Warszawa, Polska

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Typ uczelni: wieloprofilowe szkoły wyższe
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura wnętrz
Home design
Public interior design
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Kryminologia i kryminalistyka
Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Finanse i rachunkowość
Finance and TradeStudia w języku angielskim
Analityka finansowa
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
Zarządzanie
Business Marketing Management
HR manager i coaching biznesowy
Negocjacje i sprzedaż
Psychologia w biznesie
Social media & digital marketing
Transport-spedycja-logistyka (TSL)
Zarządzanie Big Data

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Budownictwo
Budownictwo drogowe
Budownictwo kolejowe
Budownictwo ogólne
Informatyka
Inżynieria cyberbezpieczeństwa
Inżynieria danych
Inżynieria oprogramowania
Programista języka Python
Transport
Budowa i eksploatacja samochodów
Budowa i tuning samochodów
Elektromobilność i systemy elektroenergetyczne w transporcie
Logistyka transportu
Transport kolejowy
Transport lotniczy i zarządzanie ruchem lotniczym

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Kryminologia i kryminalistyka
Obsługa celna i logistyka międzynarodowa
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Finanse i rachunkowość
Analityka finansowa
Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe
Finanse i rachunkowość w sektorze publicznym i biznesie
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
Transport
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
Inżynieria i tuning pojazdów
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu lotniczego
Systemy logistyczne i transportowe
Zarządzanie
Business Marketing Management
HR manager i coaching biznesowy
Negocjacje i sprzedaż
Project management
Psychologia w biznesie
Transport-spedycja-logistyka (TSL)
Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

Studia podyplomowewięcej »
Agent celny
Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich
Kadry i płace
Manager e-commerce
Menedżer jakości
Menedżer systemu zarządzania energią
Rachunkowość i podatki
Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym
Technika, analiza i praktyka badań poligraficznych
Trade & customs compliance manager
Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym
Zarządzanie BHP

Biura Karierwięcej »
Akademickie Biuro Karier

Organizacje studenckiewięcej »
AirProject
Cash Flow
Data Science & Machine Learning
Gomorra
Koło naukowe kierunku Architektura wnętrz
Koło naukowe kierunku Budownictwo
Samorząd Studencki
Tech-Safe-Auto
TSL Team
TU I TERAZ
UTH Racing Team

Wydziały, jednostkiwięcej »
Wydział Inżynieryjny
Wydział Zarządzania i Logistyki

Inne ośrodki
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej - Wydział Zamiejscowy w PłońskuPłońsk

Twoja przyszłość zaczyna się w UTH!

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych jest wyjątkową w skali kraju uczelnią wyższą, która stawia na praktykę, swoim studentom zapewnia solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna oraz atrakcyjny system stypendiów to tylko niektóre z atutów studiowania w UTH.

Kampusy UTH to nowoczesna baza dydaktyczna: 9000 m2 powierzchni, wygodne aule i sale wykładowepracownie językowe i laboratoria komputerowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Pomieszczenia w których odbywają się wykłady, konferencje oraz seminaria są w pełni klimatyzowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych

W procesie kształcenia Uczelnia wykorzystuje własne pracownie badawcze, w których studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury realizują nawet najbardziej skomplikowane badania laboratoryjne. Studenci mają niepowtarzalną okazję poczuć atmosferę prawdziwej nauki, pozwalają wykazać się otwartością i kreatywnością, a także uczą się pracy zespołowej. Baza laboratoryjna UTH oferuje studiującym przede wszystkim możliwość nabycia umiejętności praktycznych i przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

Laboratoria UTH: pracownia techniki kryminalistycznej, laboratorium fizyki, laboratorium metrologii, laboratorium ochrony środowiska, laboratorium mechaniki gruntów, laboratorium logistyki, laboratorium komputerowe spedycji, laboratorium geodezji, laboratorium silników spalinowych.

Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim oraz podyplomowym.

Uczelnia widnieje w ewidencji uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5, co czyni ją jedną z najstarszych w kraju.

Atuty UTH:

 •   ponad 30 lat tradycji,

 • ponad 32 tysięcy absolwentów,

 • zajęcia na kierunkach inżynieryjnych odbywają się we własnych, profesjonalnie wyposażonych laboratoriach oraz pracowniach ITS, PIMOT, IBDiM,

 • umowy współpracy z wieloma firmami i instytucjami branżowymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży,

 • wdrożony Europejski System Transferu Punktów (ECTS),

 • atrakcyjny system stypendialny i pomocy socjalnej,

 • uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus,

 • jedna z najlepiej zaopatrzonych bibliotek, nastawiona na nowe technologie, dysponująca czytnikami książek elektronicznych, bogatym zasobem e-booków oraz oferująca dostęp do wielu elektronicznych baz danych,

 • dobrze wyposażone kampusy, z dostępem do komputerów, WIFI,

 • liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,

 • aktywnie wspiera studentów i absolwentów w poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc pracy,

 • duży wybór zajęć sportowych,

 • dogodne warunki finansowania dla Studentów,

prężnie działający Samorząd Studentów, organizujący akcje charytatywne, konferencje, spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu oraz imprezy okolicznościowe.

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),

 • dowód osobisty (w celu okazania),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 Wymagane dokumenty na studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),

 • dowód osobisty (w celu okazania),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),

 • dowód osobisty (w celu okazania),

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem) oraz jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,

 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1 lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,

 • paszport (w celu okazania),

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,

 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

PRZYJMUJEMY DOKUMENTY NA WSZYSTKIE SEMESTRY

UTH przewiduje możliwość przyjęcia studentów w czasie trwania toku studiów, gdy pragną kontynuować naukę w naszej Uczelni. 

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

 1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.

 2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.

 3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.

 4. rekrutacja - osoba ubiegająca się o przeniesienie dokonuje rejestracji w systemie on-line oraz dostarcza do biura rekrutacji dokumenty zgodne z wymaganiami na wybrany typ studiów w celu podpisania umowy.

 5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH w Warszawie.


KONTAKT

Biuro Rekrutacji w Kampusie Jutrzenki

Ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
tel. (22) 262 88 88, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Biuro Rekrutacji w Kampusie Jagiellońska

Ul. Jagiellońska 82F, 03-301 Warszawa
tel. (22) 262 88 89, e-mail: rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
tel.: 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl

Mapa

Wybrany film z YouTube

« powrót - Uczelnie
Polityka Prywatności