Sosnowiec, Polska

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku czeskim
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Elektroradiologia
Filologia
Pedagogika
Zarządzanie
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaStudia w języku czeskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PedagogikaStudia w języku czeskim
Administracja
Elektroradiologia
Filologia
Pedagogika
Zarządzanie
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Administracja w systemie bezpieczeństwa
Akademia Rekruterów i Asesorów
Akademia Świadomego Przywództwa – Lider Przyszłości TERAZ
Akademia Świadomego Przywództwa – Lider Wspierania Rozwoju
Arteterapia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​​
Certyfikowany Coach (kierunek realizowany we współpracy z HPR Group)
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne (kierunek realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosno
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Zespołem Szkó
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, możliwość uzyskania C
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuch
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
EEG-Biofeedback
Fundraising w organizacji pozarządowej (kierunek realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST)
HR biznes partner
Informatyka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kadry i płace
Logistyka w biznesie
Logopedia - studia kwalifikacyjne (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych (kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów)
Manager i coach sportowy
Mediacje sądowe i pozasądowe
Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia kwalifikacyjne
Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna​​ - studia kwalifikacyjne
Pedagogika resocjalizacyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Podatki i prawo podatkowe
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
Przygotowanie pedagogiczne​ (studia nadające kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych)
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Psychologia transportu (kierunek realizowany we współpracy z Grupą Cargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
Terapia rodzin wieloproblemowych
Trener biznesu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne (kierunek realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych (kierunek realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu)
Windykacja należności
Z zakresu pedagogiki specjalnej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi w policji

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Stosowanych
Strona www uczelni:
www.humanitas.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności