Warszawa, Polska

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

Kontakt:

Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
tel 22 100 90 10

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Politologia

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Politologia

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Andragogika
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Biologia w szkole
Chemia w szkole
Coaching i tutoring w szkole
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka języka obcego - j. angielski
Dydaktyka języka obcego - j. niemiecki
E-administracja
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia
Etyka w szkole
Filozofia w szkole
Fizyka w szkole
Geografia w szkole
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
Historia w szkole
Informatyka z programowaniem w szkole
Język polski w szkole
Kontrola zarządcza
Logistyka
Logistyka w szkole
Logopedia
Matematyka w szkole
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole
Przedsiębiorczość w szkole
Przygotowanie pedagogiczne
Przyroda w szkole
Rolnictwo
Samorząd terytorialny
Socjoterapia
Technika w szkole
Terapia rodzin
Trener w oświacie
Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski
Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne w szkole
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie w biznesie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Strona www uczelni:
wssmia.edu.pl

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności