskim
PołożnaStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
Analýza biologických materiálůStudia w języku czeskim
Anglický jazykStudia w języku czeskim
Anglický jazyk pro odbornou praxiStudia w języku czeskim
Anglický jazyk- specializace v pedagogiceStudia w języku czeskim
Anorganické a bioanorganické materiályStudia w języku czeskim
Anorganické materiályStudia w języku czeskim
Aplikovaná elektrotechnikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika v dopravěStudia w języku czeskim
Chemie a technická chemieStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Dopravní infrastrukturaStudia w języku czeskim
Dopravní management, marketing a logistikaStudia w języku czeskim
Dopravní prostředkyStudia w języku czeskim
Dopravní stavitelstvíStudia w języku czeskim
Dopravní technikaStudia w języku czeskim
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůStudia w języku czeskim
Ekonomika a management podniků chemického průmysluStudia w języku czeskim
Ekonomika a provoz podnikuStudia w języku czeskim
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravěStudia w języku czeskim
Farmakochemie a medicinální materiályStudia w języku czeskim
Historicko-literární studiaStudia w języku czeskim
Hodnocení a analýza potravinStudia w języku czeskim
Hospodářská politika a veřejná správaStudia w języku czeskim
Humanitní studiaStudia w języku czeskim
Informační a bezpečnostní systémyStudia w języku czeskim
Informatika a systémové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Informatika ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Klinická biologie a chemieStudia w języku czeskim
Komunikační a mikroprocesorová technikaStudia w języku czeskim
Komunikační technikaStudia w języku czeskim
Kulturní dějinyStudia w języku czeskim
Management elektronických komunikací a poštovních služebStudia w języku czeskim
Management finančních rizikStudia w języku czeskim
Management ochrany podniku a společnostiStudia w języku czeskim
Management podnikuStudia w języku czeskim
Management, marketing a logistika ve spojíchStudia w języku czeskim
Německý jazyk pro hospodářskou praxiStudia w języku czeskim
Německý jazyk pro odbornou praxiStudia w języku czeskim
Ochrana hmotných památekStudia w języku czeskim
PolygrafieStudia w języku czeskim
Polymerní materiály a kompozityStudia w języku czeskim
Porodní asistenceStudia w języku czeskim
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálůStudia w języku czeskim
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastrukturStudia w języku czeskim
Radiologická asistenceStudia w języku czeskim
Radiologický asistentStudia w języku czeskim
Regionální a informační managementStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace děl hmotného kulturního dědictvíStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálůStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafitaStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentůStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálechStudia w języku czeskim
Řízení procesůStudia w języku czeskim
Slavistická studia zemí Evropské unieStudia w języku czeskim
Slavistická studia zemí Evropské unie - bulharština/chorvatština/polština/slovinštinaStudia w języku czeskim
Sociální a kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Sociální antropologieStudia w języku czeskim
Spisová a archivní službaStudia w języku czeskim
Technika, technologie a řízení letecké dopravyStudia w języku czeskim
Technologie a management v dopravěStudia w języku czeskim
Technologie a řízení dopravyStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Všeobecná sestraStudia w języku czeskim
Všeobecné ošetřovatelstvíStudia w języku czeskim
Zdravotně sociální péčeStudia w języku czeskim
Zdravotně-sociální pracovníkStudia w języku czeskim
Zdravotní laborantStudia w języku czeskim
Zdravotnické záchranářstvíStudia w języku czeskim
Zdravotnický záchranářStudia w języku czeskim
Applied Informatics in TransportStudia w języku angielskim
Electrotechnical and Electronic Systems in TransportStudia w języku angielskim
English for EducationStudia w języku angielskim
Informatics and System EngineeringStudia w języku angielskim
Management, Marketing and Logistics in CommunicationsStudia w języku angielskim
Regional and Information ManagementStudia w języku angielskim
Transport Management, Marketing and LogisticsStudia w języku angielskim
Transport MeansStudia w języku angielskim
Transport Technology and ControlStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
AnglistykaStudia w języku czeskim
Chemia analitycznaStudia w języku czeskim
FilozofiaStudia w języku czeskim
HistoriaStudia w języku czeskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku czeskim
Ochrona środowiskaStudia w języku czeskim
PielęgniarstwoStudia w języku czeskim
Rozwój regionalnyStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
Technologia informacyjnaStudia w języku czeskim
Analýza biologických materiálůStudia w języku czeskim
Anorganická a bioanorganická chemieStudia w języku czeskim
Anorganická technologieStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika v dopravěStudia w języku czeskim
Automatické řízeníStudia w języku czeskim
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíStudia w języku czeskim
BioanalytikStudia w języku czeskim
Chemické a procesní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemie a technologie papíru a celulózových materiálůStudia w języku czeskim
Dopravní infrastrukturaStudia w języku czeskim
Dopravní management, marketing a logistikaStudia w języku czeskim
Dopravní prostředkyStudia w języku czeskim
Dopravní stavitelstvíStudia w języku czeskim
Dopravní technikaStudia w języku czeskim
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůStudia w języku czeskim
Ekonomika a management podnikuStudia w języku czeskim
Ekonomika a management podniků chemického průmysluStudia w języku czeskim
Ekonomika veřejného sektoruStudia w języku czeskim
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravěStudia w języku czeskim
FilosofieStudia w języku czeskim
Fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Hodnocení a analýza potravinStudia w języku czeskim
Hospodářská politika a veřejná správaStudia w języku czeskim
Informatika a systémové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Informatika ve veřejné správěStudia w języku czeskim
Inženýrství energetických materiálůStudia w języku czeskim
Komunikační a radarové systémyStudia w języku czeskim
Komunikační a řídicí technologieStudia w języku czeskim
Kulturní dějinyStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materials ChemistryStudia w języku czeskim
Organická chemieStudia w języku czeskim
Organická chemie a technologieStudia w języku czeskim
Organické povlaky a nátěrové hmotyStudia w języku czeskim
Ošetřovatelská péče v interních oborechStudia w języku czeskim
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechStudia w języku czeskim
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (se zaměřením na onkologii)Studia w języku czeskim
Perioperační péčeStudia w języku czeskim
Perioperační péče v gynekologii a porodnictvíStudia w języku czeskim
Pojistné inženýrstvíStudia w języku czeskim
PolygrafieStudia w języku czeskim
Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastrukturStudia w języku czeskim
Regionální a informační managementStudia w języku czeskim
ReligionistikaStudia w języku czeskim
Resocializační pedagogikaStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architekturyStudia w języku czeskim
Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkáchStudia w języku czeskim
Řízení procesůStudia w języku czeskim
Sociální a kulturní antropologieStudia w języku czeskim
Sociální antropologieStudia w języku czeskim
Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péčeStudia w języku czeskim
Specializace v porodní asistenci - Perioperační péčeStudia w języku czeskim
Technická a fyzikální chemieStudia w języku czeskim
Technologie a management v dopravěStudia w języku czeskim
Technologie a řízení dopravyStudia w języku czeskim
Technologie organických specialitStudia w języku czeskim
Technologie výroby a zpracování polymerůStudia w języku czeskim
Teorie a technologie výbušinStudia w języku czeskim
Učitelství anglického jazykaStudia w języku czeskim
Udržitelný rozvoj v chemii a technologiiStudia w języku czeskim
Vlákna a textilní chemieStudia w języku czeskim
Applied Informatics in TransportStudia w języku angielskim
Electrotechnical and Electronic Systems in TransportStudia w języku angielskim
Engineering of Energetic MaterialsStudia w języku angielskim
English Language Teacher EducationStudia w języku angielskim
Informatics and System EngineeringStudia w języku angielskim
Regional and Information ManagementStudia w języku angielskim
Regional Development and GovernanceStudia w języku angielskim
Transport Management, Marketing and LogisticsStudia w języku angielskim
Transport MeansStudia w języku angielskim
Transport Technology and ControlStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Biochemia Studia w języku czeskim
Chemia analityczna Studia w języku czeskim
Filozofia Studia w języku czeskim
Historia Studia w języku czeskim
Informatyka stosowana Studia w języku czeskim
Inżynieria chemiczna Studia w języku czeskim
Inżynieria Środowiska Studia w języku czeskim
Pielęgniarstwo Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Zarządzanie Studia w języku czeskim
Anorganická chemie Studia w języku czeskim
Anorganická technologie Studia w języku czeskim
Chemické a procesní inženýrství Studia w języku czeskim
Chemie a technologie anorganických materiálů Studia w języku czeskim
Dopravní prostředky a infrastruktura Studia w języku czeskim
Elektrotechnika a informatika Studia w języku czeskim
Filosofie Studia w języku czeskim
Fyzikální chemie Studia w języku czeskim
Historické vědy Studia w języku czeskim
Informační, komunikační a řídicí technologie Studia w języku czeskim
Informatika ve veřejné správě Studia w języku czeskim
Inženýrství energetických materiálů Studia w języku czeskim
Organic Technology Studia w języku czeskim
Organická chemie Studia w języku czeskim
Organická technologie Studia w języku czeskim
Povrchové inženýrství Studia w języku czeskim
Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů Studia w języku czeskim
Regionální a veřejná ekonomie Studia w języku czeskim
Religionistika Studia w języku czeskim
Systémové inženýrství a informatika Studia w języku czeskim
Technologie a management v dopravě Studia w języku czeskim
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Studia w języku czeskim
Biochemia Studia w języku angielskim
Chemia analityczna Studia w języku angielskim
Filozofia Studia w języku angielskim
Historia Studia w języku angielskim
Inżynieria chemiczna Studia w języku angielskim
Inżynieria środowiska Studia w języku angielskim
Applied Informatics Studia w języku angielskim
Chemical and Process Engineering Studia w języku angielskim
Chemistry and Technology of Inorganic Materials Studia w języku angielskim
Electrical Engineering and Informatics Studia w języku angielskim
Engineering of Energetic Materials Studia w języku angielskim
Historical Sciences Studia w języku angielskim
Informatics in Public Administration Studia w języku angielskim
Information, Communication and Control Technologies Studia w języku angielskim
Inorganic Chemistry Studia w języku angielskim
Inorganic Technology Studia w języku angielskim
Organic Chemistry Studia w języku angielskim
Organic Technology Studia w języku angielskim
Physical Chemistry Studia w języku angielskim
Regional and Public Economics Studia w języku angielskim
Religious Studies Studia w języku angielskim
Surface Engineering Studia w języku angielskim
System Engineering and Informatics Studia w języku angielskim
Transport Means and Infrastructure Studia w języku angielskim
Transport Technology and Management Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.upce.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności