Warszawa, Polska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Typ uczelni: uniwersytety
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskimStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskimStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskimStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckimStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem rosyjskimStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Industrial DesignStudia w języku angielskim
Management and LeadershipStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kreowanie wizerunku osób i firm
Marketing internetowy
Public relations
Filologia angielska
Komunikacja w biznesieStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Filologia norweska
Filologia norweska z rozszerzonym językiem angielskim
Filologia szwedzka
Filologia szwedzka z rozszerzonym językiem angielskim
Iberystyka
Iberystyka z rozszerzonym językiem angielskim
Informatyka
Italianistyka
Italianistyka z językiem angielskim
Komunikacja i biznes
Italianistyka z rozszerzonym językiem angielskim
Kulturoznawstwo
Kultura współczesna
Projektowanie innowacji
Prawo w biznesie
Psychologia
Psychologia i informatyka
E-zdrowie
Psychologia sztucznej inteligencji
UX research & design
Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
Biznes międzynarodowy
Kulturoznawstwo
Wzornictwo
Communication design
Domestic design
Fashion design
Industrial design
Zarządzanie i przywództwo
Życie publiczne
Analityk(-czka) polityczny(-a)
Badacz(ka) społeczny(-a)
Specjalista(-tka) ds. adaptacji klimatycznej
Specjalista(-tka) ds. polityk publicznych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
PsychologyStudia w języku angielskim
Prawo
Psychologia
Praktyczna psychologia społeczna
Psychologia biznesu
Psychologia edukacyjna
Psychologia kształtowania i zmiany zachowania
Psychologia międzykulturowa
Psychologia dla magistrów i licencjatów
Praktyczna psychologia społeczna
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia kształtowania i zmiany zachowania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Management and LeadershipStudia w języku angielskim
PsychologyStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Komunikacja online
PR i komunikacja wizerunkowa
Filologia angielska
Komunikacja w biznesieStudia w języku angielskim
Specjalizacja biznesowaStudia w języku angielskim
Specjalizacja kulturoznawczo-literaturoznawczaStudia w języku angielskim
Specjalizacja nauczycielskaStudia w języku angielskim
Specjalizacja tłumaczeniowaStudia w języku angielskim
Kulturoznawstwo
Media i kultura cyfrowa
Menedżer, agent, producent
Psychologia
Neurokognitywistyka
Psychologia biznesu
Psychologia kliniczna i zdrowia
Psychologia zmiany: konflikt - kryzys - współpraca
Skandynawistyka
Ścieżka norweska
Ścieżka szwedzka
Socjologia
Zarządzanie i przywództwo
Menedżer
Przedsiębiorca
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Literaturoznawstwo
Nauki o kulturze i religii
Nauki socjologiczne
Psychologia

Podwójny dyplomwięcej »
Uniwersytet w Uppsali

Studia podyplomowewięcej »
Agile Leadership
Diagnoza psychologiczna
Kształcenie głosu i mowy
Negocjacje i mediacje
Neurologopedia
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu
Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych
Prawo weterynaryjne i sanitarneStudia online
Projektowanie przyszłości
Psychologia śledcza
Superwizja psychoterapii dzieci i młodzieży
Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

MBAwięcej »
MBA - Innovation and Data Analysis Studia w języku angielskim

Kursy, szkoleniawięcej »
10 kroków do profesjonalnej obsługi klienta
3 filary osobistej charyzmy
4 kroki do kariery
Akademia kluczowych kompetencji w biznesie
Akademia Psychopatologii
Asertywność w biznesie
Autoprezentacja
Badaj świat czyli o tym, jak poznawać rzeczywistość marketingową i społeczną za pomocą badań
Badania focusowe w praktyce
Bezpieczna firma
Bezpieczna szkoła
Coaching - I poziom
Coaching - II poziom
Coaching - III poziom
Coaching - IV poziom
Copywriting - webwriting
Diagnoza inteligencji
Diagnoza neuropsychologiczna
Diagnoza osobowości
Efektywna komunikacja
Efektywny manager - skuteczny lider
Fundamenty dobrostanu
Hipoterapia w resocjalizacji
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna dla rodziców
Komunikacja niewerbalna
Komunikacja w sytuacji kryzysowej
Komunikacja z osobą zaburzoną
Kursy e-learningowe
Kursy z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego
Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych
Laboratory of Love
Mam GŁOS, więc JESTEM
Matematyka biznesowo-handlowa
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - I stopnień
Mindfulness = Uważna obecność
Mobbing w pracy
Personal branding i coaching
Perswazja w pracy menadżera
Pierwsza pomoc psychologiczna
Pomoc psychologiczna
Poznać i zrozumieć proces starzenia się mózgu
Prawo karne
Przemówienia i prezentacje
Psychologia traumy dzieci i młodzieży
Psychologiczne aspekty traumy dorosłych
Psychologiczne konsekwencje doświadczeń traumatycznych
Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży (8-18 lat)
Seksuologia rozwojowa dziecka (0-7 lat)
Sposoby zwiększania własnej wydajności
Superwizja psychoterapii dzieci i młodzieży
Sztuka dobrego mówienia
Sztuka udanych negocjacji
Technika Alexandra
Trening wytrwałości i skutecznego osiągania celów
Zróżnicowanie kulturowe jako narzędzie biznesowe

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AZS Uniwersytet SWPS Warszawa - Drużyna Siatkarek
Chór Uniwersytetu SWPS
Grupa Cudo
Grupa Enactus
Koło Naukowe Badań Okulograficznych
Koło Naukowe Crime Imperfecta
Koło Naukowe Italianistów
Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej
Koło Naukowe Metod Diagnozy Psychologicznej
Koło Naukowe Mindfulness
Koło Naukowe Mygender
Koło Naukowe Praw Człowieka
Koło Naukowe Prawa Publicznego "Causa Publica"
Koło Naukowe Psychiatrii i Psychofarmakologii
Koło Naukowe Psycholog w Biznesie
Koło Naukowe Psychologii Klinicznej "Sanitas"
Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej
Koło Naukowe Psychologii Sportu
Koło Naukowe Psychoterapii
Koło Naukowe Skandynawistów
Koło Naukowe Studiów Azjatyckich
Koło Neuronauki
Organizacja Studencka Katedry Anglistyki (OSKA)
Psychologiczne Koło Statystyczne
Samorząd Studentów
Studenckie Koło Filmowe "Kinematograf"

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydział Prawa
Wydział Projektowania
Wydział Psychologii

Inne ośrodki
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Filia we WrocławiuWrocław
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii i Prawa w PoznaniuPoznań
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii w KatowicachKatowice
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii w SopocieSopot
O UczelniDoktoraty i habilitacje


O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. SWPS nadaje stopień doktora aż w 4 w dziedzinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo. Stopień doktora habilitowanego można w SWPS uzyskać w dziedzinach psychologia i kulturoznawstwo.

SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

Kandydaci na studia ufają nam


Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2011 r. SWPS była najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce - wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Studenci spełniają tu swoje marzenia


Magdalena Krzyszkiewicz, studentka SWPS w Warszawie:

Decydując się niemal pięć lat temu na studia w SWPS, nie sądziłam, że tak bardzo zwiążę się z uczelnią.
Moje studia w tej szkole to nie tylko solidna wiedza teoretyczna, przekazywana przez wybitnych specjalistów podczas licznych wykładów, ćwiczeń oraz konferencji, ale także praktyka. Dzięki SWPS wyjechałam również na półroczne stypendium do USA w ramach programu Atlantis.

Taras Dutkevych, student SWPS w Katowicach
:

SWPS jest dla mnie miejscem, gdzie spełniają się marzenia. Od zawsze chciałem studiować psychologię, dowiedzieć się, jak funkcjonuje człowiek.Marzenia najlepiej spełniać na dobrej uczelni. W SWPS znalazłem wszystko, o czym może marzyć student psychologii - dobra kadra, fascynujące wykłady i ćwiczenia, nowoczesne podejście do kształcenia, a nawet proces rekrutacji, który przebiegał w niezwykle przyjaznej atmosferze. Gdybym jeszcze raz miał wybierać uczelnię, to byłaby to SWPS.

Anna Księżopolska, studentka SWPS w Sopocie:

SWPS to szkoła, w której przez cały okres studiowania kształtuję i poszerzam swoje umiejętności teoretyczne i, co najważniejsze, również praktyczne […]. Ponadto wyjątkowa atmosfera, tworzona przez kadrę naukową oraz studentów, sprawia, że nie zamieniłabym mojej uczelni na żadną inną.


Najlepsza uczelnia

Silną pozycję SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce - ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej. Według tego rankingu jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymujemy niezmiennie od 2007 r.

Prawo w czołówce

Wydział Prawa uplasował się w czołówce Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej, zajmując wysokie III miejsce. Wydział został bardzo dobrze oceniony m.in. pod względem kadry naukowo-dydaktycznej oraz standardów kształcenia. W SWPS wykładają wybitni specjaliści: twórcy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci oraz radcowie prawni.

Psychologia na najwyższym poziomie

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała psychologii w SWPS ocenę pozytywną, która jest dowodem bardzo wysokiej jakości studiów w SWPS.

Wg rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2012 r. nasza uczelnia jest jednym z najlepszych ośrodków psychologicznych - w zestawieniu kierunków psychologicznych uzyskała III miejsce.Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności