Kirov, Rosja

Вятский государственный университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
BiologiaStudia w języku rosyjskim
ChemiaStudia w języku rosyjskim
DziennikarstwoStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
PsychologiaStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
TurystykaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia w języku rosyjskim
Бизнес-информатикаStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
ГеографияStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Инфокоммуникационные технологии и системы связиStudia w języku rosyjskim
Информатика и вычислительная техникаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
ЛингвистикаStudia w języku rosyjskim
Математика и компьютерные наукиStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Мехатроника и робототехникаStudia w języku rosyjskim
Организация работы с молодежьюStudia w języku rosyjskim
Педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
прикладная математика и информатикаStudia w języku rosyjskim
Психолого-педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
Специальное (дефектологическое) образованиеStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
ФилологияStudia w języku rosyjskim
Фундаментальная информатика и информационные технологииStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Проектирование технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Экономическая безопасностьStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
ChemiaStudia w języku rosyjskim
EkonomiaStudia w języku rosyjskim
Praca socjalnaStudia w języku rosyjskim
PrawoznawstwoStudia w języku rosyjskim
SocjologiaStudia w języku rosyjskim
ZarządzanieStudia w języku rosyjskim
БиотехнологияStudia w języku rosyjskim
ГеографияStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Математика и компьютерные наукиStudia w języku rosyjskim
МашиностроениеStudia w języku rosyjskim
Наукоемкие технологии и экономика инновацийStudia w języku rosyjskim
Педагогическое образованиеStudia w języku rosyjskim
Реклама и связи с общественностьюStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Торговое делоStudia w języku rosyjskim
ФилологияStudia w języku rosyjskim
Финансы и кредитStudia w języku rosyjskim
Химическая технологияStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологииStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Информатика и вычислительная техника Studia w języku rosyjskim
Образование и педагогические науки Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
www.vyatsu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności