Warszawa, Polska

Akademia Leona Koźmińskiego

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kryteria przyjęć:

» ALK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 00

Biuro Rekrutacji
studia w j. polskim
tel. 22 519 21 70

Biuro Rekrutacji
studia podyplomowe
tel. 22 519 22 07

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Financial ManagementStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Digital Society & New MediaStudia w języku angielskim
EntrepreneurshipStudia w języku angielskim
HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)Studia w języku angielskim
International ManagementStudia w języku angielskim
MarketingStudia w języku angielskim
Management and Artificial IntelligenceStudia w języku angielskim
Ekonomia
Ekonomia zmian klimatycznych
Rynki zagraniczne
Finanse i rachunkowość
Doradztwo finansowe
Finanse i bankowość
Rachunkowość, finanse i skarbowość
Prawo i finanse
Prawo w zarządzaniu biznesem
Psychologia w zarządzaniu
ZarządzanieStudia online
MarketingStudia online
PrzedsiębiorczośćStudia online
Zarządzanie przedsiębiorstwemStudia online
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Prawo
Prawo i finanse

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Applied Global EconomicsStudia w języku angielskim
Big Data ScienceStudia w języku angielskim
Finance and AccountingStudia w języku angielskim
Corporate FinanceStudia w języku angielskim
Corporate Reporting and AccountingStudia w języku angielskim
International BankingStudia w języku angielskim
Financial Crime PreventionStudia w języku angielskim
ManagementStudia w języku angielskim
Artificial Intelligence in BusinessStudia w języku angielskim
Digital MarketingStudia w języku angielskim
HR TECH Biznes PartnerStudia w języku angielskim
Logistics & Supply Chain ManagementStudia w języku angielskim
Project ManagementStudia w języku angielskim
Strategy & Innovation MangementStudia w języku angielskim
Finanse i rachunkowość
Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
Bankowość oraz strategie inwestycyjne
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Prawo i zarządzanie w biznesie
Prawo zatrudnienia
Psychologia w zarządzaniu
ZarządzanieStudia online
HR TECH Biznes PartnerStudia online
Zarządzanie marką i strategie marketingoweStudia online
Zarządzanie projektamiStudia online
Zarządzanie strategiczneStudia online
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielska
Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Szkoła doktorska (dyscypliny)więcej »
Ekonomia i finanse
Nauki o zarządzaniu i jakości
Nauki prawne

Studia podyplomowewięcej »
Gospodarka Studia w języku niemieckim
ACCA Professional Studia w języku angielskim
Business Studies Studia w języku angielskim
LLM in International Commercial Law Studia w języku angielskim
Management Program in Corporate Finance Studia w języku angielskim
Performance Marketing on the Internet Studia w języku angielskim
Transition Manager Academy Studia w języku angielskim
Akademia kompetencji menedżera
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Analityk Compliance i AML
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Audyt wewnętrzny
Automatyzacja procesów biznesowych
Badania i analizy marketingowe w internecie
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji
Budowanie wizerunku pracodawcy employer branding
Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją
Coaching profesjonalny - metody i praktyka
Controlling personalny
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy
Data Science i Big Data w Zarządzaniu
Dyrektor finansowy
Frontend development z React
GFT&Google Cloud
Handel elektroniczny
HoReCa manadżer
HR Business Partner
Kadry i płace w prawie i praktyce
Konsultant oprogramowania Atlassian - projektowanie procesów IT w Jira
Kontroler Finansowy
Lider innowacji
Logistyka w zarządzaniu
Marketing internetowy
Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju
Menedżer w przemyśle 4.0
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych
Nowoczesny menedżer administracji publicznej
Ochrona Danych Osobowych
Performance marketing w internecieStudia online
Polityka Compliance w organizacji
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy
Praktyczne zastosowanie SAP ERP
Prawo farmaceutyczne dla biznesu
Prawo nowoczesnych technologii
Prawo podatkowe
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość - akredytacja ACCA
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
Rekrutacja i selekcja
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe
Salesforce CRM i marketing automotion
Senior HR Business Partner
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży
Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji
Transformacja cyfrowa biznesu
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe
Zamówienia publiczne
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie hotelami
Zarządzanie ludźmi w firmie
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych
Zarządzanie praktyką weterynaryjną
Zarządzanie projektami - z GFKMStudia online
Zarządzanie projektami informatycznymi
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych
Zarządzanie w małej i średniej firmie
Zarządzanie w mediach
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie wymaganiami w analiza biznesowa w projektach
Zarządzanie zakupami
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych

MBAwięcej »
Executive MBA Studia w języku angielskim
MBA in International Management Studia w języku angielskim
Executive MBA
MBA Cyfrowa Transformacja
MBA dla inżynierów
MBA dla kadry medycznej
MBA finanse
MBA HR
MBA IT
MBA logistyka i łańcuchy dostaw
Executive MBA w Mińsku Studia w języku rosyjskim

Kursy, szkoleniawięcej »
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami
Akademia negocjacji I negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie
Akademia negocjacji II - budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o styl myślenia i działania FRIS
Akademia negocjacji III - psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych
Akademia negocjacji IV - negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne
Akademia negocjacji V - prezentacje biznesowe, które sprzedają
Analiza Finansowa I
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji
Analiza ryzyka kredytowego - studia przypadków
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego
Analiza techniczna
Angażujący się zespół - jak utrzymać efektywność
Asesor metody assessment development center - warsztaty certyfikujące
Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami
Budowanie i zarządzanie zespołem
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników
Coachingowy styl zarządzanie - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców
Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza
Controlling Strategiczny
Corporate governance mangement
Delegowanie - feedback - feedforward
Elementy matematyki finansowej
Emisje papierów wartościowych
Finanse i rachunkowość od podstaw
Finanse przedsiębiorstwa
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Jak budować i wzmacniać ducha zespołu - program wsparcia dla menedżerów
Jak wrócić do sprawności fizycznej po pracy siedzącej w okresie pandemii i pracy zdalnej
Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa
Kompetencje w organizacji, zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji
Komunikacja interpersonalna
Krytyczne myślenie
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku
Moderator Design Thinking
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badania racjonalności
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)
Podstawowe umiejętności menedżerów
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa
Pozyskiwanie kapitału
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych
Prosci change management certification program
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Rachunkowość od podstaw
Skuteczna argumentacja
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych
Szkoła letnia - analiza dokumentów prawniczych i biznesowych
Szkoła letnia - excel zaawansowany + VBA
Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego
Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej
Szkoła letnia - metody ilościowe
Szkoła letnia - podstawy metod badawczych w zarządzaniu
Szkoła letnia - podstawy psychologii z elementami psychologii biznesu
Szkoła letnia - podstawy rachunkowości i finansów
Szkoła letnia - podstawy socjologii i nauki o mediach
Szkoła letnia - podstawy zarządzania
Szkoła Trenerów Biznesu
Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej
Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych
Wstęp do zarządzania projektami
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością
Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM
Zarządzanie Projektami HR
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Zarządzanie sobą w czasie
Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy
Zarządzanie wdrożeniem bulding information modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

Biura Karierwięcej »
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami

Organizacje studenckiewięcej »
Koło Naukowe Gier Decyzyjnych
Koło Naukowe Lex Medica
Koło Naukowe Prawa Karnego "Crimen et Poena"
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej „Audytor”
Koło Naukowe Rynków Finansowych „Kapitalni"
KOZMINSKI BUSINESS CLUB
Naukowe Koło Zarządzania Procesami, Projektami i Zmianami „SPINKA”
Prawnicze Koło Naukowe Lege Artis
Studencka Poradnia Prawna
Studenckie Koło Naukowe BIZ.com
Studenckie Koło Naukowe Ekonomii, Polityki, Społeczeństwa TIGER
Studenckie Koło Naukowe Ex Ante
Studenckie Koło Naukowe Investment Club
Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „ACTIO EFFICIENS”
Studenckie Koło Naukowe Women in Organisations
Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju ,,WELL-BALANCED"
O uczelni


Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r.

 logo_ALK_PL.PNG
 
Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w pięciu dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse i socjologia. Zaś stopnia doktora habilitowanego w trzech obszarach: nauki o zarządzaniu, ekonomii i prawa. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych uzyskała najwyższą, pierwszą kategorię.

Oferta edukacyjna studiów wyższych obejmuje: zarządzanie (w języku polskim i angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku, zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw, finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim), ekonomię (w j. polskim i angielskim) oraz prawo i administrację. Na uczelni realizowane są elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.

Od roku 2021/2022 Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia studia online w zarządzania w języku polskim na poziomie I i II stopnia.

Ponadto uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, dla osób podejmujących drugi kierunek, dla absolwentów, a także dla najlepszych kandydatów.

Uczelnia proponuje także studentom udział w międzynarodowej wymianie studenckiej. Do wyboru jest ponad 200 uczelni z całego świata.


Rekrutacja

Studia pierwszego i drugiego stopnia 
oraz jednolite studia magisterskie


Biuro Rekrutacji:
 

Studia w języku polskim

Małgorzata Żak 
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku polskim 
telefon: 22 519 21 75 
e-mail: gosiar@kozminski.edu.pl 

Ewelina Przywrzej
Starszy specjalista ds. marketingu i rekrutacji
telefon: 22 519 21 70 

Studia w języku angielskim 

Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55


Adam Miziołek
Starszy specjalista ds. studentów zagranicznych
telefon: 22 519 22 69 
e-mail: adamm@kozminski.edu.pl lub: admission@kozminski.edu.pl 
fax: 22 519 22 55

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji, w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 57 w Warszawie.

Studia w j. polskim – pokój D-128 w godzinach 8:00-17:30 od poniedziałku do piątku, a w soboty od 10:00 do 14:00.

Studia w j. angielskim – pokój D/123 w godzinach 8:30-16:00 od poniedziałku do piątku.


Studia podyplomowe i MBA 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


Szkoła doktorska


Szczegółowe informacje można uzyskać:
 

 • pod numerem telefonu: 22 519 21 83

 • e-mail: centrum@kozminski.edu.pl

 • w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. A 105


Prawnicze seminarium doktoranckie 


Szczegółowe informacje można uzyskać: 


prof. ALK dr hab. Robert Zieliński
Dziekan Kolegium Prawa

 • w sprawach administracyjnych:

Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa (pok. B/3)
tel.: (22) 519 21 50
e-mail: ewaw@alk.edu.pl
w siedzibie uczelni, ul. Jagiellońska 59, pok. B3

Ulgi w opłatach

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg.

W Akademii Koźmińskiego laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego studiują bezpłatnie. Otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w całości koszt studiów, a finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskim mogą liczyć na stypendium pokrywające 50% kosztów studiów.

 • STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH

Uczelnia ma stypendia dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Wysokość stypendium wynosi 10 000 zł w przypadku studiów w j. polskim i 15 000 zł na studiach w j. angielskim. Szczegóły tutaj: https://bit.ly/kozminski_stypendia_ulgi

Uczelnia oferuje rozbudowany system stypendialny (stypendia naukowe, socjalne, sportowe) oraz system ulg, m.in. dla osób będących rodzeństwem, dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie, osób podejmujących drugi kierunek oraz dla absolwentów.

 •   ULGI DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci uczelni Koźmińskiego podejmujący kolejne studia otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. 

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.


Akredytacje międzynarodowe

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Akademia Leona Koźmińskiego posiada już dwa z tych trzech prestiżowych wyróżnień.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające realizować powierzone im zadania.

AACSB

W 1916 powstała organizacja AACSB International, której zadaniem jest stworzenie możliwości do dyskutowania o procesach kształcenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem pomiędzy uczelniami wyższymi z całego świata. Pierwszym celem organizacji była poprawa jakości edukacji biznesowej. W czasie trwania organizacji jej standardy podlegały rewizji tak, aby były dostosowane do zmieniającego się otoczenia, w tym do zmieniających się potrzeb studentów. Standardy akredytacji AACSB są podstawą dla uczelni wyższych do oceny ich misji, działań, kwalifikacji kadry naukowej, kierunków studiów oraz wszystkich strategicznych obszarów. Akredytacja AACSB zapewnia studentów o wysokiej jakości uczelni wyższej, a zarazem zapewnia pracodawców, że absolwent, którego zatrudniają posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. AACSB posiada 6 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 874 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.

AMBA

ssamba.jpgAkredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Może się nią poszczycić tylko 265 najlepszych szkół biznesu na świecie. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku.

EQUIS

Celem akredytacji EQUISsequis.jpg jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

W czerwcu 2020 r. uczelnia otrzymała certyfikację Business School Impact System (BSIS), pokazującą realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. ALK, jako jedyna szkoła wyższa z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 uczelni z 17 krajów.


Patron uczelni

Profesor Leon Koźmiński (1904-1993)

s25874.gif Postanowieniem Rady Powierniczej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania otrzymała w 1997 roku imię prof. Leona Koźmińskiego. Od 6 sierpnia 2008 r. uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nosi nazwę Akademia Leona Koźmińskiego.

Prof. Leon Koźmiński urodził się 1904 roku na Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w Lozannie, w Szwajcarii. Następnie studiował w kraju, w Szkole Głównej Handlowej, w której uzyskał magisterium. Stopień doktora obronił na Sorbonie, w Paryżu, w wieku 26 lat. Był to rok 1929. Habilitował się w latach 30-tych. Był docentem w SGH specjalizującym się w organizacji i technice handlu. Uczył tam też języka francuskiego.

We wrześniu 1939 roku walczył jako porucznik w 21 pułku piechoty. Udało mu się uniknąć niewoli rosyjskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył w Miejskiej Szkole Handlowej w Warszawie, która była faktycznie zakonspirowaną SGH oraz w Instytucie Morskim przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Równocześnie działał w konspiracji, w komórce "Z"- "Ziemie Zachodnie", przy Delegaturze rządu londyńskiego na kraj. W stopniu porucznika walczył na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim jako członek dowództwa Zgrupowania AK "Baszta". Po upadku Powstania został wywieziony do Niemiec.

Od roku 1947 Profesor współorganizował ponowne uruchomienie SGH, w której był kierownikiem katedry i dziekanem.

Profesor sprzyjał wszystkiemu, co w tym zakresie mogło być przenoszone z doświadczeń zachodnich, wykorzystywał znajomości i literaturę, a przy okazji wspierał rozwój młodych pracowników naukowych.

Głównie w oparciu o wysiłek Profesora ukształtowana została kadra Instytutu Handlu Wewnętrznego, którego został dyrektorem. Część kadry do dziś kontynuuje w rozwiniętej formule wątki regulacyjne, marketingowe i inne kierunki badań wspierające współczesny rynek i działające przedsiębiorstwa.

Na tych i innych obszarach badań tworzył warunki do adaptacji szerokiej instrumentacji biznesowej, które we współczesnych procesach zmian znalazły sprzyjający klimat czyli otwarte nastawienie do postępu rynkowego, jaki przyniósł koniec XX wieku w naszym kraju.

Wkład Profesora w kształtowanie klimatu przedsiębiorczości i prowadzenie badań z zakresu organizacji i zarządzania procentował w praktyce. Jako Ekspert działał on w gremiach oceniających projekty inwestycyjne, które kształtowały ówczesne formy infrastruktury rynku. Przenosił na ich grunt doświadczenia z praktyk Europy Zachodniej, ale też z własnych badań i Jego Zespołów, wywierając wpływ na postęp często wybiegający naprzód o wiele lat. Angażował się w procesy szkolenia i doskonalenia kadry menedżerskiej, której przekazywał najnowsze doświadczenia europejskie i kształtował sposób myślenia kategoriami m. in. samodzielności, przedsiębiorczości, orientacji na klienta i rynek, działania kalkulacyjnego w konkretnych decyzjach.


Wymiana międzynarodowa

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA NA STUDIA W DALEKI ŚWIAT

Nieodłącznym elementem studiów w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjazd na wymianę zagraniczną.

Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.

Akademia Leona Koźmińskiego ma podpisane umowy z ponad 200 uczelniami zagranicznymi na całym świecie, na sześciu kontynentach. ALK realizuje program wymiany studentów i wykładowców w ramach umów bilateralnych z uczelniami spoza państw Unii Europejskiej.

Akademia jest również beneficjentem Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki na uczelni partnerskiej.

Studenci ALK najczęściej wybierają Francję, Hiszpanię i Niemcy. Nie brakuje także chętnych na stypendia w Japonii i Chinach. Miejsce wymiany wybierają pod kątem swych upodobań, ale także starają się jak najlepiej wykorzystać spędzony za granicą czas.


W Danii: „Rower to jest świat”

Anna Zając, studentka IV roku prawa w ALK wyjechała na wymianę do Aarhus Universitet-Institute of Business and Technology w Danii: 

– W czasie pobytu na wymianie miałam możliwość poznania duńskiego systemu kształcenia, który bardzo różni się od naszego polskiego, oraz duńskich metod nauczania – mówi studentka. – Forma zajęć to przede wszystkim praca w grupach i realizacja projektów zleconych przez lokalne firmy. Na uczelni w międzynarodowym otoczeniu nie ma problemów z komunikowaniem się. Wszyscy mówią po angielsku (bardzo trudno jest spotkać Duńczyka niemówiącego po angielsku). Wyjazd na wymianę daje możliwość poznania nowego kraju, ciekawych ludzi, różnych kultur (szczególnie podczas wspólnych, bardzo licznych, imprez) oraz sprawdzenie… samego siebie. Co więcej, semestr w Danii sprawia, że każdy wyrabia sobie kondycję, gdyż wszędzie i o każdej porze roku jeździ się tam rowerem. 

W Meksyku: 

Kamil Janiszewski, student zarządzania w języku angielskim, spędził semestr nauki w Meksyku: 

– Pobyt na wymianie zagranicznej w Meksyku był dla mnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Pozwolił mi na efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy i jej skonfrontowanie z sytuacją panującą w innym kraju. Umożliwił mi również lepsze poznanie i zrozumienie funkcjonowania tego państwa oraz całego regionu Ameryki Łacińskiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Ponadto podczas tego semestru w Meksyku mogłem sprawdzić swoje umiejętności adaptacji w nowym, tak bardzo różniącym się od europejskiego (zupełnie bezpiecznym i przyjaznym dla obcokrajowców) środowisku. Cały wyjazd był dla mnie nie tylko szkołą językową–komunikacja w języku hiszpańskim i angielskim była niezbędna niemal w każdej sytuacji – ale także i prawdziwą szkołą życia, z którą warto się zmierzyć!

Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, jakie oferuje Akademia Leona Koźmińskiego, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus Placement. Każdy student i absolwent, który zdecyduje się na dwumiesięczny (lub dłuższy) wyjazd do jednego z krajów europejskich, ma szansę na uzyskanie stypendium na okres odbywanej praktyki. Uczelnia podpisała kilkadziesiąt umów z organizacjami międzynarodowymi, które oferują możliwość odbycia stażu w takich krajach jak: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i inne.


Uczelnia w rankingach

Akademia Koźmińskiego od roku 2009 jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych "Financial Times" Business School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata.

POCZWÓRNY SUKCES AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO!

Od roku 2009 nazwa uczelni pojawia się w prestiżowych rankingach edukacyjnych dziennika "Financial Times". Według klasyfikacji "FT" Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu European Business Schools Ranking 2020 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 45 miejsce

 • University of Economics, Praga – 50 miejsce

 • St. Petersburg State University GSOM – 51 miejsce

 • IBS Moscow – 58 miejsce

Uczelnie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu Global Masters in Management Ranking 2020 "Financial Times":

 • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa – 39 miejsce

 • Corvinus University, Budapeszt – 90 miejsce

W rankingu Global Masters in Finance Ranking 2021 Akademia Leona Koźmińskiego zajęła 21. miejsce na świecie.

Ponadto program Executive MBA Akademii Koźmińskiego – jako jedynej uczelni z Polski – znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie. W 2020 r. zajął 63. miejsce.


RANKING „RZECZPOSPOLITEJ” I „PERSPEKTYW”

UCZELNIA EKONOMICZNA NR 2 POLSCE

W rankingu miesięcznika „Perspektywy” 2021 Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią ekonomiczną numer 2 w Polsce, a od 22 lat nieprzerwanie zajmuje 1 miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce ALK otrzymała wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunku zarządzanie. Ponadto posiada wyróżnienia PKA za kształcenie na kierunkach: administracja oraz finanse i rachunkowość.

Kierunek prawo, prowadzony w ALK, zdobył 1 miejsce w Rankingu Wydziałów  Prawa "Rzeczpospolitej" 2021 w kategorii uczelni niepublicznych.

Strona www uczelni:
www.kozminski.edu.pl/pl

Mapa

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności