Ufa, Rosja

Уфимский государственный авиационный технический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

Kontakt:

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12
Тел. (347) 273-79-38

I stopnia licencjackie
Studia
Matematyka stosowanaStudia w języku rosyjskim
АвиастроениеStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Двигатели летательных аппаратовStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Математика и компьютерные наукиStudia w języku rosyjskim
Математическое обеспечение и администрирование информационных системStudia w języku rosyjskim
Материаловедение и технологии материаловStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
НаноинженерияStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Стандартизация и метрологияStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателейStudia w języku rosyjskim
Технологические машины и оборудованиеStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Пожарная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Проектирование авиационных и ракетных двигателейStudia w języku rosyjskim
Проектирование технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Системы управления летательными аппаратамиStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
Zarządzanie jakościąStudia w języku rosyjskim
Автоматизация технологических процессов и производствStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствStudia w języku rosyjskim
Материаловедение и технологии материаловStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
ПриборостроениеStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Электроника и наноэлектроникаStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энергетическое машиностроениеStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Информационная безопасность Studia w języku rosyjskim
Нанотехнологии и наноматериалы Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.ugatu.ac.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności