Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
Projektowanie produktu
Zarządzanie
Biznes międzynarodowy
Grafika komputerowa i media społecznościowe
Handel i usługi logistyczne
Organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych
Zdrowie publiczne
Organizacja placówek ochrony zdrowia
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Civil EngineeringStudia w języku angielskim
Computer ScienceStudia w języku angielskim
Management and Production EngineeringStudia w języku angielskim
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudia w języku angielskim
Architektura
Architektura krajobrazu
Projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
Projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
Budownictwo
Budownictwo kolejowe
Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Informatyka
Cyberbezpieczeństwo
Grafika komputerowa
Programowanie aplikacji
Mechanika i budowa maszyn
Budowa i serwisowanie samochodów
Projektowanie i sterowanie komputerowe
Ochrona środowiska
Efektywność energetyczna
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka przedsiębiorstwa
Zarządzanie przedsiębiorstwem

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Budownictwo
Budownictwo kolejowe
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Ochrona środowiska
Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
Zarządzanie
Marketing i PR
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
Zarządzanie transportem i logistyką

Podwójny dyplomwięcej »
Bachelor of Science in Business Management - Herzing University (USA)

Studia podyplomowewięcej »
Aranżacja wnętrz
Bim – building information modeling
Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Projektowanie ogrodów i zieleni we wnętrzach
Samodzielny koordynator medyczny
Samorządowy manager energii
Ślad węglowy i certyfikacja w architekturze i budownictwie
Urbanistyka i planowanie przestrzeni
Zarządzanie nieruchomościami - Property Management
Zarządzanie podmiotem leczniczym

Kursy, szkoleniawięcej »
Polish Architecture Studia w języku angielskim
Analiza rynku
Architektura polska
Architektura współczesna
Badania marketingowe
Badania operacyjne
Biologia i fizjologia roślin
Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
Diety żywieniowe
Drzewoznawstwo – drzewa iglaste
Ekologia krajobrazu
Ekologia/Ecology
Filozofia przyrody
Finanse przedsiębiorstwa
Fizyka
Geometria wykreślna
Grafika inżynierska
Historia architektury
Historia architektury i sztuki ogrodowej
Historia budowy miast
Historia sztuki
Infrastruktura techniczna miasta
Instalacje budowlane
Komputerowe wspomaganie w technice
Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
Kwiaciarstwo – byliny
Logistyka
Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu
Materiały do izolacji cieplnych w budownictwie
Metrologia
Mikroekonomia
Organizacja procesu inwestycyjnego
Oświetlenie
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
Planowanie krajobrazu
Podstawy prawa
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Procesy produkcyjne
Produkty żywnościowe
Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania
Rachunkowość
Rewaloryzacja wnętrz
Rysunek odręczny i rzeźba
Statystyka opisowa i ekonomiczna
Technologia i organizacji budowy
Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
Zarządzanie jakością

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Koło naukowe Digital Contruction
Koło naukowe Ekologów
Koło naukowe Geologów i Geotechników
Koło naukowe Grafiki Komputerowej, Animacji i Cyfrowej Obróbki Obrazów
Koło naukowe Konstrukcji Budowlanych
Koło naukowe Kreatywa
Koło naukowe Niekonwencjonalnych Źródeł i Konwersji Energii
Koło naukowe Pokolenie Nowych Pomysłów
Koło naukowe Prima Aura
Koło naukowe Projektowania Form Użytkowych i Mebli "WSEiZ Design"
Koło naukowe Przedsiębiorczość w Praktyce
Koło naukowe Rozwoju Architektów Krajobrazu
Koło naukowe Stosowanej Ekologii Roślin
Koło naukowe Turystyki Ekologicznej
Koło naukowe urbanistów Urbanitas
Koło naukowe Zdrowia Publicznego
Samorząd Studencki

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Architektury
Wydział Inżynierii i Zarządzania

WSEiZ… dobry wybór, bo Twój!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy studiów, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów studiów i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także na sześciu kierunkach studiów – magistra inżyniera, lub magistra.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I° i II°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I° i II°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°) oraz Informatyka (I°). Nowością w ofercie edukacyjnej WSEiZ są studia drugiego stopnia na kierunkach Architektura Krajobrazu i Budownictwo.

Nasz Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! W 2019 roku Wydział Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie w rankingu "Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa" miesięcznika Builder. W niniejszej klasyfikacji WSEiZ została nagrodzona jako jedyna uczelnia niepubliczna. Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W celu ścisłego powiązania programów studiów ze zmieniającym się rynkiem pracy, intensywnie współpracujemy z otoczeniem gospodarczym, prowadzimy badania wskazujące na oczekiwania pracodawców, monitorujemy losy zawodowe absolwentów oraz co roku organizujemy Targi Pracy. W WSEiZ odbywają się również spotkania i wykłady przedstawicieli pracodawców: wybitnych praktyków biznesu, architektów, kadry zarządzającej renomowanych firm, przekazujących swoje doświadczenia zawodowe studentom.

Dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją m.in. po przez działalność Biura Karier, które angażuje studentów w realne projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które zaprasza firmy z branży: architektoniczno-budowlanej, architektury wnętrz, ochrony środowiska oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii, która mieści się w Atrium budynku WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy prace wykładowców, studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. Zapraszamy do oglądania zaplanowanych wystaw. Szczegółowe informacje o terminach i twórcach znajdziecie na wseiz.pl oraz FB.

W WSEiZ stawiamy na wiedzę, kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych ludzi z pasją!

Mapa

Informator rekrutacyjny

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności