Białystok, Polska

Uniwersytet w Białymstoku

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne


I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer ScienceStudia w języku angielskim
PhilologyStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Biologia i zdrowie człowieka
Biologia molekularna i eksperymentalna
Biologia środowiska
Biotechnologia
Chemia
Chemia (o profilu ogólnym)
Chemia kosmetyczna
Chemia kryminalistyczna
Chemia medyczna
Chemia nanomateriałów
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja kreatywna
Dyplomacja kulturalna w nowych mediach
Marketing polityczny i public relations
Ekobiznes
Ekonomia
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1
Ekonomia e-przedsiębiorstwa
Finanse i rachunkowość
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionu
Ekspert bioróżnorodności
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielska z językiem hiszpańskim
Filologia angielska z językiem niemieckim
Filologia angielska z językiem rosyjskim
Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracji
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediach
Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy
Język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)
Filologia polska
Dziennikarstwo cyfrowe
Miasto i region – praktyki kulturowe
Ścieżka edytorska
Współczesne bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Filozofia i etyka
Fizyka
Fizyka gier komputerowych i robotów
Fizyka medyczna
Fizyka o profilu ogólnym
Historia
Historia wojskowa
Moduł regionalistyczny
Moduł źródłoznawczy
Informatyka
Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Kierunek ekonomiczno-prawny
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Media i komunikowanie
Reklama i public relations
Lingwistyka stosowana
Język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiego
Język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiego
Matematyka
Bezpieczeństwo informacji
Matematyka finansowa
Matematyka teoretyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Praca socjalna
Prawo i podatki w biznesie
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka amerykanistyczna
Zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowej
Studia wschodnie
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wieku
Studia nad Azją
Wschodoznawstwo i nowe media
Twórcze pisanie
Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie sprzedażą

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika resocjalizacyjna
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied ChemistryStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Internet and Mobile TechnologiesStudia w języku angielskim
PhilologyStudia w języku angielskim
English PhilologyStudia w języku angielskim
Administracja
Bezpieczeństwo i prawo
Biologia
Biologia molekularna
Mikrobiologia z biotechnologią
Monitoring środowiska
Biotechnologia
Chemia
Analityka chemiczna
Chemia bioorganiczna i makromolekularna
Synteza i analiza związków organicznych
Chemia kryminalistyczna i sądowa
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
Dyplomacja publiczna i promocja regionu
Historia wschodniego pogranicza
Polska w świecie
Turystyka regionalna
Ekonomia
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2
Gospodarka globalna
Gospodarka rozwoju zrównoważonego
Rachunkowość i podatki
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielska z elementami translatoryki
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
Filologia obca nauczycielska
Filologia angielska
Filologia rosyjska
Filologia polska
Filologia polska nauczycielska
Filozofia
Fizyka
Fizyka doświadczalna
Fizyka medyczna
Fizyka teoretyczna
Historia
Historia nauczycielska
Historia w ujęciu naukowym
Informatyka
Grafika komputerowa i multimedia
Technologie internetowe i mobilne
Kognitywistyka i komunikacja
Kryminalistyka
Kryminologia
Kulturoznawstwo
Filmoznawstwo
Komunikowanie w mediach cyfrowych
Kultura i natura Podlasia
Matematyka
Matematyka finansowa
Matematyka teoretyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Praca socjalna
Socjologia
Badanie opinii i zachowań rynkowych
Coaching z elementami psychologii społecznej
Komunikacja i socjologia kognitywna
Nowe praktyki kulturowe
Stosunki międzynarodowe
Analityka międzynarodowa
Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowej
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim
Studia wschodnie
Bezpieczeństwo państwa w warunkach wielokulturowości
Geopolityka i geostrategia państw euroazjatyckich
Twórcza resocjalizacja z arteterapią
Zarządzanie
Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Filozofia
Historia
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Matematyka
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Nauki fizyczne
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Pedagogika

Studia podyplomowewięcej »
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe w Systemie Prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe
Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego
Studia Podyplomowe Język Rosyjski w Komunikacji Służb Mundurowych
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Logopedyczne
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
Studia Podyplomowe Menedżerskie
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych
Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia
Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
Studia Podyplomowe w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy, szkoleniawięcej »
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AIESEC POLSKA Komitet Lokalny Białystok
Akademicki Klub Wędkarski – AKW „ROBAL”
Akademicki Związek Sportowy
Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Chór Akademicki UwB
Europejskie Forum Studentów AEGEE – Białystok
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Białystok
Galeria Studencka - Biuro Wystaw Kulturoznawczych
Klub Analizy Współczesnej Kultury Amerykańskiej
Koło Badań nad Duchowością
Koło Nauk Cywilistycznych
Koło Naukowe "Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Koło Naukowe Biologów
Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej
Koło Naukowe Ekonomii Międzynarodowej
Koło Naukowe Filozofów
Koło Naukowe Fizyków
Koło Naukowe Inicjatyw Administracyjnych
Koło Naukowe INNOWACJA
Koło Naukowe Kognitywistów
Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej
Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej
Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Koło Naukowe Praw Kobiet
Koło Naukowe Prawa Europejskiego i Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Finansowego
Koło Naukowe Prawa Handlowego
Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „PRO HUMANAE VITAE”
Koło Naukowe Prawa Pracy
Koło Naukowe Prawa Sportowego
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu
Koło Naukowe Robotyków Fi-BOT
Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne
Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Koło Naukowe Teorii Społecznych
Koło Naukowe Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Koło Naukowe Zastosowań Matematyki
Koło Programowania Gier Fi-Gie(r)L
Międzywydziałowe Kulturoznawcze Koło Naukowe
Naukowe Koło Chemików UwB "Pozyton"
Naukowe Koło Kreatywności
Naukowe Koło Mentoringu i Wolontariatu
Niezależne Zrzeszenie Studentów UwB
Parlament Studencki
Podlaskie Studenckie Forum Business Centre Club
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów
Stowarzyszenie ESN UwB
Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego
Studenckie Koło Edukacji Artystycznej
Studenckie Koło Ekonomistów Turystyki
Studenckie Koło Filozofii Prawa
Studenckie Koło Historii Prawa
Studenckie Koło Iberystów
Studenckie Koło Kompetencji Interkulturowej
Studenckie Koło Kultury Azji
Studenckie Koło Menedżerów
Studenckie Koło Miłośników Prawa i Kultury Antycznej
Studenckie Koło Nauk Penalnych
Studenckie Koło Naukowe "Klub Humanistów"
Studenckie Koło Naukowe Aktywnych Dydaktyków
Studenckie Koło Naukowe Andragogów i Gerontologów
Studenckie Koło Naukowe Historyków
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorców
Studenckie Koło Naukowe Rusycystów
Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji
Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
Studenckie Koło Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
Studenckie Koło Prawa Gospodarczego
Studenckie Koło Prawa Podatkowego
Studenckie Koło Przedsiębiorczości „SKP”
Studenckie Koło Teatralne „StuKoT”
Studenckie Koło Współpracy Międzynarodowej
Studencko Koło Naukowe Edytorów i Metodyków "Asterysk"
Teatr bez Nazwy
Towarzystwo Myśli Politycznej "Res Publica"
Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego
UwBand
Wydziałowe Koło Piłkarskie „Strzelec”

Akademikiwięcej »
Dom Studenta nr 1

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historii
Wydział Informatyki
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Wydział Socjologii
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Kulturowych
Wydział Zarządzania

Uniwersytet w Białymstoku jest największą uczelnią w północno-wschodniej Polsce, zarówno pod względem liczby pracowników i studentów, jak i oferowanych kierunków oraz form nauczania.

W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów: Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji i Prawa, 5 instytutów: Filozofii, Informatyki, Socjologii, Studiów Kulturowych, Zarządzania. Posiadamy także Filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie3 szkoły doktorskie oraz 6 jednostek ogólnouczelnianych: Uniwersytet Otwarty UwB, Centrum Edukacji Ustawicznej, Biblioteka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. W skład UwB wchodzą także 4 jednostki międzywydziałowe: Katedra Teologii Katolickiej, Katedra Teologii Prawosławnej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku kształci ponad 9 tysięcy studentów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz w szkołach doktorskich.

Uczelnia daje także możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań studentów poprzez aktywne uczestniczenie w pracach kilkudziesięciu kół naukowych oraz organizacjach i stowarzyszeniach studenckich. Chlubą uczelni jest działający od 40 lat Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku, który zrzesza studentów i absolwentów uniwersytetu. Studenci mają możliwość rozwoju fizycznego w sekcjach sportowych Akademickiego Związku Sportowego.

Uniwersytet jest otwarty także na współpracę z zagranicą – uczestniczy w europejskim programie edukacyjnym Erasmus+, w ramach którego współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi z Europy, Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Poza studiami zagranicznymi studenci UwB mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań naukowych w ramach Programu MOST poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą w wybranych ośrodkach akademickich naszego kraju.

Mapa

Wybrany film z YouTube

Wirtualne Dni Otwarte na Uniwersytecie w Białymstoku. Kandydaci – to czas i miejsce dla Was!

Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki. Takie są Wirtualne Dni Otwarte, które będą dostępne dla kandydatów aż do końca rekrutacji. To najważniejsze informacje w jednym miejscu przygotowane specjalnie dla kandydatów na studia.

Wystarczy wejść na stronę internetową
https://uwb.edu.pl/wdo

Co ważne, strona będzie aktualizowana. Pojawią się kolejne informacje i ciekawostki.

Akcja Wirtualne Dni Otwarte będzie prowadzona równolegle na Facebooku, dlatego warto śledzić także fanpage UwB.

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności