Warszawa, Polska

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 21 95

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Financial ManagementStudia w języku angielskim
Corporate Finance & Financial MarketsStudia w języku angielskim
FinTech and Digital Transformation in FinanceStudia w języku angielskim
Green FinanceStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Digital Society & New MediaStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)Studia w języku angielskim
International ManagementStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
Management and Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia zmian klimatycznych
Rynki zagraniczne
Finanse i rachunkowość
Doradztwo finansowe
Finanse i bankowość
Rachunkowość, finanse i skarbowość
Prawo i finanse
Prawo w zarządzaniu biznesem
ZarządzanieStudia online
MarketingStudia online
PrzedsiębiorczośćStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zrównoważony rozwój organizacji
Zarządzanie i psychologia biznesu
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Big Data ScienceStudia w języku angielskimStudia online
Data AnlyticsStudia w języku angielskimStudia online
Health Economics and Big Data AnalyticsStudia w języku angielskimStudia online
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Corporate Reporting and AccountingStudia w języku angielskim
International BankingStudia w języku angielskim
Sustainable Finance & ESGStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Artificial Intelligence in BusinessStudia w języku angielskimStudia online
Digital ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Project ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Strategy & Innovation ManagementStudia w języku angielskimStudia online
Sustainable TransitionsStudia w języku angielskimStudia online
Ekonomia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
Transformacja energetyczna
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Podatki i doradztwo podatkowe
Prawo i zarządzanie w biznesie
Prawo sztucznej inteligencji
ZarządzanieStudia online
HR TECH Biznes Partner i Trener BiznesuStudia online
Zarządzanie marką i strategie marketingoweStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie strategiczneStudia online
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska
Zarządzanie w wirtualnym środowisku
Zrządzanie i psychologia biznesu

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse Studia w języku angielskim
Zarządzanie Studia w języku angielskim
Legal Studies Studia w języku angielskim

Studia podyplomowewięcej »
Wirtschaft auf Deutsch Studia w języku niemieckimStudia online
ACCA Professional Studia w języku angielskimStudia online
Business Studies Studia w języku angielskimStudia online
Finance for Non-financial Leaders Studia w języku angielskimStudia online
LLM in International Commercial Law Studia w języku angielskim
Transition Manager Academy Studia w języku angielskim
Akademia kompetencji menedżera
Akademia medycyny estetycznej i biznesu
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Analityk bezpieczeństwa IT
Analityk business intelligence
Analityk Compliance i AMLStudia online
Analityk danych biologiczno-medycznych
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki
Audyt wewnętrzny
Automatyzacja procesów biznesowych
Biznes. AI: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji
Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości
Chief Data Officer - zarządzanie danymi w organizacji
Coaching profesjonalny - metody i praktykaStudia online
Controlling personalny
Cyfrowe zarządzanie energią
Data Science i Big Data w Zarządzaniu
Devops - administrator infrastruktury IT
Dyrektor finansowy
Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym
Frontend development z ReactStudia online
GFT & Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyceStudia online
Handel elektronicznyStudia online
HoReCa menedżer
HR Business Partner
Inspektor ochrony danych w sektorze zdrowia
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kontroler finansowyStudia online
Lider informacji
Logistyka e-commerce
Logistyka w zarządzaniu
Marketing internetowyStudia online
Mediacje w zarządzaniu konfliktem
Menedżer administracji publicznej
Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju
Menedżer zdrowia przyszłości
Nieruchomości komercyjne
Ochrona Danych Osobowych
Perspektywa ESG. Odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie
Polityka Compliance w organizacji
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy
Praktyczne zastosowanie SAP ERPStudia online
Prawo farmaceutyczne dla biznesu
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo podatkowe
Prawo własności intelektualnej
Profesjonalna rada nadzorcza
Profesjonalny inwestor
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznychStudia online
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznymStudia online
Psychologia biznesu dla menedżerów
Python data science engineer
Python development - analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT
Rachunkowość - akredytacja ACCA
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
Rynek wyrobów i technologii medycznych
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe
Senior HR Business Partner
Skuteczny employer brandingStudia online
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Tester automatyzujący w Selenium
Transformacja cyfrowa biznesu
Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansoweStudia online
Zamówienia publiczne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie doświadczeniem klienta - customer experience management
Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców
Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie ludźmi w firmie
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie nowymi mediami i rozrywką
Zarządzanie praktyką weterynaryjną
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych
Zarządzanie transportem i spedycją w okresie transformacji cyfrowej
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie w mediach
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych
Zarządzanie zespołami
Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu. Transformacja klimatyczna
Zrównoważone finanse i ESG
Zwinne przywództwoStudia online

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA in International Management Studia w języku angielskim
Executive MBA
MBA cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja
MBA dla inżynierów i przedsiębiorców
MBA finanse
MBA HR
MBA IT
MBA logistyka i łańcuchy dostaw
MBA zdrowie

Kursy, szkoleniawięcej »
Leading with a Global Mindest Studia w języku angielskimStudia online
Wystąpienia publiczne po angielsku Studia w języku angielskim
Action learning - kreatywne rozwiązania problemów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych
Agile i zwinne techniki zarządzania projektamiStudia online
Analityka w internecie
Analiza Finansowa I
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztatyStudia online
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe
Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI.Studia online
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznejStudia online
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego - studia przypadków
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
Analiza techniczna
Asesor metody assessment development center - warsztaty certyfikujące
Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami
Budowanie efektywnej marki osobistej z wykorzystaniem kanałów digital
Budowanie i zarządzanie zespołem
Budowanie zaangażowanego zespołu
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia Fris - neurowspółpraca
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
Coachingowy styl zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców
Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele
Controlling od podstawStudia online
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
Controlling Strategiczny
Corporate Governance ManagerStudia online
Cyfrowa transformacja i rola danych
Delegowanie - feedback - feedforward
Design thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania
E-commerce dla początkujących
Elementy matematyki finansowej
Emisje papierów wartościowych
ESG a HR - tworzenie zrównoważonego miejsca pracy
Finanse dla niefinansistów. Zrozumieć finanse firmyStudia online
Finanse i rachunkowość od podstawStudia online
Finanse przedsiębiorstwaStudia online
Finansowa ocena projektów inwestycyjnychStudia online
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Jak prowadzić empatyczne i skuteczne rozmowy z pracownikami, by osiągnęli cele
Kampanie Google Ads
Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji
Komunikacja interpersonalna
Kozminski advanced management program
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku
Marketing automation
Metodologia i projektowanie badań naukowych w praktyce - kurs intensywny
Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
Neuroróżnorodność, czyli siła myślenia poza schematami jako klucz do innowacji w biznesie
Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.5
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalnościStudia online
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena operacji realnych, warsztaty komputeroweStudia online
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)Studia online
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowaStudia online
Pozyskiwanie kapitału
Praktyka wyceny przedsiębiorstwaStudia online
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowychStudia online
Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwaStudia online
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputeroweStudia online
Prezentacje biznesowe, które sprzedają
Prosci change management certification program
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość od podstawStudia online
Rola danych w digital marketingu
Skuteczne prowadzenie i facylitacja spotkań i warsztatów biznesowych
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty
Startupowe ferie w Koźmińskim - stwórz własny biznes
Startupowe wakacje w Koźmińskim - stwórz własny biznes
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
Szkolenie "Jeśli nie Google Analytics 4 to co? PIWIK PRO!"Studia online
Szkoła IT dla prawnikówStudia online
Szkoła letnia - analiza dokumentów prawniczych i biznesowych (reading legal and business documents)
Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego (Intensive General English Course)
Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej (English in Business Correspondence)
Szkoła letnia - metody ilościowe
Szkoła letnia - podstawy metod badawczych w zarządzaniu
Szkoła letnia - podstawy zarządzania
Szkoła liderów wg Johna C. Maxwella
Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych
Szkoła Trenerów Biznesu
Sztuczna inteligencja w marketinguStudia online
Świadome zarządzanie zmianą w ochronie zdrowia
Techniki negocjacyjne w zespole projektowym
Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
Well-being - budowanie dobrostanu fizycznego i psychicznego w czasach nieustannych zmian
Wprowadzanie do obróbki danych w Excelu, VBA i SQL - warsztaty komputeroweStudia online
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
Wstęp do zarządzania projektamiStudia online
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputeroweStudia online
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany
Wykorzystanie technologii CRM w sprzedaży B2B
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwieStudia online
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)Studia online
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zarządzanie Projektami HRStudia online
Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sobą w czasie
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
Zrównoważone przywództwo dla zarządów
Zrządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem

Organizacje studenckiewięcej »
@Kozminski_AI
Culture Club
Data Science for Business
Green Kozminski
Koło Logistyki i Transportu SUPPLY CHAIN
Koło Naukowe FORUM Kozminski Law Students Association
Koło Naukowe LEX MEDICINAE
Koło Naukowe Prawa Karnego Crimen et Poena
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Koło Naukowe Psychologii Społeczno-Ekonomicznej PSYCHONOMIA
Koło Para Handlowego Ius Mercatorum
Koło Prawa Bankowego i Bankowości
Koło Przedsiębiorczości SUKCES
KOZMINSKI BUSINESS CLUB
Kozminski Consulting Club (KCC)
Kozminski International Society
Next.Gen. PM Kozminski Club
Samorząd Studencki
SKN KREATYWNI SOCIETY
SKN Tiger| Koło Naukowe Ekonomii, Polityki i Społeczeństwa
Studencka Poradnia Prawna
Studenckie Koło Naukowe Ex Ante
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej ACTIO EFFICIENS
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR
Women in Organisations
O uczelni


Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r.

 logo_ALK_PL.PNG
 
Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Zaś stopnia doktora habilitowanego w trzech obszarach: nauki o zarządzaniu, ekonomii i prawa. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach, zarządzanie i psychologia biznesu, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię (w j. polskim i angielskim) oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowane są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.

Od roku 2021/2022 Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła studia online w zarządzania w języku polskim na poziomie I i II stopnia.

Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla najlepszych kandydatów.

Uczelnia proponuje także studentom udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni z całego świata.


Rekrutacja

Studia pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie


Biuro Rekrutacji:
 

Studia w języku polskim

Małgorzata Żak 
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku polskim 
telefon: 22 519 21 75 
e-mail: gosiar@kozminski.edu.pl 

Ewelina Przywrzej
Zastępca kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
telefon: 22 519 21 70 

Studia w języku angielskim 

Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55


Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: adamm@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 57 w Warszawie.

Studia w j. polskim – pokój D-128 w godzinach 8:00-17:30 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 10:00 do 14:00.

Studia w j. angielskim – pokój D/123 w godzinach 8:30-16:00 od poniedziałku do piątku.


Studia podyplomowe i MBA 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


Szkoła doktorska


Szczegółowe informacje można uzyskać:
 

  • pod numerem telefonu: 22 519 21 83

  • e-mail: centrum@kozminski.edu.pl

  • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. A 105


Prawnicze seminarium doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


prof. ALK dr hab. Robert Zieliński

  • w sprawach administracyjnych:

Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa (pok. B/3)
tel.: (22) 519 21 50
e-mail: ewaw@alk.edu.pl
w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. B3

Ulgi w opłatach

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg.

W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów, a finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskim mogą liczyć na stypendium pokrywające 50% kosztów studiów.

  • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH

Uczelnia ma stypendia dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Wysokość stypendium wynosi 10 000 zł w przypadku studiów w j. polskim i 15 000 zł na studiach w j. angielskim. Szczegóły tutaj: https://bit.ly/kozminski_stypendia_ulgi

Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, osób podejmujących drugi kierunek oraz dla absolwentów.

  •   ULGI DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci uczelni Koźmińskiego podejmujący kolejne studia otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. 

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.


Akredytacje międzynarodowe

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Akademia Leona Koźmińskiego posiada już dwa z tych trzech prestiżowych wyróżnień.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające realizować powierzone im zadania.

AACSB

W 1916 powstała organizacja AACSB International, której zadaniem jest stworzenie możliwości do dyskutowania o procesach kształcenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. Pierwszym celem organizacji była poprawa jakości edukacji biznesowej. W czasie trwania organizacji jej standardy podlegały rewizji tak, aby były dostosowane do zmieniającego się otoczenia, w tym do zmieniających się potrzeb studentów. Standardy akredytacji AACSB są podstawą dla uczelni wyższych do oceny ich misji, działań, kwalifikacji kadry naukowej, kierunków studiów oraz wszystkich strategicznych obszarów. Akredytacja AACSB zapewnia studentów o wysokiej jakości uczelni wyższej, a zarazem zapewnia pracodawców, że absolwent, którego zatrudniają posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. AACSB posiada 6 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 874 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.

AMBA

ssamba.jpgAkredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Może się nią poszczycić tylko 265 najlepszych szkół biznesu na świecie. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku.

EQUIS

Celem akredytacji EQUISsequis.jpg jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

W czerwcu 2020 r. uczelnia otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. ALK, jako jedyna szkoła wyższa z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 uczelni z 17 krajów.


Patron uczelni

Profesor Leon Koźmiński (1904-1993)

s25874.gif Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku na Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach 30-tych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce "Z"- "Ziemie Zachodnie", przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK "Baszta". Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec.

Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem.

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co w tym zakresie mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych.

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa.

Na tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju.

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako Ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego Zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.


Wymiana międzynarodowa

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA NA STUDIA W DALEKI ŚWIAT

Nieodłącznym elementem studiów w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjazd na wymianę zagraniczną.

Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

Akademia Leona Koźmińskiego ma podpisane umowy z ponad 200 uczelniami zagranicznymi na całym świecie, na sześciu kontynentach. ALK realizuje program wymiany studentów i wykładowców w ramach umów bilateralnych z uczelniami spoza państw Unii Europejskiej.

Akademia jest również beneficjentem Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki na uczelni partnerskiej.

Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy. Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach. Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas.


W Danii: „Rower to jest świat”

Anna Zając, studentka IV roku prawa w ALK wyjechała na wymianę do Aarhus Universitet-Institute of Business and Technology w Danii: 

– W czasie pobytu na wymianie miałam możliwość poznania duńskiego systemu kształcenia, który bardzo różni się od naszego polskiego, oraz duńskich metod nauczania – mówi studentka. – Forma zajęć to przede wszystkim praca w grupach i realizacja projektów zleconych przez lokalne firmy. Na uczelni w międzynarodowym otoczeniu nie ma problemów z komunikowaniem się. Wszyscy mówią po angielsku (bardzo trudno jest spotkać Duńczyka niemówiącego po angielsku). Wyjazd na wymianę daje możliwość poznania nowego kraju, ciekawych ludzi, różnych kultur (szczególnie podczas wspólnych, bardzo licznych, imprez) oraz sprawdzenie… samego siebie. Co więcej, semestr w Danii sprawia, że każdy wyrabia sobie kondycję, gdyż wszędzie i o każdej porze roku jeździ się tam rowerem. 

W Meksyku: 

Kamil Janiszewski, student zarządzania w języku angielskim, spędził semestr nauki w Meksyku: 

– Pobyt na wymianie zagranicznej w Meksyku był dla mnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił mi na efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej skonfrontowanie z sytuacją panującą w innym kraju. Umożliwił mi również lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego państwa oraz całego regionu Ameryki Łacińskiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Ponadto podczas tego semestru w Meksyku mogłem sprawdzić swoje umiejętności adaptacji w nowym, tak bardzo różniącym się od europejskiego (zupełnie bezpiecznym i przyjaznym dla obcokrajowców) środowisku. Cały wyjazd był dla mnie nie tylko szkołą językową–komunikacja w języku hiszpańskim i angielskim była niezbędna niemal w każdej sytuacji – ale także i prawdziwą szkołą życia, z którą warto się zmierzyć!

Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jakie oferuje Akademia Leona Koźmińskiego, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus Placement. Każdy student i absolwent, który zdecyduje się na dwumiesięczny (lub dłuższy) wyjazd do jednego z krajów europejskich, ma szansę na uzyskanie stypendium na okres odbywanej praktyki. Uczelnia podpisała kilkadziesiąt umów z organizacjami międzynarodowymi, które oferują możliwość odbycia stażu w takich krajach jak: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i inne.


Uczelnia w rankingach

Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata.

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!

Od roku 2009 nazwa uczelni pojawia się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2021 "Financial Times":

  • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 54 miejsce

  • Praque University of Economics and Business, Czechy – 55 miejsce

  • University of Ljubljana, School of Economics and Business, Słowenia – 84 miejsce

  • Corvinus University of Budapest, Węgry – 94

Akademia Leona Koźmińskiego jest wiceliderem wśród szkół biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz jedyną uczelnią z Polski (59. miejsce na świecie) w rankingu Global Masters in Management Ranking 2021 "Financial Times".

W rankingu Global Masters in Finance Ranking 2021 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 21. miejsce na świecie.

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego – jako jedynej uczelni z Polski – znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2021 r. zajął 54. miejsce.

RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” I „PERSPEKTYW”

UCZELNIA EKONOMICZNA NR 2 POLSCE

W rankingu miesięcznika „Perspektywy” 2021 Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią ekonomiczną numer 2 w Polsce, a od 22 lat nieprzerwanie zajmuje 1 miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce ALK otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Ponadto posiada wyróżnienia PKA za kształcenie na kierunkach: administracja oraz finanse i rachunkowość.

Kierunek prawo, prowadzony w ALK, zdobył 1 miejsce w Rankingu Wydziałów  Prawa "Rzeczpospolitej" 2021 w kategorii uczelni niepublicznych.

Strona www uczelni:
www.kozminski.edu.pl/pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności