Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Typ uczelni: medyczne
Status: niepubliczne
chemia_kosmetyczna_nauka_praktyczna_600.jpg

Dyplomowany specjalistawięcej »
Dyplomowany specjalista technolog produktów kosmetycznych
Dyplomowany specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
Dyplomowany specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności
Dyplomowany specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

Studia podyplomowewięcej »
Biotechnologia w kosmetologii
Dietetyka
Hi Tech w kosmetologii
Kosmetologia bioestetyczna
Kosmetologia stosowana
Podologia
SPA & Wellness
Technologia produkcji kosmetyków
Trychologia kosmetologiczna
Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest wyższą szkołą zawodową kształcącą na kierunkach o profilu praktycznym. Dynamiczny rozwój Uczelni na polskim rynku edukacyjnym przyczynił się do ugruntowania jej pozycji, gdzie po 15 latach swojej działalności stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych niepaństwowych uczelni wyższych.Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów i pracowników:
• studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,
• absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku pracy,
• potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
• pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
• społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w naukę i kulturę.

Oprócz oferty edukacyjnej Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w latach 2016 - 2019 oferuje kształcenie w ramach trzech projektów współfinansowane z środków Europejskich, a są to:
1) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2) Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
3) Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wsiiz.pl oraz profilu na portalach społecznościowych. Tam na bieżąco można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami z tętniącego życia akademickiego w WSIiZ.
Strona www uczelni:
wsiiz.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube


« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności