Warszawa, Polska

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja danych osobowych
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
E-administracja
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Controlling i audyt finansowy
Doradztwo finansowo-księgowe
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Kryminologia
Pedagogika
Doradztwo zawodowe z HR
Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży
Zarządzanie
Emarketing & social media
Logistyka
Menedżer biznesu
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka
Bazy danych
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Cyberbezpieczeństwo
Grafika komputerowa
Informatyka śledcza
Inżynier systemów
Kryptografia i krypto analiza
Systemy mobilne
Systemy webowe
Technologie sieciowe
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
Logistyka procesów wytwórczych
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Prawo
Psychologia
Pomoc psychologiczna i psychologia kliniczna
Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Administracja
Administracja samorządowa
Bezpieczeństwo pracy (BHP)
Bezpieczeństwo w administracji publicznej
Prawo pracy i polityka zatrudnienia
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Cyberprzestępczość
Zarządzanie kryzysowe
Finanse i rachunkowość
Controlling
Rachunkowość i audyt
Rachunkowość i finanse publiczne
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Informatyka
Internet rzeczy
Technologie sieciowe
Zaawansowane bazy danych
Kryminologia
Zarządzanie
Emarketing & social media
Logistyka
Menedżer HR
Przywództwo w biznesie
Rachunkowość i audyt
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie projektami
Zarządzanie publiczne
Zarządzanie w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw
Zarządzanie technologiami wspomagającymi przemysł 4.0 i 5.0

Studia podyplomowewięcej »
Akademia nowoczesnego zarządzania coachingowego
Asystent rodziny
Audyt IT
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości
Audyt śledczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
Budowanie kompetencji menedżerskich
Compliance w organizacji
Doradztwo i mentoring międzykulturowy
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka.
Emisja głosu
ESG w biznesie
Inspektor Ochrony Danych (RODO)
Kontrola wewnętrzna i audyt
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznejStudia online
Logopedia
Media, kultura, sztuka
Menedżer jakości
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Psychodietetyka
Psycholog w szkole i przedszkolu
Psychologia kliniczna
Rola OZE w bezpieczeństwie energetycznym jednostek samorządowych i państw
Rynki energii – uwarunkowania i perspektywy rozwoju dla biznesu
Suicydologia
Sztuczna inteligencja
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zarządzanie flotą samochodową
Zarządzanie kryzysowe w turystyce
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie ryzykiem podatkowym – kontrola biznesowa

MBAwięcej »
Executive Master of Business Administration
Executive Master of Business Administration (EMBA) – Zrównoważony rozwój ESG
Master of Business Administration (MBA) – Menedżer ESG

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
Kole Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Koło Młodych Pedagogów Mentor
Koło Naukowe „Bezpieczeństwo Obiektów Informacji”
Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”
Koło Naukowe „Przedsiębiorczości”
Koło Naukowe „Quality Management”
Koło Naukowe „Rachunkowości i Finansów”
Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji
Koło Naukowe Studentów Psychologii (KNSP)
Koło Socjologiczne
Samorząd Studencki

Akademikiwięcej »
Dom Studenta przy MANS

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych

Inne ośrodki
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych - Filia w CiechanowieCiechanów
O uczelni

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie to Uczelnia z gronem 80. tys. studentów na przestrzeni 28 lat istnienia. MANS w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia. Oferta edukacyjna MANS w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie otrzymuje  wiele akredytacji, certyfikatów i  nagród  za prowadzoną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz zajmuje  wysokie miejsca w rankingach.

Cennik kierunków

budynek_WSM.jpg

Kampus MANS to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300 miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.WŁADZE UCZELNI

Prezydent - Prof. MANS dr hab. Stanisław Dawidziuk, dr h.c.m. 
Rektor - dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew Ciekanowski, prof. MANS 
Prorektor - dr Joanna Michalak-Dawidziuk, prof. MANS 
Kanclerz – mgr Radosław Dawidziuk, MBA
Strona www uczelni:
mans.org.pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności