Ostrava, Czechy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Typ uczelni: university type
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
FinanseStudia w języku czeskim
GeoinformatykaStudia w języku czeskim
Gospodarka narodowaStudia w języku czeskim
InformatykaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Inżynieria GeologicznaStudia w języku czeskim
Inżynieria ŚrodowiskaStudia w języku czeskim
MarketingStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
Przemysł maszynowyStudia w języku czeskim
RobotykaStudia w języku czeskim
Rozwój regionalnyStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
ZarządzanieStudia w języku czeskim
Aplikovaná a komerční elektronikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomieStudia w języku czeskim
Aplikovaná elektronikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzika materiálůStudia w języku czeskim
Aplikovaná informatika a řízeníStudia w języku czeskim
Aplikovaná mechanikaStudia w języku czeskim
Aplikované vědy a technologieStudia w języku czeskim
Architektura a stavitelstvíStudia w języku czeskim
Automatizace a počítačová technika v průmysluStudia w języku czeskim
Automobilová elektronikaStudia w języku czeskim
Automobilové elektronické systémyStudia w języku czeskim
Bezpečnost práce a procesůStudia w języku czeskim
Biomedicínská technikaStudia w języku czeskim
Biomedicínské asistivní technologieStudia w języku czeskim
Biomedicínský technikStudia w języku czeskim
Chemické a environmentální inženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemické a fyzikální metody zkoušení materiáluStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany prostředíStudia w języku czeskim
Chemie a technologie ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Chemie a technologie palivStudia w języku czeskim
Diagnostika materiálůStudia w języku czeskim
Dopravní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Dopravní stroje a manipulace s materiálemStudia w języku czeskim
Dopravní systémy a technikaStudia w języku czeskim
Dopravní technika a technologieStudia w języku czeskim
Důlní měřictvíStudia w języku czeskim
Ekonomická žurnalistikaStudia w języku czeskim
Ekonomika a management v průmysluStudia w języku czeskim
Ekonomika a řízení v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Ekonomika cestovního ruchuStudia w języku czeskim
Ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
Ekonomika surovinStudia w języku czeskim
ElektroenergetikaStudia w języku czeskim
Energetika 21. stoletíStudia w języku czeskim
Energetika a životní prostředíStudia w języku czeskim
Environmentální biotechnologieStudia w języku czeskim
EurosprávaStudia w języku czeskim
GeotechnikaStudia w języku czeskim
Geovědní a montánní turismusStudia w języku czeskim
Havarijní plánování a krizové řízeníStudia w języku czeskim
Hornické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízeníStudia w języku czeskim
Informační a systémový managementStudia w języku czeskim
Informatika a výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Informatika v ekonomiceStudia w języku czeskim
Inženýrská geodézieStudia w języku czeskim
Konstrukce stavebStudia w języku czeskim
Konstrukce strojů a zařízeníStudia w języku czeskim
Krajinné vodní hospodářstvíStudia w języku czeskim
Management jakostiStudia w języku czeskim
Management kvalityStudia w języku czeskim
Management kvality a řízení průmyslových systémůStudia w języku czeskim
Marketing a obchodStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materiálové technologie a recyklaceStudia w języku czeskim
Materiály a technologie pro automobilový průmyslStudia w języku czeskim
Mechatronické systémyStudia w języku czeskim
Měřicí a řídicí technikaStudia w języku czeskim
Městské inženýrstvíStudia w języku czeskim
Městské stavitelství a inženýrstvíStudia w języku czeskim
Mobilní technologieStudia w języku czeskim
Moderní metalurgické technologieStudia w języku czeskim
Moderní produkce a zpracování kovových materiálůStudia w języku czeskim
Neželezné kovy a speciální slitinyStudia w języku czeskim
Odpadové hospodářství a úprava surovinStudia w języku czeskim
Petroleum EngineeringStudia w języku czeskim
Počítačové systémy pro průmysl 21. stoletíStudia w języku czeskim
Příprava a realizace stavebStudia w języku czeskim
Procesní inženýrství a metody kontroly kvalityStudia w języku czeskim
Procesní inženýrství v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Progresivní technické materiályStudia w języku czeskim
Projektování elektrických systémů a technologiíStudia w języku czeskim
Projektování elektrických zařízeníStudia w języku czeskim
Prostředí stavebStudia w języku czeskim
Provoz energetických zařízeníStudia w języku czeskim
Průmyslové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Recyklace materiálůStudia w języku czeskim
Řídící a informační systémyStudia w języku czeskim
Slévárenské technologieStudia w języku czeskim
Správa majetku a provoz budovStudia w języku czeskim
Stavební hmoty a diagnostika stavebStudia w języku czeskim
Stavební inženýrstvíStudia w języku czeskim
Strojírenská technologieStudia w języku czeskim
Systémové inženýrství v průmysluStudia w języku czeskim
Technická bezpečnost osob a majetkuStudia w języku czeskim
Technická diagnostika, opravy a udržováníStudia w języku czeskim
Technické materiályStudia w języku czeskim
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmysluStudia w języku czeskim
Technika tvorby a ochrany životního prostředíStudia w języku czeskim
Technologie a hospodaření s vodouStudia w języku czeskim
Technologie letecké dopravyStudia w języku czeskim
Technologie provozu letecké technikyStudia w języku czeskim
Technologie tváření a úpravy materiáluStudia w języku czeskim
Technologie údržby letecké technikyStudia w języku czeskim
Technologie výroby kovůStudia w języku czeskim
Telekomunikační technikaStudia w języku czeskim
Tepelná technika a keramické materiályStudia w języku czeskim
Tepelná technika a životní prostředíStudia w języku czeskim
Tepelně energetické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Těžba nerostných surovinStudia w języku czeskim
Těžba nerostných surovin a jejich využíváníStudia w języku czeskim
Trhací práce v hornickém inženýrstvíStudia w języku czeskim
Účetnictví a daněStudia w języku czeskim
Umělecké slévárenstvíStudia w języku czeskim
Úprava surovin a recyklaceStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Voda - strategická surovinaStudia w języku czeskim
Výpočetní a aplikovaná matematikaStudia w języku czeskim
Výpočetní matematikaStudia w języku czeskim
Využívání zdrojů stavebních nerostných surovinStudia w języku czeskim
Zpracování a zneškodňování odpadůStudia w języku czeskim
FinanseStudia w języku angielskim
GeoinformatykaStudia w języku angielskim
InformatykaStudia w języku angielskim
Inżynieria geologicznaStudia w języku angielskim
Inżynieria lądowaStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
Przemysł elektrotechnicznyStudia w języku angielskim
RobotykaStudia w języku angielskim
Applied and Commercial ElectronicsStudia w języku angielskim
Applied EconomicsStudia w języku angielskim
Applied electronicsStudia w języku angielskim
Applied Informatics and ControlStudia w języku angielskim
Applied MechanicsStudia w języku angielskim
Applied Sciences and TechnologiesStudia w języku angielskim
Architecture and ConstructionStudia w języku angielskim
Automotive Electronic SystemsStudia w języku angielskim
Automotive ElectronicsStudia w języku angielskim
Biomedical Assistive TechnologyStudia w języku angielskim
Biomedical TechnicianStudia w języku angielskim
Biomedical TechnologyStudia w języku angielskim
Blasting Operations in Mining EngineeringStudia w języku angielskim
Building StructuresStudia w języku angielskim
Computational and Applied MathematicsStudia w języku angielskim
Computational MathematicsStudia w języku angielskim
Computer Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Computer Systems for the Industry of the 21st CenturyStudia w języku angielskim
Computer Systems for the Industry of the 21st. CenturyStudia w języku angielskim
Control and Information SystemsStudia w języku angielskim
Electrical Power EngineeringStudia w języku angielskim
Energetics and EnvironmentsStudia w języku angielskim
Energetics of the 21st CenturyStudia w języku angielskim
EngineeringStudia w języku angielskim
European Business StudiesStudia w języku angielskim
Hydraulics and PneumaticsStudia w języku angielskim
Measurement and Control EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering TechnologyStudia w języku angielskim
Mechatronic SystemsStudia w języku angielskim
Mining of Mineral ResourcesStudia w języku angielskim
Mining of Mineral Resources and Their UtilizationStudia w języku angielskim
Mobile TechnologyStudia w języku angielskim
Operation of Energy EquipmentStudia w języku angielskim
Petroleum EngineeringStudia w języku angielskim
Telecommunication TechnologyStudia w języku angielskim
Transport Machinery and Material HandlingStudia w języku angielskim
Waste Management and Mineral ProcessingStudia w języku angielskim

II stopnia magisterskie
Studia
ElektronikaStudia w języku czeskim
FinanseStudia w języku czeskim
Finanse i rachunkowośćStudia w języku czeskim
GeoinformatykaStudia w języku czeskim
Gospodarka narodowaStudia w języku czeskim
Informatyka stosowanaStudia w języku czeskim
Inżynieria BiomedycznaStudia w języku czeskim
Inżynieria chemicznaStudia w języku czeskim
Inżynieria GeologicznaStudia w języku czeskim
Inżynieria ŚrodowiskaStudia w języku czeskim
MechatronikaStudia w języku czeskim
NanotechnologieStudia w języku czeskim
RobotykaStudia w języku czeskim
Rozwój regionalnyStudia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskieStudia w języku czeskim
ZarządzanieStudia w języku czeskim
Aplikovaná ekonomieStudia w języku czeskim
Aplikovaná elektronikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná fyzikaStudia w języku czeskim
Aplikovaná mechanikaStudia w języku czeskim
Architektura a stavitelstvíStudia w języku czeskim
Automatické řízení a inženýrská informatikaStudia w języku czeskim
Automatizace a počítače v surovinovém průmysluStudia w języku czeskim
Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchStudia w języku czeskim
Automobilová elektronikaStudia w języku czeskim
Automobilové elektronické systémyStudia w języku czeskim
Bezpečnostní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Bezpečnostní plánováníStudia w języku czeskim
Biomechanické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemické a environmentální inženýrstvíStudia w języku czeskim
Chemické a fyzikální metody zkoušení materiáluStudia w języku czeskim
Diagnostika a design materiálůStudia w języku czeskim
Dopravní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Dopravní systémy a technikaStudia w języku czeskim
Dopravní technika a technologieStudia w języku czeskim
Důlní měřictvíStudia w języku czeskim
Ekologizace energetických procesůStudia w języku czeskim
Ekonomika a management v průmysluStudia w języku czeskim
Ekonomika a právo v podnikáníStudia w języku czeskim
Ekonomika a právo v žurnalisticeStudia w języku czeskim
Ekonomika a řízení v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Ekonomika podnikuStudia w języku czeskim
ElektroenergetikaStudia w języku czeskim
Energetické stroje a zařízeníStudia w języku czeskim
Energetika 21. stoletíStudia w języku czeskim
Environmentální managementStudia w języku czeskim
EurosprávaStudia w języku czeskim
Evropská škola pro technické znovuvyužitíStudia w języku czeskim
GeotechnikaStudia w języku czeskim
Geovědní a montánní turismusStudia w języku czeskim
Hornické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Hydraulika a pneumatikaStudia w języku czeskim
Informační a komunikační bezpečnostStudia w języku czeskim
Informační a znalostní managementStudia w języku czeskim
Informatika a výpočetní technikaStudia w języku czeskim
Informatika v ekonomiceStudia w języku czeskim
Inženýrská geodézieStudia w języku czeskim
Komerční inženýrství v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Konstrukce stavebStudia w języku czeskim
Konstrukční a procesní inženýrstvíStudia w języku czeskim
Kvantitativní podpora managementuStudia w języku czeskim
Management jakostiStudia w języku czeskim
Management kvalityStudia w języku czeskim
Management kvality a řízení průmyslových systémůStudia w języku czeskim
Marketing a obchodStudia w języku czeskim
Materiálové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Materiály a technologie pro automobilový průmyslStudia w języku czeskim
Materiály a technologie pro energetikuStudia w języku czeskim
Mechatronické systémyStudia w języku czeskim
Měřicí a řídicí technikaStudia w języku czeskim
Městské stavitelství a inženýrstvíStudia w języku czeskim
Metalurgické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Minerální biotechnologieStudia w języku czeskim
Mobilní technologieStudia w języku czeskim
Moderní metalurgické technologieStudia w języku czeskim
Neželezné kovy a speciální slitinyStudia w języku czeskim
Odpadové hospodářství a úprava surovinStudia w języku czeskim
Petroleum EngineeringStudia w języku czeskim
Preventivní přístupy v ochraně životního prostředíStudia w języku czeskim
Procesní inženýrství v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Progresivní technické materiályStudia w języku czeskim
Projektování elektrických systémů a technologiíStudia w języku czeskim
Prostředí stavebStudia w języku czeskim
Provádění stavebStudia w języku czeskim
Průmysl 4.0Studia w języku czeskim
Průmyslové a pozemní stavitelstvíStudia w języku czeskim
Průmyslové inženýrstvíStudia w języku czeskim
Recyklace materiálůStudia w języku czeskim
Řídící a informační systémyStudia w języku czeskim
Řízení strojů a procesůStudia w języku czeskim
Slévárenské technologieStudia w języku czeskim
Stavební hmoty a diagnostika stavebStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - BIM inženýringStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Dopravní stavbyStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelstvíStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Konstrukce stavebStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Městské inženýrstvíStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelstvíStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Prostředí stavebStudia w języku czeskim
Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika stavebStudia w języku czeskim
Strojírenská technologieStudia w języku czeskim
Systémové inženýrství a informatikaStudia w języku czeskim
Systémové inženýrství v oblasti surovinStudia w języku czeskim
Systémové inženýrství v průmysluStudia w języku czeskim
Technická bezpečnost osob a majetkuStudia w języku czeskim
Technické materiályStudia w języku czeskim
Technické znovuvyužití BrownfieldsStudia w języku czeskim
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmysluStudia w języku czeskim
Technologie a hospodaření s vodouStudia w języku czeskim
Technologie procesů v energeticeStudia w języku czeskim
Technologie tváření a úpravy materiáluStudia w języku czeskim
Technologie výroby kovůStudia w języku czeskim
Telekomunikační technikaStudia w języku czeskim
Tepelná technika a keramické materiályStudia w języku czeskim
Tepelná technika a průmyslová keramikaStudia w języku czeskim
Tepelně energetické inženýrstvíStudia w języku czeskim
Těžba nerostných surovinStudia w języku czeskim
Těžba nerostných surovin a jejich využíváníStudia w języku czeskim
Trhací práce v hornickém inženýrstvíStudia w języku czeskim
Účetnictví a daněStudia w języku czeskim
Úprava surovin a recyklaceStudia w języku czeskim
Veřejná ekonomika a správaStudia w języku czeskim
Voda - strategická surovinaStudia w języku czeskim
Výpočetní a aplikovaná matematikaStudia w języku czeskim
Výpočetní matematikaStudia w języku czeskim
Výpočetní vědyStudia w języku czeskim
Využívání zdrojů stavebních nerostných surovinStudia w języku czeskim
Zpracování a zneškodňování odpadůStudia w języku czeskim
ElektronikaStudia w języku angielskim
FinanseStudia w języku angielskim
GeoinformatykaStudia w języku angielskim
Gospodarka narodowaStudia w języku angielskim
Integracja europejskaStudia w języku angielskim
Inżynieria biomedycznaStudia w języku angielskim
Inżynieria geologicznaStudia w języku angielskim
MechatronikaStudia w języku angielskim
NanotechnologieStudia w języku angielskim
RobotykaStudia w języku angielskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku angielskim
Advanced Engineering MaterialsStudia w języku angielskim
Applied EconomicsStudia w języku angielskim
Applied electronicsStudia w języku angielskim
Applied MechanicsStudia w języku angielskim
Architecture and ConstructionStudia w języku angielskim
Automation and Computing in Industrial TechnologiesStudia w języku angielskim
Automotive Electronic SystemsStudia w języku angielskim
Automotive ElectronicsStudia w języku angielskim
Blasting Operations in Mining EngineeringStudia w języku angielskim
Brownfields Technical RedevelopmentStudia w języku angielskim
Building ConstructionsStudia w języku angielskim
Building EnvironmentStudia w języku angielskim
Building Materials and Diagnostics of StructuresStudia w języku angielskim
Chemical and Environmental EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering - BIM EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Building and Industry ConstructionStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Building EnvironmentStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of StructuresStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Building StructuresStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Geotechnics and Underground EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Municipal EngineeringStudia w języku angielskim
Civil Engineering - Transport ConstructionsStudia w języku angielskim
Computational and Applied MathematicsStudia w języku angielskim
Computational MathematicsStudia w języku angielskim
Computational SciencesStudia w języku angielskim
Computer Science and TechnologyStudia w języku angielskim
Control and Information SystemsStudia w języku angielskim
Control of Machines and ProcessesStudia w języku angielskim
Economics and Management in IndustryStudia w języku angielskim
Electrical Power EngineeringStudia w języku angielskim
Energy EngineeringStudia w języku angielskim
European School for Brownfields Technical RedevelopmentStudia w języku angielskim
GeotechnicsStudia w języku angielskim
HSE Professional (Health, Safety and Environment Professional)Studia w języku angielskim
Industrial and Building ConstructionsStudia w języku angielskim
Industrial EngineeringStudia w języku angielskim
Industry 4.0Studia w języku angielskim
Information and Communication SecurityStudia w języku angielskim
Marketing and BusinessStudia w języku angielskim
Measurement and Control EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering TechnologyStudia w języku angielskim
Mechatronics SystemsStudia w języku angielskim
Metallurgical EngineeringStudia w języku angielskim
Mining EngineeringStudia w języku angielskim
Mining of Mineral ResourcesStudia w języku angielskim
Mining of Mineral Resources and Their UtilizationStudia w języku angielskim
Mobile TechnologyStudia w języku angielskim
Modern Metallurgical TechnologiesStudia w języku angielskim
Municipal Engineering and ConstructionStudia w języku angielskim
Petroleum EngineeringStudia w języku angielskim
Quality Management and Control of Industrial SystemsStudia w języku angielskim
System Engineering and InformaticsStudia w języku angielskim
Technology of Processes in EnergeticsStudia w języku angielskim
Telecommunication TechnologyStudia w języku angielskim
Thermal Engineering and Ceramic MaterialsStudia w języku angielskim
Traffic EngineeringStudia w języku angielskim
Transport ConstructionsStudia w języku angielskim
Waste Management and Mineral ProcessingStudia w języku angielskim

Studia doktorskiewięcej »
Cybernetyka Studia w języku czeskim
Ekonomia Studia w języku czeskim
Elektronika Studia w języku czeskim
Elektrotechnika Studia w języku czeskim
Finanse Studia w języku czeskim
Geoinformatyka Studia w języku czeskim
Informatyka Studia w języku czeskim
Inżynieria Geologiczna Studia w języku czeskim
Inżynieria Procesowa Studia w języku czeskim
Nanotechnologie Studia w języku czeskim
Robotyka Studia w języku czeskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno - menedżerskie Studia w języku czeskim
Aplikovaná fyzika Studia w języku czeskim
Aplikovaná mechanika Studia w języku czeskim
Automatizace technologických procesů Studia w języku czeskim
Bioinformatika a výpočetní biologie Studia w języku czeskim
Chemická metalurgie Studia w języku czeskim
Chemické a environmentální inženýrství Studia w języku czeskim
Dopravní a manipulační technika Studia w języku czeskim
Dopravní systémy Studia w języku czeskim
Důlní měřictví a geodézie Studia w języku czeskim
Elektrické stroje, přístroje a pohony Studia w języku czeskim
Elektroenergetika Studia w języku czeskim
Energetické procesy Studia w języku czeskim
Energetické stroje a zařízení Studia w języku czeskim
Geotechnika Studia w języku czeskim
Geotechnika a podzemní stavitelství Studia w języku czeskim
Hornické a podzemní stavitelství Studia w języku czeskim
Hornictví a hornická geomechanika Studia w języku czeskim
Komunikační technologie Studia w języku czeskim
Materiálové vědy a inženýrství Studia w języku czeskim
Městské inženýrství a stavitelství Studia w języku czeskim
Metalurgická technologie Studia w języku czeskim
Ochrana životního prostředí v průmyslu Studia w języku czeskim
Podniková ekonomika a management Studia w języku czeskim
Požární ochrana a bezpečnost Studia w języku czeskim
Řízení průmyslových systémů Studia w języku czeskim
Řízení strojů a procesů Studia w języku czeskim
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin Studia w języku czeskim
Stavba výrobních strojů a zařízení Studia w języku czeskim
Stavební inženýrství Studia w języku czeskim
Strojírenská technologie Studia w języku czeskim
Systémové inženýrství a informatika Studia w języku czeskim
Technická kybernetika Studia w języku czeskim
Teorie konstrukcí Studia w języku czeskim
Tepelná technika a paliva v průmyslu Studia w języku czeskim
Úpravnictví Studia w języku czeskim
Výpočetní a aplikovaná matematika Studia w języku czeskim
Výpočetní vědy Studia w języku czeskim
Berg - und Untergrund Bauwesen Studia w języku niemieckim
Betriebswitschaftslehre und Management Studia w języku niemieckim
Theorie der Konstruktionen Studia w języku niemieckim
Cybernetyka Studia w języku angielskim
Ekonomia Studia w języku angielskim
Elektronika Studia w języku angielskim
Finanse Studia w języku angielskim
Geoinformatyka Studia w języku angielskim
Informatyka Studia w języku angielskim
Inżynieria geologiczna Studia w języku angielskim
Inżynieria lądowa Studia w języku angielskim
Inżynieria procesowa Studia w języku angielskim
Nanotechnologie Studia w języku angielskim
Robotyka Studia w języku angielskim
Studia międzykierunkowe - ekonomiczno-menedżerskie Studia w języku angielskim
Applied Mechanics Studia w języku angielskim
Applied Physics Studia w języku angielskim
Automation of Technological Processes Studia w języku angielskim
Bioinformatics and Computational Biology Studia w języku angielskim
Business Economics and Management Studia w języku angielskim
Chemical and Environmental Engineering Studia w języku angielskim
Chemical Metallurgy Studia w języku angielskim
Communication Technology Studia w języku angielskim
Computational and Applied Mathematics Studia w języku angielskim
Computational Science Studia w języku angielskim
Computational Sciences Studia w języku angielskim
Construction of Production Machines and Equipment Studia w języku angielskim
Control of Machines and Processes Studia w języku angielskim
Electric Power Engineering Studia w języku angielskim
Electrical Engineering Science Studia w języku angielskim
Electrical Machines, Apparatus and Drives Studia w języku angielskim
Electrical Power Engineering Studia w języku angielskim
Energy Engineering Studia w języku angielskim
Energy Processes Studia w języku angielskim
Fire Protection and Safety Studia w języku angielskim
Geotechnics Studia w języku angielskim
Geotechnics and Underground Engineering Studia w języku angielskim
Informatics Studia w języku angielskim
Management of Industrial Systems Studia w języku angielskim
Material Science and Engineering Studia w języku angielskim
Materials Science and Engineering Studia w języku angielskim
Mechanical Engineering Technology Studia w języku angielskim
Metallurgical Technology Studia w języku angielskim
Mining and Mining Geomechanics Studia w języku angielskim
Mining and Underground Engineering Studia w języku angielskim
Municipal Engineering and Construction Studia w języku angielskim
Processing Studia w języku angielskim
System Engineering and Informatics Studia w języku angielskim
Technical Cybernetics Studia w języku angielskim
Theory of Construction Studia w języku angielskim
Thermal Engineering and Fuels in Industry Studia w języku angielskim
Transport and Material Handling Studia w języku angielskim
Transport Systems Studia w języku angielskim
Strona www uczelni:
www.vsb.cz

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności