Voronezh, Rosja

Воронежский государственный технический университет

Typ uczelni: uniwersytet
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
Planowanie przestrzenneStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Геодезия и дистанционное зондированиеStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
МеталлургияStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
Прикладная информатикаStudia w języku rosyjskim
Реконструкция и реставрация архитектурного наследияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Magisterskie jednolite
Studia
Пожарная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Строительство уникальных зданий и сооруженийStudia w języku rosyjskim

II stopnia magisterskie
Studia
ArchitekturaStudia w języku rosyjskim
Planowanie przestrzenneStudia w języku rosyjskim
Биотехнические системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Дизайн архитектурной средыStudia w języku rosyjskim
Землеустройство и кадастрыStudia w języku rosyjskim
ИнноватикаStudia w języku rosyjskim
Информационные системы и технологииStudia w języku rosyjskim
Конструирование и технология электронных средствStudia w języku rosyjskim
Наземные транспортно-технологические комплексыStudia w języku rosyjskim
Нефтегазовое делоStudia w języku rosyjskim
Организация и управление наукоемкими производствамиStudia w języku rosyjskim
Реконструкция и реставрация архитектурного наследияStudia w języku rosyjskim
СтроительствоStudia w języku rosyjskim
Теплоэнергетика и теплотехникаStudia w języku rosyjskim
Техносферная безопасностьStudia w języku rosyjskim
Управление в технических системахStudia w języku rosyjskim
Экология и природопользованиеStudia w języku rosyjskim
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовStudia w języku rosyjskim
Электроэнергетика и электротехникаStudia w języku rosyjskim

Studia doktorskiewięcej »
Architektura Studia w języku rosyjskim
Математика и механика Studia w języku rosyjskim
Техника и технологии строительства Studia w języku rosyjskim
Техносферная безопасность Studia w języku rosyjskim
Электро- и теплотехника Studia w języku rosyjskim
Strona www uczelni:
cchgeu.ru/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności