Stalowa Wola, Polska

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

ul. Energetyków 11A
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 54 88

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Ekonomia

Studia podyplomowewięcej »
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
Doradztwo podatkowe
Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni
Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
Handel zagraniczny
Informacje i zapisy
Negocjacje i mediacje biznesowe, sądowe i pozasądowe
Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym
Organizacja i zarządzanie oświatą
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną
Resocjalizacja z kuratelą sądową
Resocjalizacja z socjoterapią
Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i edukacja informatyczna
Współczesna rachunkowość w firmie
Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska
Zarządzanie i organizacja ochroną zdrowia
Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami
Zarządzanie ochroną środowiska
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Strona www uczelni:
www.wse.stalowawola.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności