Warszawa, Polska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
EconomicsStudia w języku angielskimStudia online
Economics of the Enterprise IStudia w języku angielskimStudia online
Economics of the New Silk RoadStudia w języku angielskimStudia online
International Business IStudia w języku angielskimStudia online
English StudiesStudia w języku angielskim
Anglophone Literature and Culture in the Global ContextStudia w języku angielskim
Multicultural Business and Media StudiesStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
Finance and Accounting with ACCAStudia w języku angielskimStudia online
Accounting and Finance ACCAStudia w języku angielskimStudia online
Accounting and Financial ReportingStudia w języku angielskimStudia online
Banking and Financial ServicesStudia w języku angielskimStudia online
EntrepreneurshipStudia w języku angielskimStudia online
Financial Marketing AnalystStudia w języku angielskimStudia online
Graphic DesignStudia w języku angielskim
Artistic GraphicsStudia w języku angielskim
Graphics for BusinessStudia w języku angielskim
International RelationsStudia w języku angielskimStudia online
Global, Regional and Civilization StudiesStudia w języku angielskimStudia online
International Business Relations IStudia w języku angielskimStudia online
National and International SecurityStudia w języku angielskimStudia online
Journalism and social communicationStudia w języku angielskim
Business JournalismStudia w języku angielskim
Social Media JournalismStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Business ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Human Resources ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Marketing and SalesStudia w języku angielskimStudia online
Project Management in an OrganisationStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagementStudia w języku angielskim
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo biznesowe
Dziennikarstwo mediów społecznościowych
EkonomiaStudia online
Biznes E-commerce
Biznes międzynarodowy IStudia online
Ekonomia przedsiębiorstwa I
Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego
Ekonomika transportu i logistyki
Zielona Gospodarka/ Green Economy
Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCAStudia online
Analityk rynku finansowego
Bankowość i usługi finansowe
Przedsiębiorczość
Rachunkowość i finanseStudia online
Rachunkowość i finanse ACCAStudia online
Grafika
Grafika artystyczna
Grafika dla biznesu
Stosunki międzynarodoweStudia online
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweStudia online
Komunikowanie międzynarodoweStudia online
Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowymStudia online
ZarządzanieStudia online
Marketing i sprzedażStudia online
Zarządzanie biznesemStudia online
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w biznesie
Zarządzanie projektami w organizacjiStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimiStudia online

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
ArchitectureStudia w języku angielskim
Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Cybersecurity and Computer Networks EngineeringStudia w języku angielskim
Database EngineeringStudia w języku angielskim
Information Systems EngineeringStudia w języku angielskim
Web Technologies EngineeringStudia w języku angielskim
Architektura
Informatyka
Inżynieria baz danych
Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych
Inżynieria systemów informatycznych
Inżynieria technologii internetowych
Inżynieria tworzenia gier komputerowych
Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynierii

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Computer EngineeringStudia w języku angielskim
Cybersecurity and Reliability of Information and Industrial SystemsStudia w języku angielskim
Design and Application of Mobile ApplicationsStudia w języku angielskim
Design and Application of Wireless NetworksStudia w języku angielskim
EconomicsStudia w języku angielskim
Corporate Economics IIStudia w języku angielskim
International Business IIStudia w języku angielskim
International EconomyStudia w języku angielskim
Energy ManagementStudia w języku angielskim
English StudiesStudia w języku angielskim
Literature, Culture and Media StudiesStudia w języku angielskim
Translation StudiesStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskimStudia online
Banking and Financial Services 2Studia w języku angielskimStudia online
Financial AnalystStudia w języku angielskimStudia online
Internal AuditStudia w języku angielskimStudia online
Tax Advisory Services and Tax InspectionStudia w języku angielskimStudia online
International RelationsStudia w języku angielskimStudia online
International Business Relations IIStudia w języku angielskimStudia online
International Organisations and Global PolicyStudia w języku angielskimStudia online
Strategic StudiesStudia w języku angielskimStudia online
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Business Administration in an International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
E-business Project Management in an International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Human Resources Management in an International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Marketing Management in an International EnvironmentStudia w języku angielskimStudia online
Ekonomia
Biznes międzynarodowy II
Ekonomia miedzynarodowa
Ekonomia przedsiębiorstwa II
Finanse i rachunkowośćStudia online
Analityk finansowyStudia online
Audyt wewnętrznyStudia online
Bankowość i usługi finansowe 2Studia online
Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowaStudia online
RachunkowośćStudia online
Rachunkowość i finanse ACCA
Informatyka
Analiza i inżynieria danych
Projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych
Projektowanie i zastosowanie sieci bezprzewodowych
Technologie informatyczne zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów
Stosunki międzynarodoweStudia online
Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzmStudia online
Międzynarodowe relacje biznesowe IIStudia online
Studia transatlantyckieStudia online
ZarządzanieStudia online
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą w firmach południowokoreańskichStudia w języku angielskim
Zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowymStudia online
Zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowymStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowymStudia online
Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowymStudia online

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Historia
Nauki o polityce i administracji

Podwójny dyplomwięcej »
BA in Computer Engineering (Vistula) oraz BA in Information Technology (Centria University)
BA in Management, Enterprise Management Specialisation (Vistula) oraz BA in Business Management (Centria University)

Studia podyplomowewięcej »
Full-Stack Data Science Program Studia w języku angielskim
Administrowanie funduszami europejskimi
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce
Finanse i rachunkowość - z akredytacją ACCA
Komunikacja techniczna
Menedżer transportu drogowego
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego
Metodyka nauczania języków obcych
Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń
Testowanie oprogramowania
Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski
Educational Advancement Program Studia w języku tureckim
Information Technology Education Studia w języku tureckim
Information Technology Techniques Studia w języku tureckim
Information Technology with Mathematics Studia w języku tureckim
Mathematics Education Studia w języku tureckim

Kursy, szkoleniawięcej »
Bezpieczeństwo - RODO w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Bezpieczeństwo - RODO z perspektywy IT
Zarządzanie - Challenge of Egypt Project Management
Zarządzanie – od PMI do ITIL ‘a czyli jaką metodykę mam wybrać

Biura Karierwięcej »
Dział Karier i Praktyk

Organizacje studenckiewięcej »
A Vista
Afrykańskie Stowarzyszenie Studentów
Akademicki Związek Sportowy
Chór akademicki
English-language journalism research club
Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Foto-klub Vistula
International Business Law & Taxation Club
Klub Bankowca
Koło Aktywności Studenckiej
Koło Korepetytorów
Koło Naukowe
Koło Naukowe Architektury i Nowych Mediów
Koło Naukowe Dietetyki
Koło Naukowe Dyplomacji
Koło Naukowe Hotelarstwa
Koło naukowe HR Global Trends
Koło Naukowe Iberystów
Koło Naukowe Turystyki Kulinarnej
Koło Społeczne
Koło Studenckie „Barwy Muzyki”
Samorząd Studencki
Stosunków Międzynarodowych
Stowarzyszenie Studentów Azji
Stowarzyszenie Studentów Azji i Pacyfiku
Studenckie Koło Naukowe Turystyki Biznesowej „2B”
Vistula Live

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Sztuki, Techniki i Komunikacji

Inne ośrodki
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaWarszawa
Akademia Finansów i Biznesu Vistula została założona w 1992 roku jako druga niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce. Czerpie z tradycji i doświadczenia czterech ośrodków akademickich: Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (pod tą nazwą pierwotnie powstała AFiB Vistula), Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Europejskiej Akademii Sztuk i Wyższej Szkoły Zarządzania, przyłączonych w latach 2012-2015.

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności