Mediolan, Włochy

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
InformatykaStudia w języku włoskim
MatematykaStudia w języku włoskim
Nauki o życiuStudia w języku włoskim
SocjologiaStudia w języku włoskim
BiotecnologieStudia w języku włoskim
Comunicazione interculturaleStudia w języku włoskim
Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziariStudia w języku włoskim
Economia e amministrazione delle impreseStudia w języku włoskim
Economia e commercioStudia w języku włoskim
FisicaStudia w języku włoskim
Marketing, comunicazione aziendale e mercati globaliStudia w języku włoskim
Ottica e optometriaStudia w języku włoskim
Scienza dei materialiStudia w języku włoskim
Scienze dei servizi giuridiciStudia w języku włoskim
Scienze del turismo e comunità localeStudia w języku włoskim
Scienze dell'EducazioneStudia w języku włoskim
Scienze dell'OrganizzazioneStudia w języku włoskim
Scienze e tecniche psicologicheStudia w języku włoskim
Scienze e Tecnologie ChimicheStudia w języku włoskim
Scienze e tecnologie geologicheStudia w języku włoskim
Scienze e Tecnologie per l'AmbienteStudia w języku włoskim
Scienze Psicosociali della ComunicazioneStudia w języku włoskim
Scienze Statistiche ed EconomicheStudia w języku włoskim
Servizio socialeStudia w języku włoskim
Statistica e Gestione delle InformazioniStudia w języku włoskim

Magisterskie jednolite
Studia
GiurisprudenzaStudia w języku włoskim
Scienze della formazione primariaStudia w języku włoskim

II stopnia magisterskie
Studia
MateriałoznawstwoStudia w języku angielskim
Applied Experimental Psychological SciencesStudia w języku angielskim
Economia internazionaleStudia w języku angielskim
Marketing e mercati globaliStudia w języku angielskim
Scienze e tecnologie geologicheStudia w języku angielskim
Scienze marineStudia w języku angielskim
BiologiaStudia w języku włoskim
InformatykaStudia w języku włoskim
MatematykaStudia w języku włoskim
Analisi dei processi socialiStudia w języku włoskim
Astrofisica e Fisica dello SpazioStudia w języku włoskim
BiostatisticaStudia w języku włoskim
Biotecnologie industrialiStudia w języku włoskim
Diritto delle organizzazioni pubbliche e privateStudia w języku włoskim
Economia del turismoStudia w języku włoskim
Economia e finanzaStudia w języku włoskim
FisicaStudia w języku włoskim
Formazione e sviluppo delle risorse umaneStudia w języku włoskim
Management e design dei serviziStudia w języku włoskim
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi socialiStudia w języku włoskim
Psicologia clinica e neuropsicologia nel ciclo di vitaStudia w języku włoskim
Psicologia dello sviluppo e dei processi educativiStudia w języku włoskim
Psicologia sociale, economica e delle decisioniStudia w języku włoskim
Scienza dei datiStudia w języku włoskim
Scienze antropologiche ed etnologicheStudia w języku włoskim
Scienze e Tecnologie ChimicheStudia w języku włoskim
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorioStudia w języku włoskim
Scienze Economico-AziendaliStudia w języku włoskim
Scienze pedagogicheStudia w języku włoskim
Scienze Statistiche ed EconomicheStudia w języku włoskim
Teoria e tecnologia della comunicazioneStudia w języku włoskim
Turismo, territorio e sviluppo localeStudia w języku włoskim

Inne ośrodki
Università degli Studi di Milano-BicoccaBergamo
Università degli Studi di Milano-BicoccaCarate Brianza
Università degli Studi di Milano-BicoccaDesio
Università degli Studi di Milano-BicoccaLecco
Università degli Studi di Milano-BicoccaMonza
Università degli Studi di Milano-BicoccaSondrio
Strona www uczelni:
www.unimib.it

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności