Toruń, Polska

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Pedagogika
Politologia
Polityka publiczna
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie i przywództwo

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek administracyjno-ekonomiczny
Pedagogika
Politologia
Stosunki międzynarodowe

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna z ochroną danych osobowych
Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji
Przygotowanie pedagogiczne
Socjoterapia
Studia rolnicze
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wspomaganie rozwoju i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspargera
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

MBAwięcej »
Master of Business Administration
Strona www uczelni:
akademiajagiellonska.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności