Żywiec, Polska

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu

Typ uczelni: ekonomiczne
Status: niepubliczne

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Inżynieria zarządzania

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Zarządzanie

Studia podyplomowewięcej »
Administracja publiczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
Kadry i płace w praktyce
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Logopedia - studia kwalifikacyjne
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Menedżer jakości
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych
Prawo zamówień publicznych
Rachunkowość i finanse
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Socjoterapia - studia kwalifikacyjne
Zarządzanie bhp - patronat Tüv Nord
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Inne ośrodki
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w GliwicachGliwice
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieKraków
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w TychachTychy
Strona www uczelni:
wsb.edu.pl/zywiec

Mapa


Aktualizacje proszę przesyłać na 

 
Polityka Prywatności