Košice, Słowacja

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

I stopnia licencjackie
Studia
BiologiaStudia w języku słowackim
ChemiaStudia w języku słowackim
FilozofiaStudia w języku słowackim
HistoriaStudia w języku słowackim
MatematykaStudia w języku słowackim
Nauki polityczneStudia w języku słowackim
Praca społecznaStudia w języku słowackim
PsychologiaStudia w języku słowackim
Aplikovaná etikaStudia w języku słowackim
Aplikovaná informatikaStudia w języku słowackim
Britské a americké štúdiáStudia w języku słowackim
Ekonomická a finančná matematikaStudia w języku słowackim
Environmentálna chémiaStudia w języku słowackim
Európska verejná správaStudia w języku słowackim
FyzikaStudia w języku słowackim
FyzioterapiaStudia w języku słowackim
GeografiaStudia w języku słowackim
InformatikaStudia w języku słowackim
Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenýmiStudia w języku słowackim
Masmediálne štúdiáStudia w języku słowackim
OšetrovateľstvoStudia w języku słowackim
PrávoStudia w języku słowackim
Rodové štúdiá a kultúraStudia w języku słowackim
šport a rekreáciaStudia w języku słowackim
Verejná správaStudia w języku słowackim
Verejné zdravotníctvoStudia w języku słowackim
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudia w języku słowackim

II stopnia magisterskie
Studia
BiochemiaStudia w języku słowackim
Chemia analitycznaStudia w języku słowackim
FilozofiaStudia w języku słowackim
HistoriaStudia w języku słowackim
MatematykaStudia w języku słowackim
Nauki polityczneStudia w języku słowackim
Praca społecznaStudia w języku słowackim
PsychologiaStudia w języku słowackim
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomikuStudia w języku słowackim
Anorganická chémiaStudia w języku słowackim
BiofyzikaStudia w języku słowackim
Botanika a fyziológia rastlínStudia w języku słowackim
Britské a americké štúdiáStudia w języku słowackim
Ekonomická a finančná matematikaStudia w języku słowackim
FyzikaStudia w języku słowackim
Fyzika kondenzovaných látokStudia w języku słowackim
FyzioterapiaStudia w języku słowackim
Genetika a molekulárna cytológiaStudia w języku słowackim
GeografiaStudia w języku słowackim
Informatická matematikaStudia w języku słowackim
InformatikaStudia w języku słowackim
Jadrová a subjadrová fyzikaStudia w języku słowackim
Manažérska matematikaStudia w języku słowackim
Masmediálne štúdiáStudia w języku słowackim
Organická chémiaStudia w języku słowackim
PrávoStudia w języku słowackim
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo biológieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo chémieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo etickej výchovyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo fyzikyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo geografieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo histórieStudia w języku słowackim
Učiteľstvo informatikyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo latinského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo matematikyStudia w języku słowackim
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo predmetu psychológiaStudia w języku słowackim
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúryStudia w języku słowackim
Učiteľstvo výchovy k občianstvuStudia w języku słowackim
Verejná správaStudia w języku słowackim
Verejné zdravotníctvoStudia w języku słowackim
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populáciíStudia w języku słowackim
Zoológia a fyziológia živočíchovStudia w języku słowackim

Studia doktorskiewięcej »
Medycyna ogólna Studia w języku słowackim
Stomatologia Studia w języku słowackim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Strona www uczelni:
www.upjs.sk

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności