Arad, Rumunia

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Typ uczelni: uniwersytety
Status: publiczne

Kontakt:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

I stopnia licencjackie
Studia
Administrarea afacerilorStudia w języku rumuńskim
Arte vizualeStudia w języku rumuńskim
Asistenţă socialăStudia w języku rumuńskim
Contabilitate şi informatică de gestiuneStudia w języku rumuńskim
Economia comerţului, turismului şi serviciilorStudia w języku rumuńskim
Educaţie fizică şi sportStudia w języku rumuńskim
Finanţe şi bănciStudia w języku rumuńskim
InformaticăStudia w języku rumuńskim
Ing. produselor alimentareStudia w języku rumuńskim
Ingineria mediuluiStudia w języku rumuńskim
Inginerie şi managementStudia w języku rumuńskim
Limbă şi literaturăStudia w języku rumuńskim
ManagementStudia w języku rumuńskim
MarketingStudia w języku rumuńskim
MatematicăStudia w języku rumuńskim
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarStudia w języku rumuńskim
PsihologieStudia w języku rumuńskim
Psihopedagogie specialăStudia w języku rumuńskim
Şt. ale comunicăriiStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe administrativeStudia w języku rumuńskim
TeologieStudia w języku rumuńskim

II stopnia magisterskie
Studia
Administrarea afacerilor în comerț și turismStudia w języku rumuńskim
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiStudia w języku rumuńskim
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriStudia w języku rumuńskim
Buget public, pieţe financiare şi bănciStudia w języku rumuńskim
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieStudia w języku rumuńskim
Ing. produselor alimentareStudia w języku rumuńskim
Ingineria mediuluiStudia w języku rumuńskim
Limbă şi literaturăStudia w języku rumuńskim
Management şi finanţare în administraţia publicăStudia w języku rumuńskim
Ştiinţe administrativeStudia w języku rumuńskim
Strategii și politici de managementStudia w języku rumuńskim
TeologieStudia w języku rumuńskim

Studia doktorskiewięcej »
Teologie Studia w języku rumuńskim

Wydziały, jednostkiwięcej »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
Strona www uczelni:
www.uav.ro

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności