Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Ochrona biosfery
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej
Projektowanie produktu
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Hotelarstwo
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Usługi gastronomiczne i dietetyka
Zdrowie publiczne
Wellness i spa
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Projektowanie architektoniczne
Projektowanie urbanistyczne
Architektura krajobrazu
Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu w funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Architektura wnętrz
Projektowanie mebla
Projektowanie wnętrz
Budownictwo
Architektura w budownictwie
Budownictwo kolejowe
Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Informatyka
Grafika komputerowa
Programowanie aplikacji
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i serwisowanie samochodów
Projektowanie i sterowanie komputerowe
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Ochrona biosfery
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej
Projektowanie produktu
Zarządzanie i inżynieria produkcji
BHP
Diagnostyka i eksploatacja samochodów
Logistyka przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Projektowanie scenograficzne
Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych
Budownictwo
Budownictwo kolejowe
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Ochrona środowiska
Menedżer energii
Menedżer środowiska i przedsiębiorstwie
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zdrowie i środowisko
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria usług gastronomicznych
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyka

Studia podyplomowewięcej »
Akademia zarządzania kulturą
Aranżacja wnętrz
Bim – building inrformation modeling
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Inżynieria usług gastronomicznych
Menedżer energii
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Rysunek i malarstwo
Samodzielny koordynator medyczny
Samorządowy manager energii
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENI
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja
Zarządzanie nieruchomościami - Property Management
Zarządzanie podmiotem leczniczym
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyka
Zdrowie i środowisko

Kursy, szkoleniawięcej »
Intensywny kurs: mapping 3d
Kurs obsługi programu ArchiCAD
Kurs podstawowy AutoCAD
Kurs praktyczny zarządzanie sieciami wod-kan i finansowanie inwestycji
Kurs rysunku
Kursy języka polskiego
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim
Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim
Praktyczny poradnik architekta krajobrazu
Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe "Digital Construction"
Koło Naukowe „Kreatywa”
Koło Naukowe „Przedsiębiorczość W Praktyce”
Koło naukowe Ekologów
Koło Naukowe Geologów I Geotechników
Koło naukowe Grafiki komputerowej, animacji i cyfrowej obróbki obrazów
Koło naukowe Konstrukcji budowlanych
Koło Naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł I Konwersji Energii
Koło naukowe Prima aura
Koło Naukowe Projektowania Form Użytkowychi Mebli "Wseiz Design"
Koło naukowe Rozwoju architektów krajobrazu
Koło naukowe Stosowanej ekologii roślin
Koło naukowe Turystyki ekologicznej
Koło Naukowe Urbanistów "Urbanitas"
Koło naukowe Zdrowia publicznego
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii i Zarządzania

WSEiZ… dobry wybór, bo Twój!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy studiów, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów studiów i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także na sześciu kierunkach studiów – magistra inżyniera, lub magistra.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I° i II°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I° i II°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°) oraz Informatyka (I°). Nowością w ofercie edukacyjnej WSEiZ są studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura Krajobrazu i Budownictwo.

Nasz Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! W 2019 roku Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. W niniejszej klasyfikacji WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna. Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W celu ścisłego powiązania programów studiów ze zmieniającym się rynkiem pracy, intensywnie współpracujemy z otoczeniem gospodarczym, prowadzimy badania wskazujące na oczekiwania pracodawców, monitorujemy losy zawodowe absolwentów oraz co roku organizujemy Targi Pracy. W WSEiZ odbywają się również spotkania i wykłady przedstawicieli pracodawców: wybitnych praktyków biznesu, architektów, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom.

Dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. po przez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży: architektoniczno-budowlanej, architektury wnętrz, ochrony środowiska oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii, która mieści się w Atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy prace wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. Zapraszamy do oglądania zaplanowanych wystaw. Szczegółowe informacje o terminach i twórcach znajdziecie na wseiz.pl oraz FB.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności