Tomsk, Rosja

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

634050, Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д. 40
Тел. (3822) 51-05-30, 51-43-10

I stopnia licencjackie
Studia
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
Нанотехнологии и микросистемная техникаStudia w języku rosyjskim
Организация работы с молодежьюStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Системный анализ и управлениеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Фотоника и оптоинформатикаStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Inżynieria oprogramowaniaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
Государственное и муниципальное управлениеStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
РадиотехникаStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Фотоника и оптоинформатикаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Информационная безопасность Studia w języku rosyjskim
Физика и астрономия Studia w języku rosyjskim
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Электроника, радиотехника и системы связи Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.tusur.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności