Wrocław, Polska

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja celno-skarbowa
Administracja publiczna
E-administracja z elementami AI
Prawo w biznesie i administracji
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczego
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
Kryminologia z kryminalistyką
Menedżer BHP
Służby mundurowe i porządek publiczny
Dietetyka i promocja zdrowia
Dietetyka anti-aging
Dietetyka kliniczna
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Content writing and copywriting z elementami AI
Digital i social media
Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjne
Dziennikarstwo telewizyjne i radiowe
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AI
Produkcja i realizacja dźwięku
Finanse i rachunkowość
Bankowość i innowacje finansowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie i raportowanie w obszarze ESG
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem AI
Komunikacja wizerunkowa
BrandingStudia online
Communication design z elementami AIStudia online
Kosmetologia
Ekokosmetyka
Modelowanie sylwetki z elementami suplementacji
Odnowa biologiczna w wellnes
Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji
Marketing i sprzedaż
Content marketing z elementami AI
E-marketing
Strategie i techniki sprzedażowe
Zarządzanie sprzedażą i e-commerce
Media design i marketing wizerunkowy
Branding i zarządzanie marką
Grafika i multimedia
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AI
Marketing i social media w biznesie
Media audiowizualne i wideomarketing
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
3D Animation & Visual EffectsStudia w języku angielskim
Animacja 3D i efekty specjalne dla firm i gier
Game design
Pedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Psychologia w biznesie
HR Business Partner z elementami coachingu
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia AI i nowych technologii
Psychologia marketingu i nowych mediów
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Zarządzanie
Biznes międzynarodowyStudia w języku angielskim
Marketing i social media
Zarządzanie i raportowanie w obszarze ESG
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem AI
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Geodezja i kartografia
Informatyka
E-commerce developer
Inżynier aplikacji i systemów chmurowych
Inżynier aplikacji i systemów mobilnych
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Programista gier komputerowych
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
Logistyka
Logistyka międzynarodowa
Logistyka produkcji
Logistyka przedsiębiorstwa

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Logopedia
Pedagogika terapeutyczna
Psychologia
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kliniczna z psychoterapią
Psychologia sądowa
Psychologia zarządzania i biznesu
Psychotraumatologia z psychoterapią

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja samorządowa
Administrowanie, zarządzanie i utrzymywanie nieruchomości
ESG w administracji
Zarządzanie w administracji publicznej
Bezpieczeństwo narodowe
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Kryminologia z kryminalistyką
Obrona terytorialna i ochrona ludności
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Market CommunicationStudia w języku angielskim
Trendwatching and Data AnalysesStudia w języku angielskim
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AI
Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Human resources i coaching
Coach biznesu
Employer branding z elementami AI
HR Manager
Komunikacja wizerunkowa
Branding i promocja
Produkcja audiowizualna
Marketing i sprzedaż
Analityka internetowa z elementami AI
Digital marketing
Marketing w cyfrowej transformacji z elementami AI
Media kreatywne: Projektowanie gier i animacji
Animacja 3D
Game design
Pedagogika
Manager działań artystycznych i arteterapia
Pedagogika resocjalizacyjna
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne z doradztwem zawodowym
Terapia pedagogiczna
Resocjalizacja
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich
Zarządzanie
Big Data and AIStudia w języku angielskim
Project ManagerStudia w języku angielskim
Zarządzanie projektami IT
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowewięcej »
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja z elementami AI
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia doradców sprzedaży
Akademia kompetencji lidera nowoczesnych technologii
Akademia kompetencji menedżera e-commerce z elementami AI
Akademia podatkowa w praktyce
Akademia przywództwa kobiet
Akademia zarządzania zmianą i strategią
Analityk finansowy
Analityk i konsultant Salesforce
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie
Arteterapia
Bankowość cyfrowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo publiczne infrastruktury krytycznej
Bibliotekoznawstwo
Coaching medyczny
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy
Customer Experience Management
Data Driven Content Marketing & Digital Storytelling
Data science - analiza danych z wykorzystaniem AI
Diveristy and inclusion - zarządzanie różnorodnością w organizacji
Dogoterapia
Dydaktyka języków obcych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych
Edukacja włączająca
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej
Efektywny lider wykorzystujący narzędzia AI
Employer Branding
Etyka dla nauczycieli
Event manager
Executive search, skuteczne rekrutacja
Fintech - innowacje technologie na rynku finansowym
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Integracja sensoryczna i psychomotoryka
International bim manager - digital contruction management in a multinational environment
IT product manager - zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Język niemiecki w biznesie
Kolegium doktorskie
Kynopsychologia
Logistyka w zarządzaniu z wykorzystaniem AI
Logopedia
Managerial development program, Program rozwoju menedżerów
Marketing kultury
Menadżer ds. eksportu
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing
Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego
NEURObiznes
Neurodydaktyka
Neurologopedia
Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji (EDTECH)
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych
Personal branding z elementami AI
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS
Prawo nowych technologii w biznesie
Profesjonalny mentor w organizacji
Programista Java
Programowanie dla biznesu z wykorzystaniem AI
Projektant UX - User Experience Design z wykorzystaniem AI
Przygotowanie pedagogiczne
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
Przygotowanie pedagogiczne - dla psychologów
Psychodietetyka z elementami AI
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia pozytywna
Psychologia reklamy i komunikacji
Psychologia transportu
Psychotraumatologia
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna
Resocjalizacja
Seksuologia
Six Sigma
Socjoterapia
Talent acquisition and management
Team leader i wystąpienia publiczne z elementami AI
Terapia zajęciowa
Trener biznesu z wykorzystaniem AI
Trener języków obcych
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych
Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości
Zarządzanie jakością w branży automotive
Zarządzanie jakością z wykorzystaniem AI
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych
Zarządzanie projektami - metody i praktyka z wykorzystaniem AI
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace
Zarządzenie projektami w IT

Kursy, szkoleniawięcej »
Copywriting - jak pisać, żeby sprzedać
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Marka osobista eksperta sprzedaży
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Mój pierwszy biznes plan i badanie rynku
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Organizacja czasu pracy a czas na rozwój osobisty
Microsoft Excel - kurs na poziomie podstawowym
Microsoft Excel - kurs na poziomie średniozaawansowanym
Porozumienie bez przemocy - jak skutecznie komunikować się zgodnie z duchem NVC (Nonviolent Communication)?
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku/Job interviev in English
Skuteczne prezentacje w języku angielskim - poziom B2
Sztuka podstępu - wrogie przejęcie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technik manipulacji informacją

Uniwersytety III Wiekuwięcej »
Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
"Koło Naukowe Twórców Gier i Aplikacji “Hello IT”
"LEKKIE PIÓRO Koło Pisarskie"
Akademicki Teatr AULA
Akademickie Koło Naukowe Kosmetologii KOSMEO
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm
Koło naukowe "Menedżer przyszłości"
Koło Naukowe "Psychologia w biznesie"
Koło Naukowe „Bractwo inżynierii cyfrowej”
Koło naukowe Evo-Devo
Koło naukowe studentów bezpieczeństwa i administracji „Paradygmat”
Koło naukowe studentów HR&COACHING
Koło naukowe studentów mediów kreatywnych "PLUM9"
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej „Inkluzja”
Koło naukowe studentów psychologii FLOW
Koło Naukowe Studentów Psychologii ROZOS
Koło naukowe warsztaty interpretacji "Sztukateria"
Koło Psychoonkologii ,,La vie”
Samorząd Doktorantów
Samorząd Studentów
Studio 47 - Studenckie Koło Fotografii i Multimediów

O Uczelni

Rozpoczynasz niebawem naukę na naszym uniwersytecie? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania - to jest miejsce dla Ciebie. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje na temat naszej uczelni, poszczególnych działów oraz otrzymasz pakiet cennych linków, gdzie znajdziesz więcej szczegółów. Cieszymy się, że jesteś z nami!

Pamiętaj, że wszyscy nasi studenci są objęci opieką tutorów, których poznają podczas jednego z pierwszych zjazdów na studiach. To do nich możesz zwrócić się z najbardziej nurtującymi Cię kwestiami.

Uniwersytet Dolnośląski DSW to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. W ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie istnienia, a od 18 lat zajmujemy pierwsze miejsce wśród dolnośląskich uczelni niepublicznych. W rankingu „Perspektyw” z 2023 roku jesteśmy numerem 1 na Dolnym Śląsku i numerem 10 w Polsce!

Uniwersytet Dolnośląski DSW, wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa, to uczelnia, która działa już 27 lat.

3 kwietnia 2023 roku, dzięki wysokim wynikom ewaluacji jakości działalności naukowej Federacji Naukowej WSB-DSW i zdobyciu wysokich ocen w aż 8 dyscyplinach zostaliśmy uniwersytetem, czego konsekwencją jest nowa nazwa.

Obecnie nasza uczelnia posiada ofertę liczącą sobie 15 kierunków studiów licencjackich, 9 kierunków studiów magisterskich uzupełniających, 3 kierunki studiów jednolitych magisterskich oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

Wśród nauczanych dziedzin znajdują się m.in. pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, human resources, dziennikarstwo, geodezja, dietetyka, kosmetologia, zarządzanie, media design, informatyka oraz projektowanie gier video.

Strona www uczelni:
www.dsw.edu.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności