Świecie, Polska

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu - filia w Świeciu

Typ uczelni: filologiczne
Status: niepubliczne

Dyplomowany specjalistawięcej »
Dyplomowany specjalista ADMINISTRACJIStudia online
Dyplomowany specjalista DIETETYKStudia online
Dyplomowany specjalista EKONOMISTAStudia online
Dyplomowany specjalista INFORMATYKStudia online
Dyplomowany specjalista LOGISTYKStudia online
Dyplomowany specjalista RACHUNKOWOŚCIStudia online
Dyplomowany specjalista REKLAMYStudia online

Studia podyplomowewięcej »
Coaching w edukacji
Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Integracja sensoryczna
Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Język angielski, niemiecki i rosyjski w biznesie
Neurobiznes
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogiczne studia podyplomowe
Przywództwo w organizacji
Psychologia menedżerska
Psychologiczne podejście do zarządzania mediami
Trener profesjonalnych szkoleń
Wycena nieruchomości
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie potencjałem pracowniczym
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie
Zarządzanie projektami dla liderów

Kursy, szkoleniawięcej »
Agresja wśród dzieci i młodzieży
Aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
Asertywność w komunikacji
Autoprezentacja
Biznesowego BEC, Business English Certificates
Budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
Budowanie zespołu
Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
Coaching zespołowy/grupowy
Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja? Motywowanie siebie i innych.
Diagnoza wybranych działań szkoły
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
Elementy komunikacji bez przemocy w pracy
Elementy Transfoming Communication™
Emocje – jak je rozumieć?
Empatia w życiu osobistym i zawodowym
Funkcja statutu w życiu szkoły
Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
Integracja zespołu
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Interwizja
Jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
Jak zaplanować efektywny relaks?
Komunikacja i praca w grupie/zespole
Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji
Komunikacja, a praca w zespole
Kreatywność myślenia i działania
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
Kurs dla wychowawców kolonijnych
Kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego
Kursy przygotowujące do zadania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach
Metody aktywizujące w pracy z uczniem
Metody i techniki radzenia sobie ze stresem
Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
Motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
Mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
Narzędzia pomiaru dydaktycznego
Porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
Praca z celem
Praca z tremą
Praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu?
Proces grupowy
Psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować?
Rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować?
Standardy w kształceniu zawodowym
Sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
Średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English
Średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół
Techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym
Techniki wizualizacji i relaksacji
Trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
Wystąpienia Publiczne w oświacie
Zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English
Zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung
Zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
Zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
Zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
Zarządzanie zespołem

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe filologiczne „Open Mind”
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Filologiczny

O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 306. Uczelnia za priorytet uznaje kształcenie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Uwzględniając postęp techniczny, globalizację, potrzebę przystosowania społeczeństwa do ciągle zmieniającego się rynku pracy, kształci studentów. Umożliwia zdobywanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Dbając o wysoką jakość kształcenia, uwzględnia w ofercie kształcenia aktualne potrzeby krajowego i europejskiego rynku pracy oraz konieczność kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Motywuje studentów do ciągłego samorozwoju, krytycznego myślenia, kreatywności oraz samodzielnego i odpowiedzialnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych. 


Misja uczelni
  • kształcenie nowoczesnych filologów, którzy z łatwością potrafią odnaleźć się we współczesnym świecie.
  • dyplom ULT sprawi, że absolwenci będą rozchwytywani na rynku pracy.
  • od początku działalności uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia dzięki właściwie dobranej kadrze z najlepszych uniwersytetów w Polsce i z zagranicy.

Program studiów w ULT w Świeciu

  • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, filologia niemiecka i filologia rosyjska w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
  • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej lub filologii rosyjskiej.
Strona www uczelni:
ultswiecie.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności